Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 177 | 61-72
Tytuł artykułu

Dezintegracja pozytywna przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Positive Disintegration of an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na twórczym przekształceniu przedsiębiorstwa z organizacji przeciętnej do wybitnej. Czynnikiem sprawczym jest rodzaj przywództwa najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa. Użyto metafory organizacja - organizm G. Morgana, zawężając pojęcie organizmu do człowieka. Porównano cykl życia przedsiębiorstwa do cyklu życia i dojrzewania jednostki. Wykorzystano teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego i zaadaptowano ją do teorii organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on a transformation of an ordinary organisation into an outstanding enterprise. The type of leadership exercised by the top management of the enterprise is the eliciting factor here. G. Morgan metaphor organisation - organism has been used with the meaning of organism narrowed to that of human organism. An enterprise lifecycle has been compared to the life and maturity cycle of a human. The theory of positive disintegration by K. Dąbrowski was used and adapted for the theory of organisation.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ackoff R. L., Magidson J., Addison H.J. [2007], Projektowanie ideału, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Argenti J. [1976], Corporate Planning and Corporate Collapse, "Long Range Planning", 9(6), s. 12-17.
 • Babbie E. [2004], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bass B. M., Riggio R. [2006], Transformational Leadership, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
 • Choroszczak J. [2006], Koncepcja cybernetyczno-ekologiczna zmiany organizacyjnej a rozwój sektorów wrażliwych, "Organizacja i Kierowanie", 1, s. 67-81.
 • Creswell J. W. [2013], Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dąbrowski K. [1975], Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Dąbrowski K. [1979], Dezintegracja pozytywna, PIW, Warszawa.
 • Dembinski P. H. [2011], Finanse po zawale, Studio EMKA, Warszawa.
 • Gigol T., Sypniewska B.A. [2017], Przywództwo autentyczne a zaangażowanie w pracę - porównanie sektora publicznego z sektorem prywatnym, "e-mentor", 72(5), s. 59-66.
 • Gigol T., Sypniewska B. A. [2019], Interpersonal Conflicts in the Workplace and Authentic Leadership-Evidence from Poland, "Journal of East European Management Studies", Special Issue, s. 37-62.
 • Gill C., Caza A. [2018], An Investigation of Authentic Leadership's Individual and Group Influ- ences on Follower Responses, "Journal of Management", 44(2), s. 530-554.
 • Greiner L. E. [1972], Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", 50 (4).
 • Hamel G., Breen B. [2008], Zarządzanie jutra, Red Horse, Lublin.
 • Hannah S. T., Uhl-Bien M., Avolio B.J., Cavarretta F.L. [2009], A Framework for Examining Leadership in Extreme Contexts, "The Leadership Quarterly", 20(6), s. 897-919.
 • Hartung A. [2011], Przewiduj, zmieniaj, kreuj przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Herold D. M., Fedor D.B., Caldwell S., Liu Y. [2008], The Effects of Transformational and Change Leadership on Employees' Commitment to a Change: A Multilevel Study, "Journal of Applied Psychology", 93(2), s. 346-357.
 • Huczynski A. [2004], Influencing within Organizations, Routledge, London.
 • Jodkowska L. [2018], Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce, "Ekonomiczne Problemy Usług", 3(132), s. 69-81.
 • Judge T. A., Piccolo R. F. [2004], Transformational and Transactional Leadership: A Meta- -Analytic Test of Their Relative Validity, "Journal of Applied Psychology", 89(5), s. 755-768.
 • Kim W. C., Mauborgne R. [2005], Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • Klincewicz K. [2016], Zarządzanie, organizacje i organizowanie - inspiracje teoretyczne i próby systematyzacji, w: Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, red. K. Klincewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Krystek U., Lentz M. [2014], Unternehmenskrisen: Beschreibung, Ursachen, Verlauf und Wirkungen Uberlebenskritischer Prozesse in Unternehmen, w: Handbuch Krisenmanagement, red. A. 'I hiel.śen, Springer VS, Wiesbaden.
 • Leroy H., Anseel F., Gardner W.L., Sels L. [2015], Authentic Leadership, Authentic Follower- ship, Basic Need Satisfaction, and Work Role Performance: A Cross-level Study, "Journal of Management", 41(6), s. 1677-1697.
 • Marciniak S. [2010], Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Miller D., Friesen P. H. [1984], A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle, "Management Science", 30(10), s. 1161-1183.
 • Morgan G. [1997], Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Muller R. [1986], Krisenmanagement in der Unternehmung: Vorgehen, Mafinahmen und Orga- nisation, Lang, Frankfurt/M.
 • Nemanich L. A., Keller R. T. [2007], Transformational Leadership in an Acquisition: A Field Study of Employees, "Leadership Quarterly", 18, s. 49-68.
 • Pichlak M. [2011], Przywództwo a innowacyjność organizacji, "Organizacja i Kierowanie", 4 (147), s. 143-155.
 • Schumpeter J. A. [1994], Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, New York.
 • Shepherd D. A., Mcmullen J.S., Ocasio W. [2017], Is that an Opportunity? An Attention Model of Top Managers' Opportunity Beliefs for Strategic Action, "Strategic Management Journal", 38 (3), s. 626-644.
 • Simon H., Dietl M. [2009], Tajemniczy mistrzowie. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. [2011], Metafory, archetypy i paradoksy organizacji, "Organizacja i Zarządzanie", 2(145), s. 55-69.
 • Sułkowski L. [2013a], Paradygmaty nauk o zarządzaniu, "International Journal of Contemporary Management", 12(2), s. 17-26.
 • Sułkowski Ł. [2013b], Metodologia zarządzania - od fundamentalizmu do pluralizmu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 26-46.
 • Walumbwa F. O., Avolio B. J., Gardner W. L., Wernsing T. S., Peterson S. J. [2008], Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-based Measure, "Journal of Management", 34(1), s. 89-126.
 • Zaleznik A. [2004], Managers and Leaders: Are They Different?, "Harvard Business Review", 82 (1), s. 74-81.
 • Zastempowski M. [2014], Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, "Organizacja i Kierowanie", 1A (159), s. 303-311.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171588225
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.