Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 611-622
Tytuł artykułu

Postawy pracownika wobec zmian oraz wybrane koncepcje wprowadzania zmian w postawach pracowniczych

Warianty tytułu
Demeanour of a Worker Towards Changes and Chosen Concepts of Introducing Changes in Worker Demeanours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każdą organizację prędzej czy później czekają zmiany. Jednym z najważniej-szych ogniw, które decydują o skuteczności wprowadzania zmian są pracownicy, zwłaszcza kadra menadżerska - można ich nazwać aktorami zmian. W zależności od rodzaju zmiany - mogą oni przybierać wobec niej odpowiednie postawy: akceptującą, neutralną bądź nieakceptującą. U osób, które odczuwają obojętne bądź negatywne nastawienie do zmian (np. teoria reaktancji) w procesie wdrażania zmian następuje powolny proces, cykl (np. model transteoretyczny intencjonalnej zmiany ludzkiego zachowania), który zmierza do pogodzenia się ze zmianą. Istotnym więc jest właściwe przeprowadzenia pracownika przez ten proces oraz wytworzenie w nim motywacji i gotowości do zmiany. Rola ta spoczywa na menedżerach bądź innych osobach wdrażających zmiany Niniejszy artykuł prezentuje przegląd wybranych teorii wskazujących na te determinanty.(abstrakt oryginalny)
EN
Every organization will eventually face changes. One of the most important links, which decide about effectivity of change introduction, are workers, especially the managers - they can be called the actors of change. Depending on the kind of change - they can adopt different attitudes towards it: accepting, neutral or non-accepting. In people who feel neutral or negative attitude towards changes (e.g. reactance theory) a slow process, cycle ensues which heads to acceptance of the change (transtheoretical model of intentional human behavior change, TTM). Therefore, it is crucial to properly guide a worker through the process of generating motivation and readiness for changes in the worker. This role rests upon managers or other people introducing changes. The following article presents a review of selected theories pointing at the determinant.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Anderson, D., Ackerman, L. (2010). Beyond Change Management: How to Achieve Breakthrough Results Through Conscious Change Leadership. John Wiley & Sons.
 • 2. Brown, J.M. (1998). Self-regulation and the addictive behaviors. W W.R. Miller, N. Heather (red.), Treating addictive behaviors (s. 61-73). Nowy Jork: Plenum Press.
 • 3. Carr, D.K., Hard, K.J., Trahant, W.J. (1998). Zarządzanie procesem zmian. Warszawa: PWE.
 • 4. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner i Ska.
 • 5. Czerska, M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 6. DiClemente, C.C., Prochalska, J.O. (1998). Toward a comprehensive, transteoretical model of change: Stages of change: Stages of change and addictive behaviors. W W.R. Miller, N. Heather (red.), Treating addictive behaviors (s. 3-24). Nowy Jork: Plenum Press.
 • 7. DiClemente, C.C. (1999). Motivation for change: Implications for substance abuse. Psychological Science, 10(3), 209 -213.
 • 8. Janis, I.L., Mann, L. (1977). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment. New York, NY, US: Free Press.
 • 9. Kanfer, F.H. (1986). Implications of a self-regulation model of therapy for treatment of addictive behaviors. W W.R. Miller, N. Heather (red.), Treating addictive behaviors (s. 29-47). Nowy Jork: Plenum Press.
 • 10. Karney, J.E. (1997). Liderzy zmian. Reeingineering człowieka. Personel, 4, 41-43.
 • 11. Kossowska, M., Zgud, J. (2000). Procedury transformacji. Personel, 8, 30-33.
 • 12. Kuleta, M. (2002). Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu. W D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 21-37). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 13. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza. Warszawa-Kraków: PWN.
 • 14. Malara, Z. (2007). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: PWN, 12-14.
 • 15. McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner & Ska.
 • 16. Mikołajczyk, Z., Zimniewicz, K. (1998). Zarządzanie małym przedsiębiorstwem. W B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (s. 151-236). Warszawa-Łódź: PWN.
 • 17. Miller, M.R., Rolnick, S. (2010). Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 18. Miller, W.R., Brown, J.M. (1991). Self-regulation as a conceptual basis for the prevention and treatment of addiktive behaviours. W N. Heather, W.R. Miller, J. Greeley (red.), Self-control and the addiktive behaviours (s. 3-79). Sydney, Australia: Maxwell Macmillan Publishing.
 • 19. Mueri, P. (1998). Rozwój organizacji. Nowa metoda kierowania przedsiębiorstwem. W K. Kalin, P. Mueri (red.), Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej (s. 173-185). Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 20. Muller, U.R. (1997). Szczupłe organizacje. Lektura obowiązkowa każdego kierownika. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • 21. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania, cz. 1. Warszawa: Wyd. Placet.
 • 22. Perz, C.A., DiClemente C.C., Carbonari J.P. (1996). Doing the right thing at the right time? Interaction of stages and processes of change in successful smoking cessation. Health Psychology, 15, 462-468.
 • 23. Prochalska, J.O., DiClemente, C.C., Norcross, J.C. (1992). In search of how people change: Applications to the addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1102-1114.
 • 24. Rogers, C.R. (1984). Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych, rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3, 1-91.
 • 25. Rollnick, S., Mason, P., Butler, C. (1999). Health behavior change: Aguide for practitioners. London: Churchill Livingstone.
 • 26. Rollnick, S., Mason, P., Butler, C. (1999). Health behavior change: Aguide for practitioners. London: Churchill Livingstone.
 • 27. Simpson, D.D., Brown, B.S., Joe, G.W. (1997). Treatment retention and follow-up outcomes in the drug abuse treatment outcome study (DATOS). Psychology of Addictive Behaviors, 11, 294-307.
 • 28. Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 29. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561375
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.