Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 573-582
Tytuł artykułu

Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Internationalization of Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowana publikacja koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych z motywami podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności zaliczanej do internacjonalizacji. Celem publikacji jest dokonanie analizy literaturowej istniejących motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw. W publikacji, opierając się na systematycznym przeglądzie literatury przedmiotu przedstawiono podstawowe modele motywów internacjonalizacji w tym model Ypia.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented publication focuses on the basic issues related to the motives of undertaking by enterprises classified as internationalization. The aim of the publication is to analyze the existing motives of internationalization of enterprises. In the publication, based on a systematic review of the subject literature, basic models of internationalization motifs, including the Ypia model, are presented.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Altuzarra, A., Bustillo, R., Rodriguez, C. (2018). Much ado about nothing: No fear of becoming a multinational. International Business Review, 1, 56-65.
 • 2. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management. 1, 99-120.
 • 3. Bendkowski, J. (2017). Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji "Przemysł 4.0". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 112, 21-33.
 • 4. Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social life. New York: John Wiley & Sons.
 • 5. Bober, B., Olkiewicz, M., Wolniak, R. (2017). Analiza procesów zarządzania ryzykiem jakości w przemyśle farmaceutycznym. Przemysł Chemiczny, 9, 1818-1819, doi: 10.15199/ 62.2017.9.2.
 • 6. Borusiak, B. (2006). Przyczyny niepowodzenia procesu industrializacji przedsiębiorstw handlu detalicznego. Handel Wewnętrzny, 1, 25-35.
 • 7. Braga, V., Correia, A., Braga, A., Lemos, S. (2017). The innovation and internationalisation processes of family businesses. Review of International Business and Strategy, 2, 231-247, https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2017-0005.
 • 8. Brzostek, K., Michna, A. (2015). Wiedza organizacyjna w procesie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 83, 55-67.
 • 9. Cerato, D., Crosato, L., Depperu, D. (2016). Archtypes of SME Internationalization: A Configurational Approach. International Business Review, 25, 286-295.
 • 10. Colovic, A., Lamotte, O. (2014). The role of formal industry clusters in the inter-nationalization of new ventures. European Business Review, 5, 449-470, https://doi.org/ 10.1108.
 • 11. Cook, K.S., Emerson, R.M. (1984). Exchange networks and the analysis of complex organization. Research in the Sociology of Organization, 4, 1-30.
 • 12. Cuervo-Cazurra, A. (2015). Internationalization motives: sell more, buy better, upgrade and escape. The Multinational Business Review, 1, 25-35, https://doi.org/10.1108/MBR-02-2015-0009.
 • 13. Daniels, J.D., Radebaugh, L.H. (1989). International Business. Environments and Operations. Addison-Wesley, Reading.
 • 14. Hollander, S. (1970). Multinational Retailing. Michigan: Michigan State University.
 • 15. Kasper, H., Helsdingen, P., Gabbott, M. (2006). Services Marketing Management. A strategic perspective. Chichester: John Wiley & Sons LTD.
 • 16. Knop, L., Brzóska, J. (2016). Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 99, 213-232.
 • 17. Knop, L., Olko, S. (2017). Cooperation in clusters and networks - creativeity and innovativeness challenges: an introduction. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 109, 5-7, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.109.1.
 • 18. Kochmańska, A. (2017). Instrumenty sprzyjające efektywnemu realizowaniu założeń inteligentnych specjalizacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 105, 153-163, doi: 10.29119/1641-3466.2017.105.10.
 • 19. Krzemień, E., Wolniak, R. (2016). Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej. Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie, 4, 155-165.
 • 20. Li, P.Y. (2018). Top management team characteristics and firm internationalization: The moderating role of the size of middle managers. International Business Review, 1, 125-138.
 • 21. Limański, A. (2016). Typologia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 93, 323-331.
 • 22. Limański, A., Drabik, I. (2013). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Difin.
 • 23. Maleszyk, E. (2009). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych. Gospodarka Narodowa, 5, 79-98.
