Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 653-674
Tytuł artykułu

Skuteczność systemów zarządzania jakością przy wykorzystaniu rachunku zdań rozmytych

Warianty tytułu
Effectiveness of Quality Management Systems Using Fuzzy Sentences Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na problematyce skuteczności systemów zarządzania jakością. Celem publikacji jest wykorzystanie rachunku zdań rozmytych do analizy porównawczej systemów zarządzania jakością dwóch organizacji z branży obróbki metali. Dwie organizacje do badań zostały wybrane na podstawie doboru celowego - ich szczegółowa charakterystyka jest przedstawiona w publikacji. Następnie stosując rachunek zdań rozmytych dokonano porównania badanych organizacji w zakresie założonych kryteriów. We wnioskach dokonano analizy różnic występujących w zakresie skuteczności badanych systemów zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issue of the effectiveness of quality management systems. The aim of the publication is to use the fuzzy-logic analysis for comparative analysis of quality management systems of two organizations from the metal processing industry. Two organizations for research were selected on the basis of purposeful selection - their detailed characteristics are presented in the publication. Then, using the fuzzy sentences analysis, a comparison of the surveyed organizations with regard to the assumed criteria was made. In the conclusions we analyzed the differences in the effectiveness of the quality management systems under examination. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • QUAL-ISO, Nowy Sącz
Bibliografia
 • 1. Allur, E., Heras-Saizarbitoria, I., Casadesús M. (2014). Internalization of ISO 9001: a longitudinal survey. Industrial Management & Data Systems, 6, 872-885.
 • 2. Baraniecka, A., Witkowski, S. (2005). Siedem pułapek certyfikacji systemów zarzadzania jakością. Przegląd Organizacji, 7-8.
 • 3. Cholewicka-Goździk, K. (2016). Struktura normy ISO 9001:2015, podstawowe wymagania. Problemy Jakości,1, 25-30.
 • 4. Cieślewicz, W. (2011). Wpływ systemów zarzadzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 64, 33-42.
 • 5. Czermiński, J. (2011). Nowe spojrzenie na system zarzadzania jakością w normie ISO 9001:2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 21-31.
 • 6. Horodecka, A.M., Wolniak, R. (2015). Valutazione delle non conformita nell'esempio di un Azienda Italiana. W J. Kaźmierczak (red.), Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Review of problems and solutions, 18-31.
 • 7. Hys, K., Wolniak, R. (2018). Praktyki przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce w zakresie CSR. Przemysł Chemiczny, 9, 1000-1002.
 • 8. Jung, J., Su, X., Baeza, M., Hong, S. (2008). The effect of organizational culture stemming from national culture towards quality management deployment. The TQM Magazine, 6, 622-635.
 • 9. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2015). Analysis of the causes the quantitative changes and trends in conferred ISO 9001 certificates in Poland Research based on the data from audits. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 1, 42-50.
 • 10. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2015). Weryfikacja przydatności opracowanego narzędzia badawczego do analizy problemów w systemach zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 80, 133-141.
 • 11. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2016). Akredytacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych w Polsce - wyniki badań. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2, 163-171.
 • 12. Krzemień, E., Wolniak, R. (2010). Integrated management systems - quality, environment, safety. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 159. W A. Maleszka (red.), Current Trends in Commodity Science. General Quality Problems, 27-34.
 • 13. Krzemień, E., Wolniak, R. (2011). The assessment of maturity level of quality management system - most often applied methods and tools. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska (red.), Current Trends in Commodity Science. Packaging and Product Quality. Poznań: Wydawnictwo UEP, 163-173.
 • 14. Kucińska, A. (2007). Ocena skuteczności SZJ - jako narzędzie jego doskonalenia. Problemy Jakości, 5, 17-21.
 • 15. Lemanowicz, M. (2012). Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego. Zarządzanie i Finanse, 1, 505-513.
 • 16. Ligarski, M. (2007). Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4, 25-35.
 • 17. Ligarski, M. (2014). Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach. Problemy Jakości, 5, 14-22.
 • 18. Lisiecka, K. (2008). Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe. Problemy Jakości, 2.
 • 19. Łuczak, J., Wolniak, R. (2015). Problem-solving and developing quality management methods and techniques on the example of automotive industry. Manager, 22, 237-250.
 • 20. Łuczak, J., Wolniak, R. (2016). Integration of quality environment and safety management systems in a foundry. Metalurgija, 4, 843-845.
 • 21. Męczyńska, A. (2006). Wspomaganie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym metodami heurystycznymi. Zabrze.
 • 22. Pacana, A. (2014). Synteza i doskonalenie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w małych i średnich organizacjach. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • 23. Pacana, A., Gazda, A., Bednárová, L. (2014). The impact of quality information on innovatory environment of the public administration. International Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice, ITPB, 4, 25-26.
 • 24. Pacana, A., Ingaldi, M., Czajkowska, A. (2017). Projektowanie i wdrażanie sformalizo-wanych systemów zarządzania. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 25. Pacana, A., Lew, G., Kulpa, W. (2017). Rating the quality of implementation of environmental management systems. Journal of Business & Retail Management Research, 11, 2, 165-169.
 • 26. Pacana, A., Stadnicka, D. (2006). Wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza politechniki Rzeszowskiej.
