Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 86 nr 3 The Economy of Ukraine in the Face of New Challenges = Gospodarka Ukrainy wobec nowych wyzwań | 47-67
Tytuł artykułu

The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border Area between EU and Ukraine

Warianty tytułu
Instytucjonalne i prawne ramy rozwoju infrastruktury transportowej na terenach transgranicznych między UE a Ukrainą
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono możliwości zagranicznej działalności gospodarczej, które powstały na Ukrainie w związku z wejściem w życie układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą. Podkreślono potrzebę odpowiedniego rozwoju infrastruktury granicznej i transportowej, a także dostosowania jej do planów i priorytetów określonych na szczeblu krajowym i europejskim państw członkowskich w celu zacieśnienia współpracy między Ukrainą a UE w sferze politycznej i gospodarczej. Przeanalizowano dokumenty krajowe, regionalne i lokalne państw członkowskich UE graniczących z Ukrainą w sprawie infrastruktury transportowej i granicznej. Szczególną uwagę zwrócono na programy transportowe, strategie i plany główne oraz przewidziane przez nich postanowienia dotyczące rozwoju infrastruktury w pobliżu granicy z Ukrainą. Wymieniono lotniska, punkty kontrolne i terminale kolejowe sieci głównej i pomocniczej w sąsiednich państwach członkowskich UE do 400 km od granicy z Ukrainą.(abstrakt oryginalny)
EN
The article outlines opportunities in foreign economic activity that emerged in Ukraine following the entry into force of the EU-Ukraine Association Agreement. It is argued that in order to strengthen political and economic cooperation between Ukraine and the EU, Ukraine's border and transport infrastructure needs to be developed and aligned with plans and priorities defined at national and European levels of EU Member States. Legal aspects of the development of the national transport network and border infrastructure are identified. National, regional and local documents of the EU Member States bordering Ukraine regarding the transport and border infrastructure are pointed out. The EU legal framework of the TEN-T are analysed, Airports, border crossing points and rail-road terminals that a part of the core and comprehensive network in EU-member neighbouring countries located at a distance of less than 400 km from the Ukrainian border are listed.(original abstract)
Twórcy
 • National Academy of Sciences of Ukraine
 • National Academy of Sciences of Ukraine
 • National Academy of Sciences of Ukraine
Bibliografia
 • Agreement on Cooperation between Council of Bacs Kiskun County (Hungary), Council of Borsod Abauj Zemplen County (Hungary), Council of Csongrad County (Hungary), Council of Hajdu-Bihar County (Hungary), Council of Heves County (Hungary), Council of Jasz-Nagykun-Szolnok County (Hungary), Council of Kosicky Self-Governing Region (Slovak Republic), Zakarpatska Oblast Council (Ukraine), Maramures County Council (Romania), Council of Szabolcs Szatmar Bereg County (Hungary), Satu-Mare County Council (Romania) and Vojvodina Autonomous Province (Serbia), Platform for business LIGA: ZAKON, www.ligazakon.net [accessed: 10.05.2019].
 • Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, 2017, www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [accessed: 15.05.2019].
 • Coito E., 2019, Common transport policy: overview, Fact Sheets on the European Union, Strassbourg: European Parliament, www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/123/common-transport-policy-overview [accessed: 16.08.2019].
 • Commission Delegated Regulation (EU) 2019/254 of 9 November 2018 on the adaptation of Annex III to Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network (Text with EEA relevance), www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0254 [accessed: 21.02.2019].
 • Concept of Creation and Functioning of National Network of International Transport Corridors in Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 4 August 1997 N 821. www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-97- [accessed: 27.06.2019].
 • Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2008-2020, www.pestmegye.hu/images/2014/agazati_strategiak/Egyseges_Kozlekedesfejlesztesi_Strategia_2007_2020__Feher_konyv.pdf [accessed: 24.06.2019].
 • Emerson M., Movchan V. (eds.), 2016, Strengthening of cooperation between the EU and Ukraine: What, why and how? Center of European Political Studies (CEPS), Brussels: Institute of Economic Research and Political Consultations (IER).
 • EuroVelo, the European cycle route network, 2019, www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2016/07/Press-Kit-2016.pdf [accessed: 10.06.2019].
 • Executive Protocol N 8 to the Memorandum on Cooperation between Zakarpatska Oblast State Administration, Zakarpatska Oblast Council (Ukraine) and Kosicky Self-Governing Region (Slovak Republic) for the period from May 2016 to May 2017, Platform for business LIGA: ZAKON, www.ligazakon.net. [accessed: 22.05.2019].
 • Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja. Prešovský samosprávny kraj. www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-rr/dokumenty-oddelenia-up-zp/urbanisticke-studie/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja-uzemna-prognoza-cistopis.html [accessed: 20.06.2019].
 • Intermodal Terminals, COSMOS project, www.intermodal-cosmos.eu/content/intermodal-trans-port-in-south-east-europe/intermodal-basics/intermodal-terminals/index_eng.html [accessed: 19.08.2019]
 • Joint Action Plan of Presovsky Self-Governing Region and Zakarpatska Oblast State Administra-tion (ZOSA), Zakarpatska Oblast Council (ZOC) for the period from May 2017 to May 2018, Platform for business LIGA: ZAKON, www.ligazakon.net [accessed: 15.07.2019].
