Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 453-465
Tytuł artykułu

Wpływ uzależnienia od pracy zawodowej, rozpadu rodziny oraz alkoholizmu na współistniejące zachowania wśród osób do 35 roku życia

Warianty tytułu
The Impact of Addiction to Work, Family Breakdown and Alcoholism on Co-Existing Behaviors Among People under 35 Years of Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele czynników wpływa na funkcjonowanie jednostek w dorosłym świecie. Jednym z tych czynników jest wychowanie w zdrowej bądź dysfunkcyjnej rodzinie. O dysfunkcyjnej rodzinie mówimy wtedy, gdy zaburzone są funkcję ekonomiczne, społeczne i socjopsychologiczne, co przekłada się na zaburzenie w wypełnianiu zadań, jakimi są opieka i wychowanie dziecka. Najczęstszym powodem dysfunkcyjności rodziny są: uzależnienia (alkoholizm, pracoholizm lub inne) bądź rozpad rodziny. Dysfunkcje upośledzają proces wychowawczy, co przekłada się na zaburzony rozwój psychofizyczny dziecka, co następnie rzutuje na dorosłe życie. Można zauważyć, iż osobom z rodzin dysfunkcyjnych w pełnoletnim życiu towarzyszy: silny lęk przed odrzuceniem, nieufność (co skutkuje problemami w relacjach i trudnościami w tworzeniu trwałych, satysfakcjonujących związków), niskie poczucie własnej wartości, wypieranie własnych potrzeb, ukrywanie własnych emocji co wiąże się z przesadną racjonalizacją podejmowanych działań, częste poczucie braku bezpieczeństwa. Osoby te często swoje potrzeby emocjonalne realizują uciekając w życie zawodowe. W pracy rozważa się, które ze wspomnianych dysfunkcji jest najgroźniejsze i na jakie dodatkowe konsekwencje tych dysfunkcji były narażone osoby w procesie wychowania. Postawiono pytanie badawcze: czy alkoholizm, pracoholizm, rozpad rodziny mógł powodować: wystąpienie choroby psychicznej, przemoc fizyczną, przemoc seksualną, przemoc psychiczną, czy dysfunkcji towarzyszyła nieobecność rodziców, czy dysfunkcja wpływała na naukę, czy wpływała na zdolność samoakceptacji, czy wpływała na zdolność budowania relacji. Badania, które zostały wykonane na użytek tego artykułu przeprowadzono na grupie 486 respondentów w wieku od 18 do 35 lat. Badania potwierdziły powyższe założenia. Zaskakujący okazał się znaczący wpływ pracoholizmu, który wśród pracowników dysfunkcyjnych może zagrażać ludziom młodym tak samo jak alkoholizm lub rozpad rodziny, w której się wychowywali.(abstrakt oryginalny)
EN
Many factors influence functioning of individuals in the adult world. One of these factors is upbringing in a healthy or a dysfunctional family. We consider a family as a dysfunctional one when economic, social and socio-psychological functions are disrupted, which causes a disruption in task management, such as taking care of and raising a child. The most common causes for dysfunctional families are: addictions (alcoholism, workaholism, or others) or a dissolution of a family. Dysfunctions handicap the upbringing process and that leads to an impaired psychophysical development of a child, which consequently affects the adult life. It can be noted, that individuals from dysfunctional families, in the adult life, are accompanied by: a severe fear of rejection, distrust (which results in problems with relations and difficulties in creating long-lasting, satisfying relationships), low self-esteem, denying one's own needs, hiding emotions what relates to over-rationalizing of undertaken actions, frequent feeling of insecurity. These individuals often pursue their emotional needs by escaping into the professional life. At work, it is considered which from the mentioned dysfunctions is the most dangerous and to which additional consequences of these dysfunctions individuals were exposed during the upbringing process. A research inquiry was made: Could alcoholism, workaholism, dissolution of a family cause: occurrence of a mental disease, physical violence, sexual violence, psychological violence, was the dysfunction accompanied by absence of the parents, did the dysfunction affect the schoolwork, did it affect the ability of self-acceptance, did it affect the relation-building ability. The research that was used for this article had been conducted on a group of 486 respondents between the ages of 18 to 35. The tests confirmed the above assumptions. The influence of workaholism surprisingly, turned out to be significant. Among dysfunctional workers, workaholism can be a threat to young people as much as alcoholism or dissolution of a family in which they were raised.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Beattie, M. (2003). Koniec współuzależnienia. Poznań: Media Rodzina.
 • 2. Bradshaw, J. (1997). Toksyczny wstyd. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.
 • 3. Co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie, www.info.wiara.pl, 20.10.2008.
 • 4. Conway, J. (2010). Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Warszawa: Logos.
 • 5. Hellsten, T. (2005). Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Hipopotam w pokoju stołowym. Łódź: Wydawnictwo Ravi.
 • 6. Jeffers, S. (1999). Nie bój się bać. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.
 • 7. Kucińska, M. (2006). Gdzie się podziało moje dzieciństwo (O Dorosłych Dzieciach Alkoholików). Kielce: Charaktery.
 • 8. Prajsner, M. (2002). Rodzina dysfunkcyjna. Remedium.
 • 9. Sękowska, Z. (1982). Współzależność wychowania i rozwoju dziecka. W F. Adamski, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Kraków: WAM.
 • 10. Sobolewska, Z. (2000). Odebrane dzieciństwo IZP. Warszawa.
 • 11. Wawerska-Kus, J. (2009). Dzieciństwo bez dzieciństwa. Warszawa: DYWIZ.
 • 12. Wobiz, A. (2001). Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.
 • 13. Woititz, J. (2000). Dorosłe dzieci alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.
 • 14. Woydyłło, E. (1998). Podnieś głowę. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.
 • 15. www.biznes.onet.pl/praca/emigracja-zarobkowa-w-ue-wielkie-wyzwanie-dla-polski-i-regionu, 03.01.2015.
 • 16. www.polska.newsweek.pl/rozwody-swiat-rozwodzi-sie-na-potege-a-polacy, 16.01.2015.
 • 17. www.psychologia.net.pl/testy.php?test=dda lista cech DDA, 16.01.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.