 • 27. Pacana, A., Stadnicka, D. (2017). Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 28. Rachwał, A., Sędek, A., Wolniak, R. (2017). Wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 a realizacja procesu spawalniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 363-372.
 • 29. Ścierski, J. (2011). Nowelizacja normy ISO 9001. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 59, 101-117.
 • 30. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R., Gembalska-Kwiecień, A. (2018). Improving the efficiency of the Production process using SMED. MATEC Web of Conferences QPI, 183, 01002.
 • 31. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R., Zasadzień, M. (2017). Use of quality engineering tools and methods for the analysis of production processes - case study. Advances in Economic, Business and Management Research, 33. Second International Conference on Economic and Business Management, FEBM, Shanghai, 240-245.
 • 32. Sułkowski, M. (2011). Struktura wdrożeń systemów zarządzania jakością w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, 208-218.
 • 33. Sułkowski, M. (2016). Badania skuteczności systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach obróbki metali z wykorzystaniem rozmytego rachunku zdań. Praca doktorska, promotor R. Wolniak. Zabrze: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania.
 • 34. Sułkowski, M., Wolniak, R. (2018). Poziom wdrożenia instrumentów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości.
 • 35. Szkiel, A. (2016). Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015. Marketing i Zarządzanie, 3, 83-93.
 • 36. Wolniak, R (2018). Advantages and limitations of using QFD method. Production Engineering Archives, 18, 14-17.
 • 37. Wolniak, R. (2010). Ekonomiczne aspekty procesów normalizacji systemów jakości. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, 608-616.
 • 38. Wolniak, R. (2011). Certyfikacja systemów a wskaźniki makroekonomiczne dla krajów UE. Problemy Jakości, 4, 32-37.
 • 39. Wolniak, R. (2011). Ocena poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością - przegląd stosowanych podejść. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 45, 325-333.
 • 40. Wolniak, R. (2011). Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 41. Wolniak, R. (2011). The factors of self-assessment in a Quality Management system - within a client orientation criterion. Proceedings of 7th research Conference with International Participation, Neum, Bosnia and Hercegowina, 273-277.
 • 42. Wolniak, R. (2012). Czynniki samooceny systemu zarządzania jakością - kryterium podejścia systemowego do zarządzania. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3, 30-39.
 • 43. Wolniak, R. (2012). Kryterium przywództwa w procesie oceny poziomu dojrzałości system zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 264, 475-487.
 • 44. Wolniak, R. (2012). The benefits obtained by the improvement of quality management systems - an analysis of the validity. W W. Biały, J. Kaźmierczak (red.), Systems Supporting Production Engineering, Gliwice: PKJS, 241-249.
 • 45. Wolniak, R. (2013). Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle. W R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 524-534.
 • 46. Wolniak, R. (2013). The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations. Quality & Quantity, 1, 515-528.
 • 47. Wolniak, R. (2014). Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009. Problemy Jakości, 3, 20-25.
 • 48. Wolniak, R. (2014). Relationship between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 75, 157-266.
 • 49. Wolniak, R. (2016). Kulturowe aspekty zarządzania jakością. Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne, 1, 109-122.
 • 50. Wolniak, R. (2016). Metoda QFD w zarządzaniu jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 51. Wolniak, R. (2017). Analiza relacji pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności a nasyceniem kraju certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949. Kwartalnik Organizacja i Kierowanie, 2, 139-150.
 • 52. Wolniak, R. (2017). Analiza wskaźników nasycenia certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949 oraz zależności pomiędzy nimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 421-430.
 • 53. Wolniak, R. (2017). Koncepcja wykorzystania analizy Kano w metodzie QFD. W R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, t. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, 400-409.
 • 54. Wolniak, R. (2018). Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej.
 • 55. Wolniak, R. (2018). Quality management systems according to ISO 9001:2015 requirements and its improvement. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 56. Wolniak, R. Sułkowski, M. (2015). Rozpowszechnienie stosowania Systemów Zarządzania Jakością w Europie na świecie - lata 2010-2012. Problemy Jakości, 5, 29-34.
 • 57. Wolniak, R. Sułkowski, M. (2016). The reasons for the implementation of quality management systems in organizations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 92, 443-455.
 • 58. Wolniak, R., Skotnicka, B. (2011). Metody i narzędzia zarządzania jakością - Teoria i praktyka, cz. 1. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej.
 • 59. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B., Gembalska-Kwiecień, A. (2018). Identification of the bottlenecks and analysis of the state before applying lean management. MATEC Web of Conferences QPI, 183, 01001.
 • 60. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B., Zasadzień, M. (2017). Application of the theory of constraints for continuous improvement of a production process - case study. 3rd International Conference on Social, Education and Management Engineering (SEME), Shanghai, 169-173.
 • 61. Wolniak, R., Sułkowski, M. (2015). Motywy wdrażania certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością. Problemy Jakości, 9, 4-9.
 • 62. Zendla, S., Wolniak, R. (2015). Wyeliminowanie obszarów niezadowolenia klienta za pomocą metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wprowadzenie udoskonaleń w międzynarodowym porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 82, 357-366.
 • 63. Zimon, D. (2011). Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560197
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.