 • Korm. határozat a magyar-ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről. 2130/2017. (XII 29), www.net.jogtar.hu/getpdf?docid=A17H2130.KOR&targetdate=fffffff4&printTitle=2130/2017.+ XII.+29. +Korm.+hat rozat&referer=http //net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi docid 00000001.TXT&getdoc=1 [accessed: 24.06.2019].
 • Középtávú logisztikai stratégia - Government 2014-2020, www.2010-2014.kormany.hu/download/7/d5/e0000/IFKA_logstrat_130521.pdf [accessed: 24.06.2019].
 • Közlekedés Operatív Program (Közop), September 2013, www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2012/HU/C-2012-5561-F1-HU-MAIN-PART-2.PDF [accessed: 18.06.2019].
 • Master Plan General de Transport al Romanei. Ministerul Transporturilor, www.mt.gov.ro/web14/documente/strategie/mpgt/23072015/Master Planul General de Transport_iul-ie_2015_vol I.pdf [accessed: 17.07.2019].
 • Mobility and Transport. TENtec Interactive Map, 2017, www.ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html [accessed: 17.07.2019].
 • National Spatial Development Concept 2030, http://www.espon-usespon.eu/dane/web_usespon_li-brary_files/682/national_spatial_development_concept_2030.pdf [accessed 17.07.2019].
 • National Strategy of Regional Development 2010-2020, Regions, Cities, Rural Areas, http://www.espon-usespon.eu/dane/web_usespon_library_files/672/national_strategy_of_regional_develop-ment_2010-2020.pdf [accessed: 11.07.2019].
 • National Transport Strategy of Ukraine 2030. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 30th May 2018, No. 430-р., www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018- [accessed: 11.06.2019].
 • Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégia 2014, Augusztus Stratégiai Dokumen-tum, www.kormany.hu/download/b/84/10000/Nemzeti K zleked si Infrastrukt ra-fejleszt si Strat gia.pdf [accessed: 25.06.2019].
 • OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030, 1/2014 (I.3), Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról. www.doc.hjegy.mhk.hu/20144130000001_1.PDF [accessed: 25.06.2019].
 • Opinion of the European Economic and Social Committee on the Promotion of cross-border cycle transport (2007/C 168/18), Document 52007AE0616, www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559452449189&uri=CELEX:52007AE0616 [accessed 11.06.2019].
 • Planned Hungarian rail and road developments, Ministry of National Development, Hungary 15th May 2018, www.danube-transport.eu/files/480 [accessed: 11.09.2019].
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022, Košicky Samosprávny kraj, www.web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/program-hosp-socialneho-rozvoja/dokumenty-publikacie/ [accessed: 29.05.2019].
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020, Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/rop-2007-2013/vybavenost-uzemia/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovskeho-samospravneho-kraja-obdobie-2014-2020-2.html [accessed: 29.05.2019].
 • Program of Cross-Border Cooperation Development for 2017 between Zakarpatska Oblast State Administration, Zakarpatska Oblast Council (Ukraine) and Council of Szabolcs Szatmar Be-reg County (Hungary), Platform for business LIGA: ZAKON, www.ligazakon.net [accessed: 22.05.2019].
 • Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) - 2014-2020 Regional East Strategy Paper (2014-2020) and Multiannual Indicative Programme (2014-2017), www.library.euneighbours.eu/content/programming-european-neighbourhood-instrument-eni-2014-2020-re-gional-east-strategy-paper-201 [accessed: 12.03.2019].
 • Rail Freight Corridors (RFCs) map 2018, www.rne.eu/rneinhalt/uploads/Rail-Freight-Corridors-RFCs-Map-Printable-version.jpg [accessed: 19.08.2019].
 • Region Development Strategy - Podkarpackie 2020, http://monitoruj.podkarpackie.pl/Grafika/Menu boczne/Dokumenty strategiczne/Region Development Strategy.pdf [ac-cessed: 1.06.2019].
 • Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU, www//eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559404265392&uri=CELEX:32013R1315 [accessed 14.02.2019].
 • Resolution on infrastructural cooperation between the EU and Eastern Partnership countries: joint road, rail and air transport projects (2015/C 315/02), Adopted on 17 March 2015 in Yerevan, Armenia, www://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559424225916&uri=CELEX:22015P0923(02) [accessed: 19.08.2019].
 • State Program of Cross-Border Cooperation Development 2016-2020. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 23 August 2016, No. 554, www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016- [accessed: 1.06.2019].
 • Strategia de dezvoltare a Judeţului Satu Mare până în 2020, Consiliul Judetean Satu Mare, www.cjsm.ro/proiecte/dezvoltare_regionala/strategii/strategia-de-dezvoltare/ [accessed: 15.06.2019].
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, www.archiwum.efs.lubelskie.pl [accessed: 1.06.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598329
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.