 • 24. Olkiewicz, M., Bober, B., Wolniak, R. (2017). Innowacje w przemyśle farmaceutycznym jako determinanta procesu kształtowania jakości życia. Przegląd Chemiczny, 11, 2199-2201, doi:10.15199/62.2017.11.3.
 • 25. Olko, S. (2017). The impact of the networks and clusters in cultural and creative industries on regional innovation ecosystem - analysis of the selected cases in Europe. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 109, 25-42, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.109.3.
 • 26. Penrose, E. (1959). The theory of The Growth of the Firm. Oxford: Basil Blackwell Publisher.
 • 27. Pokorska, B. (2006). Ekspansja polskich systemów franchisingowych na rynki zagraniczne. Rynek i Konsumpcja. Raporty z badań - rok 2005. Warszawa: IRWiK.
 • 28. Popczyk, W. (2016). Znaczenie internacjonalizacji przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki aspirującej do miana opartej na wiedzy. W B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 47-60.
 • 29. Restecka, M., Wolniak, R. (2016). IT Systems in Aid of Welding Processes Quality Management in the Automotive Industry. Archives of Metallurgy and Materials, 4, 1785-1792, doi:10.1515/amm-2016-0288.
 • 30. Rymarczyk, J. (1996). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • 31. Shenkar, O., Luo, Y. (2004). International Business. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • 32. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R. (2017). Jakość produktów z tworzyw sztucznych w kontekście procesu doboru i przygotowania surowców. Przemysł Chemiczny, 12, 2406-2407, doi:10.15199/62.2017.12.5.
 • 33. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Felberg SJA.
 • 34. Stoner, J.A.F., Wankel, C.(1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • 35. Szwajca, D. (2016). Macierz aspiracji innowacyjnych jako narzędzie zarządzania portfelem innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 95, 322-333.
 • 36. van Tulder, R. (2015). Getting all motives right: a holistic approach to internationalization motives of companies. The Multinational Business Review, 1, 36-56, https://doi.org/ 10.1108/MBR-12-2014-0068.
 • 37. Wolniak, R. (2010). Innovation in the context of economic situation in the EU countries. Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 24, 141-147.
 • 38. Wolniak, R. (2014). Relationship between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 75, 157-266.
 • 39. Wolniak, R. (2016). Smart specialisation in Silesian region in Poland. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 92, 407-419.
 • 40. Wolniak, R. (2016). The role of QFD method in creating innovation. Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, 3, 127-134.
 • 41. Wolniak, R. (2017). Analiza relacji pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności a nasyceniem kraju certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949. Kwartalnik Organizacja i Kierowanie, 2, 139-150.
 • 42. Wolniak, R. (2017). The Design Thinking method and its stages. Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, 6, 247-255.
 • 43. Wolniak, R., Grebski, M.E. (2017). Functioning of the business incubator center in Gliwice. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 105, 569-580, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.43.
 • 44. Wolniak, R., Grebski, M.E. (2018). Innovativeness and creativity as nature and nurture. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 116.
 • 45. Wolniak, R., Grebski, M.E. (2018). Innovativeness and Creativity of the Workforce as Factors Stimulating Economic Growth in Modern Economies. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 116.
 • 46. Wolniak, R., Grebski, M.E. (2018). Innovativeness and creativity as factors in workforce development - perspective of psychology. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 116.
 • 47. Wolniak, R., Sędek, A. (2009). Using QFD method for the ecological designing of products and services. Quality and Quantity, 4, 695-701.
 • 48. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B. (2014). The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry. Metalurgija, 4, 709-712.
 • 49. Yaprak, A., Yosun, T., Cetindamar, D. (2018). The influence of firm-specific and country-specific advantages in the internationalization of emerging market firms: Evidence from Turkey. International Business Review, 1, 198-207.
 • 50. Yip, G.S. (1982). Barriers to Entry. A Corporate Strategy Perspective. Lexington: Lexington Books.
 • 51. Yip, G.S. (1996). Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa: PWE.
 • 52. Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561355
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.