Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5 | 62-71
Tytuł artykułu

Despite - on Individual Learning Experiences in the Retrospective Accounts of Adults

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Learning is a lifelong process. It is connected with personal, social and professional development as well as overcoming our weaknesses and lifting the motivational barriers and barriers to act. The analyses focused on the lifelong educational experiences of four people born in the 1960s. The study participants graduated from high schools and universities later than scheduled, took part in extracurricular educational activities and pursued their hobbies. They achieved all this while maintaining a number of concurrent social and professional roles. This study presents their different educational paths, motivations, and learning strategies. The recognized theories of adult educational activity date from the second half of the 20th century. The awareness that the sociocultural and economic conditions today have changed was the impulse behind the attempt to contribute to the theoretical resources on andragogy (elements of adult education theory) through the inductive generation of characteristics typical of lifelong educational behavior and to suggest new types of educational careers for adults. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
62-71
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Boshier, R. (1971). Motivational Orientations of Adult Education Participants: a Factor Analytic Exploration of Houle's Typology. "Adult Education", 21(2), 3-26. https://doi.org/10.1177/074171367102100201
 • Collins, R. (1979). The Credential Society. New York: Academic Press.
 • Council Recommendation. (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
 • Cross, K. P. (1981). Adults as Learners. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Domecka, M., Mrozowicki, A. (2008). Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce." Przegląd Socjologii Jakościowe"j, 4(1), 136-155.
 • Dubas, E. (2009). Auksologia andragogiczna. Dorosłość w przestrzeni rozwoju i edukacji. Rocznik Andragogiczny, 133-149.
 • Field, J. (2000). Lifelong Learning and the New Educational Order. Stoke on Trent: Trentham Books.
 • Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard A. (2000). Strategie i systemy. Polacy w obliczu zmiany systemowej. Warszawa: IFiS PAN.
 • Golding, B., McDonald, J., Malec-Rawiński, M. (2015). Uczenie się starszych mężczyzn we współczesnych badaniach andragogicznych: wybrane konteksty, implikacje i przypadki. Dyskursy Młodych Andragogów, 16, 59-72. https://doi.org/10.34768/dma.vi16.130
 • Gromadzka, M. (2014). Idę na studia! - łatwo powiedzieć. Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości." Rocznik Andragogiczny", 21, 197-211. http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.014
 • GUS. (2018). Kształcenie dorosłych w 2016 roku. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/14/1/1/ksztalcenie_doroslych_w_2016.pdf
 • Jurgiel-Aleksander, A. (2013). Doświadczenia edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jurgiel-Aleksander, A., Jagiełło-Rusiłowski, A. (2013). Dyskurs uczenia się przez całe życie: administrowanie kompetencjami czy pytanie o ich sens i znaczenie? Rocznik Andragogiczny, 20, 65-73. http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.002
 • Liodaki, N., Karalis, T. (2016). Motives and Barriers of Adults Learners in Initial Vocational Education in Greece. "Training and Practice - Journal of Educational Sciences", 14(1-2), 49-64. DOI: 10.17165/TP.2016.1-2.3
 • Litawa, A. (2006). Rola kształcenia kursowego w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, Edukacja Dorosłych, 3-4, 59-66.
 • Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Marianowska, A. (2018). Z jakich powodów Polacy zaczęli przedłużać moratorium psychospołeczne? O przemianach warunkujących funkcjonowanie młodych dorosłych w okresie transformacji ustrojowej. In M. Gromadzka (Ed.), Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce (pp. 94-115). Warszawa: Wydawnictwo FRSE.
 • Mark, R. (2013). From adult learning to lifelong learning in Scotland. In B. T, H. W, G. D, K. A (Eds.), Scottish Education: Referendum (pp. 774-787). (Scottish Studies). Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • McGivney, V. (1993). Participation and Non-Participation: A Review of the Literature. In R. Edwards, S. Sieminski, D. Zeldin (Eds.), Adult Learners, Education and Training (pp. 11-30). London: Routledge.
 • Melosik, Z. (2018). Lifelong learning - społeczno-kulturowe (re)konstrukcje. "Studia Edukacyjne", 49, 67-76. DOI: 10.14746/se.2018.49.5
 • Miller, H. (1967). Participation of adults in education. A force-field analysis. Boston, MA: Center for the Study of Liberal of Education for Adults at Boston University.
 • Pyter, M. (2015). Prawne zasady funkcjonowania oświaty w Polsce Ludowej." Studia Iuridica Lublinensia", 24(4), 105-122. DOI: 10.17951/sil.2015.24.4.105
 • Rubenson, K. (2010). Barriers to participation in adult education. In P. Peterson, E. Baker, B. McGaw. "International Encyclopedia of Education" (pp. 234-239). DOI: 10.1016/B978-0-08-044894-7.00036-1
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (2009). Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Solarczyk-Szwec, H. (2013). Walidacja kompetencji społecznych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. "e-mentor", 5(52), 4-15.
 • Szczepański, J. (1996). Funkcje stowarzyszeń oświatowych w urzeczywistnianiu celów edukacji i dorosłych." Edukacja Dorosłych", 2(13), 7-15.
 • Szarota, Z. (2012). Egalitaryzacja dyplomów vs. elitaryzm merytokracji - wybrane aspekty uczestnictwa edukacyjnego dorosłych. "Edukacja Dorosłych", 2(67), 9-26.
 • Wojciechowska, J. (2004). Wczesna dorosłość - zagrożenia rozwoju. "Remedium", 3(133), 53-56.
 • Wojciechowska, Z. (2018). Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research. Design and methods. London-New Delhi: SAGE Publications.
 • Zaborek, P. (2007). Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej. In K. Kuciński (Ed.), Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych (pp. 265-277). Warszawa: SGH Szkoła Główna Handlowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581746
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.