Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 675-687
Tytuł artykułu

Lokalny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autorzy
Warianty tytułu
A Local Model of Social and Professional Activation of People with Intellectual Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł stanowi propozycję kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną lub osób z chorobami psychicznymi w lokalnym środowisku z uwzględnieniem aktywnej współpracy struktur samorządowych, podmiotów edukacji, pomocy społecznej i służb odpowiedzialnych za lokalną politykę zatrudnienia z sektorem przedstawicieli biznesu jako potencjalnych pracodawców oraz funkcjonującymi w regionie ośrodkami akademickimi. Opisywany model osadzony jest w paradygmacie humanistycznym i jego istotnych dla pedagogiki specjalnej pochodnych, tj. w paradygmacie społecznym, emancypacyjnym i normalizacyjnym (Krause, 2010, s. 118), uwzględnia więc te elementy współczesnej myśli społecznej, które próbują postrzegać osoby z niepełnosprawnościami w szerszym kontekście "inności" i "innych", w tym przypadku jednostek pozostających dotychczas poza normą i ich miejsca w społeczeństwie, ich prawa dokonywania wyborów, także w zakresie wyboru różnych form egzystencji (por. tamże). Opisywany w artykule model pozwala, w przypadku jego wdrożenia, na niezależne, samodzielne życie dużej grupy osób z niepełnosprawnościami, tworząc jednocześnie pragmatyczne i bardziej ekonomicznie uzasadnione rozwiązania w lokalnym środowisku. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented article is above all a very specific proposal of comprehensive solutions in the field of social and professional activation of people with intellectual disability, may also be for people with mental illness in the local environment, including active cooperation of the self-government (schools, social welfare services and employment services) with the environment of local entrepreneurs, business and the university. Described model is embedded in the humanistic paradigm and its essential in special pedagogy, derived from the social paradigm, emancipation and normalization paradigm (Krause, 2010, p. 118), thus these elements in contemporary social thought, which try to perceive people with disabilities in the broader context of "otherness" and "other", in this case, individuals who have remained outside the norm and their place in society, their right to different forms of existence, choices and alternatives (Krause, 2010, p. 118). In general, it can be stated that the model described in this article allows for independent living of a large group of people with disabilities, while creating pragmatic and more economically justified solutions in the local environment. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (2016). Zeszyty Naukowe, 2, 4. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rahabilitacyjna.
 • 2. Boehringer, K.P. (2007). Verselbstandigung von Menschen mit Besonderen Begabungen und Beduerfnissen W M. Flanczewska-Wolny (red.), Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość. Gliwice-Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls",
 • 3. Flanczewska-Wolny, M., Wolny, J. (2008). Modele budowania autonomicznego życia osób z upośledzeniem umysłowym na przykładzie wybranych doświadczeń polskich i niemieckich. W T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Socjopedagogiczne aspekty osób niepełno-sprawnych, t. III. Szczecin: Minerwa, Wydawnictwo Naukowe WH.
 • 4. Kościelska, M. (1998). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN.
 • 5. Krause, A. (2000). Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • 6. Krause, A. (2010). Inny w paradygmacie humanistycznym. Niepełnosprawność, 4. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 7. Krause, A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Warszawa: PWN.
 • 8. Krause, A., Żyta, A., Nosarzewska, S. (2010). Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c.
 • 9. Kruk-Lasocka, J., Flanczewska-Wolny, M., Dziuba, D., Wolny, J. (2013). W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Katowice: Wydawnictwo Stapis.
 • 10. Szczupał, B. (2009). Działalność asystentów osób z niepełnosprawnością na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej w Niemczech. W I. Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska-Jachnik (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa.
 • 11. Wolny, J. (2009). Współpraca ośrodków naukowych i samorządów lokalnych w organizowaniu systemu usamodzielniania osób z upośledzeniem intelektualnym (na przykładzie okręgu ENZ w Niemczech). W D. Baczała, J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • 12. Wolny, J. (2013). Idea i możliwości wykorzystania ePortfolio w pedagogice specjalnej. W T. Żółkowska, M. Wlazło, (red.), Oblicza terapii - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Minerwa, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe WH.
 • 13. Wolny, J. (2013). Osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy (na przykładzie rozwiązań Badenii-Wirtembergii). Niepełno-sprawność, 9. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 14. Żółkowska, T. (2011). Normalizacja - niedokończona teoria praktyki. Niepełnosprawność, 5, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560235
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.