Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 441-452
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty raportowania niefinansowej działalności przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Selected Aspects of Non-Financial Activities Reporting of the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ma na celu wskazanie relacji pomiędzy raportowaniem niefinansowej działalności przedsiębiorstwa w ujęciu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz wartości kapitału intelektualnego. Zaprezentowane w artykule zestawienie wartości rynkowej, księgowej, efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego oraz informacji o występowaniu raportowania CSR miały na celu poszukiwanie powiązań pomiędzy tymi czynnikami w odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa? W artykule zaprezentowano wartości księgową i rynkową dla wybranych spółek oraz poprzez zastosowanie metody VAIC (Value Added Intangible Assets) wskazano także tendencję efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego. Badania zostały przeprowadzone dla trzech wybranych spółek z sektora wydobywczego notowanych na GPW w Warszawie, opierając się na latach 2009-2016. Dodatkowo wskazano rok od którego wybrane przedsiębiorstwa sporządzają raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie zestawienie pozwoliło autorce wyciągnąć wnioski dotyczące raportowania niefinansowego w aspekcie kapitału intelektualnego oraz CSR. Przeprowadzone badania nie wykazały korelacji pomiędzy raportowaniem CSR a wzrostem wartości rynkowej spółek oraz wzrostem wskaźnika VAIC jednakże można wysunąć pewne wnioski mające na celu rozwój raportowania niefinansowego poprzez zbudowanie relacji pomiędzy tym co już zawarte w sprawozdaniach a tym co może uzupełnić tę niefinansową informację w celu wzrostu świadomości interesariuszy a tym samym wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to indicate the relationship between the reporting about non-financial activities of companies in terms of corporate social responsibility (CSR) and the value of intellectual capital. This article contains information about market value, book value, intellectual capital efficiency and the information on the presence of CSR reporting. This presentation aims to search for the links between these factors in response to the question: how to increase the value of a company? In this paper, the author presents the book and market values for selected companies. The author also indicates the intellectual capital efficiency with the use of the VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) method. The research was conducted for three selected companies from the mining sector, listed on the Warsaw Stock Exchange, for the period between 2009 and 2016. In addition, a particular year was indicated as of which the selected enterprises have been preparing their corporate social responsibility reports. This analysis allowed the author to draw conclusions about non-financial reporting in the aspect of intellectual capital and CSR. The conducted research did not show any correlation between the CSR reporting, the increase of the market value of companies and the growth of VAIC. However, it was possible to draw some conclusions with respect to the development of non-financial reporting by building a relationship between what is already included in the statements and what can supplement this non-financial information. Such actions may increase the awareness of stakeholders and thus boost the market value of enterprises.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Altuner, D, Celik, S., Gulec, T. (2015). The linkages among intellectual capital, corporate governance and corporate social responsibility Corporate Governance. The International Journal Of Business In Society, 15, 4, 491-507.
 • 2. Aras, G., Aybars, A. Kutlu Furtuna, O. (2011). The interaction between corporate social responsibility and value added intellectual capital: Empirical evidence from Turkey. Social Responsibility Journal, 7(4), 622-637.
 • 3. Bogacz, P. (2016). Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends. E3S Web of Conferences.
 • 4. Branwijck, D. (2012). Corporate Social Responsibility plus Intellectual Capital = Integrated Reporting? 4th European Conference on Intellectual Capital (ECIC) Finland, Proceedings of the 4th european conference on intellectual capital, 75-85.
 • 5. Dietz, J., Sherman, H., Halevi, J. (1977). Reviewed Work: The Intellectual Capital of Michal Kalecki by George R. Feiwel Journal of Economic Issues, 11, 1, 133-144.
 • 6. Fijałkowska, J. (2013). VAIC™ jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 11, 1, 2.
 • 7. Luthan, E., Yohana, A.&D. (2016). A Correlation of CSR and Intellectual Capital, its Implication toward Company's Value Creation. International Journal of Business and Management Invention, 5, 11, www.ijbmi.org.
 • 8. Pulic, A. (2000). VAIC™ - an accounting tool for IC management. International Journal of Technology Management, 20(5-7).
 • 9. Priyanka, J., Vyas, V., Ankur, R. (2017). Exploring the mediating role of intellectual capital and competitive advantage on the relation between CSR and financial performance in SMEs. Social Responsibility Journal, 13, 1, 1-23.
 • 10. Razafindrambinina, D., Kariodimedjo, D. (2010). Intellectual Capital and Its Impacts on Corporate Social Responsibility. Findings from Indonesia Business Transformation Through Innovation And Knowledge Management. An Academic Perspective, 1-2, 496-+ .
 • 11. Sułkowski, Ł., Fijałkowska, J. (2013). Corporate social responsibility and intellectual capital interaction and voluntary disclosure. Studia Ekonomiczne, yadda.icm.edu.pl.
 • 12. Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2017 r., poz. 61.
 • 13. www.jsw.pl.
 • 14. www.kghm.com.
 • 15. www.lw.com.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560733
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.