Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5 | 27-33
Tytuł artykułu

The Role of Student Editorial Practice in Journalism Degree Programs

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this article is to discuss the significance of student editorial practice in journalism degree programs and to present good practices in this regard based on the example of actions undertaken at the University of Szczecin. The initial part of the article refers to selected theoretical findings in the field of journalism teaching, addresses the issue of journalism theory and practice at a higher education institution and discusses the significance of acting in student media to develop the students' practical skills. The article then examines in detail a number of activities executed as part of the editorial work at the University of Szczecin student journal, Kwadrans Studencki. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27-33
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Bajka, Z. (1991). Dziennikarze (1981-1990). Komunikowanie masowe w Polsce - lata osiemdziesiąte. "Zeszyty Prasoznawcze", 1/2, 149-159.
 • Bajka, Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych. "Zeszyty Prasoznawcze", 3/4, 42-63.
 • Bartoszcze, R. (2005). Czy praktyka jest potrzebna? In A. Siewierska-Chmaj (Ed.), Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie (pp. 71-78). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Buck, A. (Ed.). (1980). Prasa studencka. Zielona Góra: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Buck, A. (2018). Prasa studencka w latach siedemdziesiątych (1972-1980). Tendencje i nurty. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 2(50), 39-62.
 • Chudziński, E. (2012). Dziennikarstwo jako dodatkowa specjalizacja: z doświadczeń Studium Dziennikarskiego UP. "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria", 12, 334-340.
 • Chudziński, E. (Ed.). (2011). Kultura studencka. Zjawisko - twórcy - instytucje. Kraków: Wydawnictwo "Skleniarz".
 • Curry, J. L. (1990). Poland's Journalists: Professionalism and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dobek-Ostrowska, B., Barczyszyn, P., Michel, S. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). "Studia Medioznawcze", 1(52), 11-27.
 • Gawroński, S. (Ed.). (2010a). Dziennikarz na rynku pracy. Perspektywy studentów dziennikarstwa. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Branta".
 • Gawroński, S. (2010b). System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów. Studia Medioznawcze, 4(43), 11-22.
 • Gawroński S. (Ed.). (2011). Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty. Kraków - Rzeszów - Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Gawroński, S., Polak, R. (2010). Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - nowe wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Kraków - Rzeszów - Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Gawroński, S., Polak, R., Leonowicz-Bukała, I., Kurek, O. (2009a). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Gawroński, S., Polak, R., Leonowicz-Bukała, I., Kurek, O. (2009b). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Goban-Klas, T. (2008). Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych. "Studia Medioznawcze", 2(33), 11-19.
 • Gomoliszek, J. (2011). Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945-1989. Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 • GUS. (2019). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html
 • Karwala, S. (2007). Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej. Retrieved from http://www.mentoring.com.pl/mentoring.pdf
 • Kurek-Ochmańska, O. (2015). Media studenckie a wizerunek uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA; Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Leonowicz-Bukała, I. (2010). Journalist or media worker? Motivations and educational situation of students of journalism in Poland and their professional plans. In I. Biernacka-Ligięza, L. Koćwin (Eds.), Local and regional media - democracy and civil society shaping process (pp. 271-288). Nowa Ruda - Wrocław: Wydawnictwo MARIA.
 • Magowska, A. (1994). Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Olędzki, J. (1996). Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, In Polskie przemiany lat 90. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WDiNP UW w dniach 1-2.12.1994 r. (pp. 267-290). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 • Pisarek, W. (1995). Kwalifikacje dziennikarzy w opinii redaktorów naczelnych. "Zeszyty Prasoznawcze", 1/2, 153-163.
 • Regulamin praktyk. (2019). Regulamin praktyk zawodowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Studia I stopnia, profil ogólnoakademicki. Retrieved from http://wf.usz.edu.pl/wp-content/uploads/DiKS_REGULAMIN-PRAKTYK-ZAWODOWYCH-1.docx
 • Sasińska-Klas, T. (1998). Edukacja w zakresie dziennikarstwa i wiedzy o komunikowaniu w końcu XX wieku. In J. Adamowski (Ed.), Media i dziennikarstwo na przełomie wieków (pp. 55-59). Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa".
 • Schmidt, M. (1998). Nauczanie dziennikarstwa w Europie. In J. Adamowski (Ed.), Media i dziennikarstwo na przełomie wieków (pp. 31-45). Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa".
 • Siewierska-Chmaj, A. (Ed.). (2005). Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Sobczak, B. (2016). Kształcenie dziennikarzy. Wyzwania, koncepcje, metody. Polonistyka. Innowacje, 4, 31-44. https://doi.org/10.14746/10.14746/pi.2016.1.4.3
 • Sobczak, J., Kakareko, K. (2017). Zawód dziennikarza w obliczu zmian." Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 1(237), 107-141.
 • Taczkowska, J. (2012). Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Wallas, T. (1997). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Wybrane problemy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Waśkiewicz, A. K. (Ed.). (1975). Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970). Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.
 • Waśkiewicz, A. K. (Ed.). (1977). Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976). Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.
 • Zawada, A. (1977). A review of the book Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970), edited by A. K. Waśkiewicz. Pamiętnik Literacki, 68(1), 318-326.
 • Zięty, A. (2015). Media studenckie w Polsce. Geneza, ewolucja, rzeczywistość. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581720
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.