Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 11 | 55-66
Tytuł artykułu

Identyfikacja barier przekształceń terenów poprzemysłowych w Prudniku. Przykład zakładów przemysłu bawełnianego "Frotex"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of Barriers to Brownfield Redevelopment in Prudnik. Example of Cotton Plant Industry "Frotex"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przekształcenia funkcjonalne oraz adaptacja terenów i obiektów poprzemysłowych do potrzeb nowych użytkowników są w obecnych czasach równie pożądane co trudne, a na ich przebieg wpływa duża grupa czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, mogących stanowić barierę lub zachętę. Celem artykułu jest identyfikacja problemów i barier utrudniających proces przekształceń funkcjonalnych terenów należących do byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w Prudniku. W pracy dokonano również oceny polityki przestrzennej prowadzonej przez władze gminy wobec terenów poprzemysłowych oraz zaproponowano kierunek przemian. (abstrakt oryginalny)
EN
Transformation of postindustrial areas and adaptation to the new users needs are in these days equally desirable as diffcult. The process depends on a large group of factors, internal and external, that may be a barrier or an incentive. The purpose of this article is to identify problems and barriers to the process of transformation of the functional areas belonging to the former Plant Cotton Industry "Frotex" in Prudnik. The study also assessed the spatial policy carried out by the local authority to redevelopment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55-66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Cimała B., 1976, Zarys dziejów ziemi prudnickiej, [w:] Wypisy do dziejów ziemi prudnickiej, red. F. Hawranek, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Cimała B., Hawranek F., 1978, Prudnickie w epoce kapitalizmu, [w:] Ziemia Prudnicka. Dzieje, gospodarka, kultura, red. W. Lesiuk, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków, s. 107-142.
 • Dziewulski W., 1978, Ziemia prudnicka w epoce feudalnej, [w:] Ziemia Prudnicka. Dzieje, gospodarka, kultura, red. W. Lesiuk, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Ferber U., Grimski D., Millar K., Nathanail P., 2006, Sustainable brownfield regeneration, The University of Nottingham, Nottingham. CABERNET Network Report.
 • Gasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura" 37.
 • Jacobs J., 1961, The death and life of great American cities, Random House, New York.
 • Kühnemann A., 1978, Zycie gospodarcze w 30-leciu Polski Ludowej, [w:] Ziemia Prudnicka. Dzieje, gospodarka, kultura, red. W. Lesiuk, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Lis M., 1978, Odbudowa gospodarki po II wojnie swiatowej (1945-1949), [w:] Ziemia Prudnicka. Dzieje, gospodarka, kultura, red. W. Lesiuk, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, Uchwala nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r.
 • Mikołajewicz Z., 1978, Rozwój przestrzenny miast i osiedli ziemi prudnickiej w 30-leciu PRL, [w:] Ziemia Prudnicka. Dzieje, gospodarka, kultura, red. W. Lesiuk, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Nawratek K., 2008, Miasto jako idea polityczna, Ha!art, Kraków.
 • Piech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Program rewitalizacji miasta Prudnika 2009-2015.
 • Słopecki N., 1966, Gospodarka powiatów i miast wydzielonych województwa opolskiego. Powiat prudnicki, [w:] Monografia gospodarcza województwa opolskiego, red. J. Popkiewicz, Instytut Śląski w Opolu, "Śląsk", Katowice-Opole.
 • Strauchmann K., 2009, Frotex na zakręcie, "Nowa Trybuna Opolska" z 1 X.
 • Strauchmann K., 2011, Historia firmy Frotex, "Nowa Trybuna Opolska" z 23 IX.
 • Strauchmann K., 2011, Prudnik. Jest chętny na cześć Froteksu, "Nowa Trybuna Opolska" z 29 IV.
 • Strauchmann K., 2012, Skandalicznie niskie ceny za Frotex, "Nowa Trybuna Opolska" z 17 IX.
 • Strauchmann K., 2013, Ręcznik na ringu, czyli upadłly Frotex, "Nowa Trybuna Opolska" z 16 II.
 • Strategia rozwoju gminy Prudnik na lata 2000-2020, 1999, Urząd Miejski w Prudniku, Prudnik.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - zmiana 2009 r.
 • Weltzel A., 2005, Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku, Wydawnictwo MS, Opole.
 • Wicher D., 2011, "Frotex" w gruzach, "Tygodnik Prudnicki" nr 10.
 • Wicher D., 2011, Josel Czerniak: Dbali o własne firmy, nie o "Frotex", "Tygodnik Prudnicki" 35.
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, 2010, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • www.ecprudnik.pl, 27.06.2013.
 • www.frotex.com.pl, 25.01.2010.
 • www.prudnik.pl/cms_prudnik/image/default/oferta, 1.07.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569235
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.