Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5 | 18-26
Tytuł artykułu

Four b-learning models in children's speech-language therapy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Using new technologies in education has become commonplace in recent years. Information and communication technologies are used at all stages of education, from preschool to university, in both formal and informal education, as well as in educational therapy contexts. In this paper, the author demonstrates the use of an e-learning platform in the speech-language therapy of children with speech impediments, aged between 4 and 9 years. The focus of the article is on b-learning, which is why its selected definitions are provided in addition to a brief historical overview of the use of new technologies in Polish speech-language therapy. The author also describes her b-learning research process and the effectiveness of its four models.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18-26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Bombol-Lagha, M., Śliwa, L. (2012). Wyniki wdrożenia formy blended learning na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. e-mentor, 5(47), 57-61.
 • Buczyńska, J. (1999a). Sprzęt komputerowy i oprogramowanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. In B. Siemieniecki (Ed.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej (pp. 71-94). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Buczyńska, J. (1999b). Komputer w praktyce logopedycznej. In B. Siemieniecki (Ed.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej (pp. 53-69). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Carman, J. M. (2002). Blended learning design: five key ingredients. Retrieved from http://blended2010.pbworks.com/f/Carman.pdf
 • Czarkowski, J. J. (2012). E-learning dla dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Francuz, P., Mackiewicz, P. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Głowicki, P. (2004). Koncepcja nauczania hybrydowego opartego na współczesnych systemach zdalnej edukacji. In W. Strykowski, W. Skrzydlewski (Eds.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy (pp. 310-318). Poznań: Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2.
 • Graham, Ch. R. (2006). Blended Learning system: definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk, & C. R. Graham, (Eds.). Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs (pp. 3-21). San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing. Retrieved from http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf
 • Gruba, J. (2002). Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Gruba, J. (2004). Multimedialny Pakiet Logopedyczny. In W. Strykowski, & W. Skrzydlewski (Eds.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy (pp. 335-339). Poznań: Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2.
 • Gruba, J. (2007). Ocena programów komputerowych wspierających terapię sygmatyzmu. In S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watoła (Eds.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej (pp. 370-375). Katowice: Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA.
 • Grycman, M., Smyczek, A. (Eds.), (2004). Wiem, czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC. Kraków: Stowarzyszenie Mówić bez słów.
 • Grycman, M. (2009). Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych. Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów.
 • Jatkowska, J., Kaszubowski, P. (2012). Logopedia w internecie. In S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (Eds.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (pp. 408-415). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Jatkowska, J., Hennig, N. (2013). E-learning w terapii logopedycznej - wyniki badań własnych. In E. Skorek, K. Kochan (Eds.), Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej (pp. 147-161). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Jatkowska, J. (2014). B-learning w terapii logopedycznej dzieci - wyniki innowacji pedagogicznej. In F. Makurat, M. Brodnicki, A. Nawrocka (Eds.), Wokół problemów patologii grup społecznych (pp. 135-149). Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.
 • Jatkowska, J. (2018). Rozwój językowy dziecka a b-learning. "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura". 10(4), 125-149. DOI: 10.24917/20837275.10.4.10
 • Jatkowska, J. (2019). B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Juszczyk, S., Zając, W. (1997). Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk".
 • Kaczmarek, L. (1977). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Kaczorowska-Bray, K., Miklaszewska, A. (2006). Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. In S. Juszczyk, & I. Polewczyk (Eds.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka (pp. 79-85). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kędzierska, B., Mieszkowska, A., Olszyńska, E., Surowaniec, J. (1990). Początki komputerowego systemu Logoped wspomagającego diagnostykę i terapię logopedyczną. "Logopedia", 17, 71-80.
 • Lorens, R. (2011). Nowe technologie w edukacji. Warszawa: PWN.
 • Mischke, J. (2005). Dylematy współczesnej edukacji: nauczanie tradycyjne czy zdalne. In M. Tanaś (Ed.), Pedagogika @ środki informatyczne i media (pp. 45-54). Warszawa-Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Mischke, J. M., Stanisławska, A. K. (2006). B-learning: kształcić komplementarnie - co z tego wynika i co się z tym łączy? In A. Wierzbicka (Ed.), Akademia on-line (vol. 2) (pp. 7-20). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Ożdżyński, G. (2007). Recenzja programu Logopedia. Logopedia, 36, 277-280.
 • Pilch, T. (1977). Zasady badań pedagogicznych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Plebańska, M. (2011). E-learning. Tajniki edukacji na odległość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Postek, S. (2010). Od e-learningu do c-learningu - rozwój koncepcji nauczania na odległość w świetle badań psychologicznych i pedagogicznych. In J. Morbitzer, E. Musiał (Eds.), Człowiek - Media - Edukacja (pp. 215-220). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 • Sharma, P., Barrett, B. (2007). Blended Learning. Using technology in and beyond the language classroom. Oxford: Macmillan Education.
 • Siemieniecki, B. (1999). Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna. In B. Siemieniecki (Ed.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej (pp. 9-23). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szady, K. (2012). Wykorzystanie autorskich programów multimedialnych w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych. In S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (Eds.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (pp. 402-407). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Surowaniec, J. (1989). Komputer - szansa dla logopedii. "Oświata i Wychowanie", 29, 22-25.
 • Surowaniec, J. (1991). Technika komputerowa w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania i pisania. Logopedia, 18, 119-135.
 • Surowaniec, J. (1995). Funkcje zabaw i gier komputerowych w metodyce postępowania logopedycznego. In J. Ożdżyński (Ed.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży (pp. 441-462). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Surowaniec, J. (1996). Dekada informatyczna w rozwoju polskiej logopedii 1986-1996. "Logopedia", 23, 183-189.
 • Szczepankowski, B., Lemirowski, A. (1998). Komputer w pracy z dzieckiem z uszkodzonym słuchem. In J. Łaszczyk (Ed.), Komputer w kształceniu specjalnym (pp. 106-126). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tanaś, M. (2005). Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość. In M. Tanaś (Ed.), Pedagogika @ środki informatyczne i media (pp. 31-44). Warszawa-Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Walencik-Topiłko, A., Miklaszewska, A. (2000). Charakterystyka polskich programów komputerowych wspomagających terapię logopedyczną. In E. Łuczyński (Ed.), Kształcenie logopedyczne - cele i formy (pp. 80-84). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Walencik-Topiłko, A., Bąk, J. (2004). Multimedialny program do diagnozy i terapii logopedycznej. In M. Sysło (Ed.), Informatyka w szkole. (pp. 776-779). Wrocław: Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej.
 • Walencik-Topiłko, A. (2005). Wykorzystanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej. In T. Gałkowski, E. Szeląg, & G. Jastrzębowska (Eds.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (pp. 1019-1027). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Waligóra-Huk, A. (2015). Programy multimedialane jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej. In D. Siemieniecka (Ed.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji (pp. 343-354). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Zielińska, J. (2004). Diagnoza i terapia sprawności ortofonicznej dzieci z uszkodzeniem słuchu wspomagane techniką komputerową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Zielińska, J. (2012). Przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej. In J. Morbitzer, & E. Musiał (Eds.), Człowiek - Media - Edukacja (pp. 637-649). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 • Żuchelkowska, K. (2015). Edukacyjne programy komputerowe w kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci przedszkolnych. In D. Siemieniecka (Ed.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji (pp. 329-341). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581716
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.