PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 | 21-40
Tytuł artykułu

The Impact of Legal Doctrine on the Legal Regulation of Administrative Disputes: Croatian Perspective

Autorzy
Warianty tytułu
Wpływ nauki prawa na uregulowania poświęcone sądowej kontroli administracji: chorwacka perspektywa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł analizuje wpływ nauki prawa na uregulowania poświęcone sądowej kontroli administracji. Po pierwsze, autor wskazuje na znaczenie doktryny na regulacje prawne i praktykę. Koncentruje się na nauce prawa, jako dyscyplinie ukierunkowanej na działania przygotowawcze do tworzenia prawa, a także monitorowanie działania nowych regulacji w praktyce. Autor analizuje proces wprowadzania do systemu najnowszej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w Chorwacji, zwracając uwagę na etapy uchwalania projektu tekstu. Na koniec skupia się na krytycznych uwagach piśmiennictwa na temat kilku instytucji zawartych w ustawie i przewiduje w ich wyniku wprowadzenie pewnych zmian. Podsumowując, ocenia siłę wpływu doktryny prawnej na obowiązujące unormowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses the impact of legal doctrine on the legal regulation of administrative disputes. First, the author points to the significance of doctrine in terms of legal regulations and practice. He focuses on the study of law as a discipline focused on the preparatory actions for the creation of law, as well as monitoring their implementation in practice. The author analyses the process of adopting the latest Act on Administrative Disputes in Croatia, focusing on the respective stages of enacting the draft text. Finally, he focuses on the critical comments of the literature on several institutions contained in the Act, and foresees some amendments as a result. In conclusion, he assesses the strength of the impact of legal doctrine on applicable regulations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21-40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Rijece
Bibliografia
 • Aeken van, K., From vision to reality: ex post evaluation of legislation, "Legisprudence" 2011/1(5).
 • Aviani D., Đerđa D., Uniformno tumačenje i primjena prava te jedinstvenost sudske prakse u upravnom sudovanju "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu" 2012/2(49).
 • Borković I., Nomotehnika, Split - Osijek 1996.
 • Borković I., Upravno pravo, Zagreb 2002.
 • Borković I., Upravno sudovanje i upravni spor u Hrvatskoj u vremenu od 1990. do danas [in:] Zbornik odluka Upravnog suda Republike Hrvatske 1977.-2002., ed. Marija Kriletić, Zagreb 2004.
 • Britvić Vetma B., Primjenjivost upravnog spora pune jurisdikcije u Republici Hrvatskoj [in:] Upravno sudovanje u Hrvatskoj, ed. J. Barbić, Zagreb 2018.
 • Burazin L., The Concept of Law and Efficacy, 2018, https://www.researchgate.net/publication/317872826_The_Concept_of_Law_and_Efficacy.
 • Cardona F., Converging Judicial Control of the Administration in Europe, "Judicial Reform and Administrative Justice, Update: Support for Improvement in Governance and Management" 2005/7.
 • Cormacain R., Legislation, legislative drafting and the rule of law, "Theory and practice of legislation" 2017/2(5).
 • Dupelj Ž., Upravni spor - oblik sudske kontrole nad upravom, "Pravo i porezi" 1997/10(7).
 • Đerđa D., Galić A., Upravni spor kao jamstvo zakonitosti rada uprave [in:] Upravno sudovanje u Hrvatskoj, ed. J. Barbić, Zagreb 2018.
 • Đerđa D., Pičuljan Z., Nastanak i temeljni institute novog Zakona o upravnim sporovima [in:] Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj, ed. I. Koprić, Zagreb 2014.
 • Đerđa D., Šikić M., Komentar Zakona o upravnim sporovima, Zagreb 2012.
 • Giunio M., Približavanje suda građaninu kao eliminacijski kriterij za naknadu troškova upravnog spora, "Hrvatska pravna revija" 2013/3(13).
 • Ivančević V.,. Upravni spor pune jurisdikcije s naročitim obzirom na član 40./3. Zakona o upravnim sporovima, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu" 1953/3.
 • Juričić M., Prikaz Upravnog suda Republike Hrvatske uz tridesetu godišnjicu suda [in:] Zbornik odluka Upravnog suda Republike Hrvatske 1977.-2007., ed. I. Kujunđić, V. Kos, Zagreb 2007.
 • Karpen U., Comparative Law: Perspectives of Legislation, "Legisprudence" 2012/2(6).
 • Kelsen H., Opšta teorija prava i države, Beograd 1951.
 • Koprić I., Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije, "Hrvatska javna uprava" 2006/1(6).
 • Krbek I., Pravo jugoslavenske javne uprave, III knjiga: funkcioniranje i upravni spor, Zagreb 1962.
 • Leeuw Frans L., Can legal research benefit from evaluation studies?, "Utrecht Law Review" 2011/1(7).
 • Mahmoud Mohammed A.?, The Function of Law and the Methods and Functions of Legal Science, "Anuario de filosofía del derecho" 1973/17.
 • Medvedović D., Novi sustav upravnog sudovanja [in:] Komentar Zakona o upravnim sporovima, ed. D. Foretić, Zagreb 2012.
 • Medvedović D., Potpuna reforma upravnog sudovanja [in:] Zbornik 49. susreta pravnika: Opatija, 11.-13. svibnja 2011, ed. J. Barbić, M. Giunio, Zagreb 2011.
 • Medvedović D., Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled [in:] Zbornik odluka Upravnog suda Republike Hrvatske 1977.-2002., ed. M. Kriletić, Zagreb 2004.
 • Meulen van der D., The use of impact assessments and the quality of legislation, "Theory and Practice of Legislation" 2013/2(1).
 • Mousmouti M., Operationalising quality of legislation through the effectiveness test, "Legisprudence" 2012/2(6).
 • Núňez Vaquero Á., Five models of legal science, "Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law" 2013/19.
 • Omejec J., Prilog reformi upravnog spora - odnosi između upravnog i ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj [in:] Upravno pravo i upravni postupak u praksi - aktualna pitanja i problemi, ed. M. Kuzmić, A. Šumelj, Zagreb 2006.
 • Pattaro E., Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol 1: The Law and The Right, Dordrecht 2007.
 • Šikić M., Frane S., Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu" 2014/2(51).
 • Šikić M., Turudić M., Troškovi upravnog spora, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci" 2013/2(34).
 • Vezmar Barlek I., Ovlasti žalbenog suda u upravnom sporu, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci" 2013/1(34).
 • Vezmar Barlek I., Zaštita subjektivnih prava u upravnom sporu [in:] Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja - 2010, ed. M. Kuzmić, A. Šumelj, Zagreb 2010.
 • Wahlgren P., Purpose and usefulness of jurisprudence, "Scandinavian Studies in Law" 2005/48.
 • Wex Legal Dictionary, https://www.law.cornell.edu/wex/jurisprudence.
 • Xanthaki H., Quality of legislation: an achievable universal concept or a utopian pursuit [in:] Quality of Legislation. Principles and Instruments: Proceedings of the Ninth Congress of the International Association of Legislation (IAL), ed. L. Mader, M. Tavares de Almeida, Baden - Baden 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171582356
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.