Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 633-651
Tytuł artykułu

Skuteczność narzędzi, metod i technik zarządzania jakością w branży obróbki metali - badania eksperckie

Warianty tytułu
Effectiveness of Tools, Methods and Quality Management Techniques in the Metal Processing Industry - Expert Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na problematyce skuteczności metod, technik i narzędzi zarządzania jakością. Celem niniejszej publikacji jest analiza skuteczności metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w branży obróbki metali przy wykorzystaniu metody analizy eksperckiej. W publikacji przedstawiono wyniki badań eksperckich dotyczących omawianego zakresu. Zaprezentowano sposób doboru ekspertów a następnie dokonano szczegółowej analizy narzędzi, metod i technik zarządzania jakością z punktu widzenia ich przydatności w branży obróbki metali. Dla poszczególnych instrumentów określono który z nich jest skuteczny. Dla poszczególnych instrumentów określono również współczynniki konkordancji ekspertów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issue of the effectiveness of quality methods, techniques and tools. The aim of this publication is to analyze the effectiveness of quality management methods, tools and techniques in the metalworking industry using the expert analysis method. The publication presents the results of expert analysis on the discussed topic. The method of selection of experts was presented and then a detailed analysis of tools, methods and techniques of quality management from the point of view of their suitability in the metal processing industry was made. For each instrument we analyze which one is effective. The expert concordance coefficients have also been calculated for individual instruments. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • QUAL-ISO, Nowy Sącz
Bibliografia
 • 1. Allur, E., Heras-Saizarbitoria, I., Casadesús M. (2014). Internalization of ISO 9001: a longitudinal survey. Industrial Management & Data Systems, 6, 872-885.
 • 2. Baraniecka, A., Witkowski, S. (2005). Siedem pułapek certyfikacji systemów zarzadzania jakością. Przegląd Organizacji, 7-8.
 • 3. Brandenburg, H. (2002). Zarządzanie Projektami. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 4. Cholewicka-Goździk, K. (2016). Struktura normy ISO 9001:2015, podstawowe wymagania. Problemy Jakości,1, 25-30.
 • 5. Cieślewicz, W. (2011). Wpływ systemów zarzadzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 64, 33-42.
 • 6. Czermiński, J. (2011). Nowe spojrzenie na system zarzadzania jakością w normie ISO 9001:2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 21-31.
 • 7. Horodecka, A.M., Wolniak, R. (2015). Valutazione delle non conformita nell'esempio di un Azienda Italiana. W J. Kaźmierczak (red.), Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Review of problems and solutions, 18-31.
 • 8. Hys, K., Wolniak, R. (2018). Praktyki przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce w zakresie CSR. Przemysł Chemiczny, 9, 1000-1002.
 • 9. Jung, J., Su, X., Baeza, M., Hong, S. (2008). The effect of organizational culture stemming from national culture towards quality management deployment. The TQM Magazine, 6, 622-635.
 • 10. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2015). Weryfikacja przydatności opracowanego narzędzia badawczego do analizy problemów w systemach zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 80, 133-141.
 • 11. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2015). Analysis of the causes the quantitative changes and trends in conferred ISO 9001 certificates in Poland Research based on the data from audits. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 1, 42-50.
 • 12. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2016). Akredytacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych w Polsce - wyniki badań. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2, 163-171.
 • 13. Kramarz, W., Kramarz, M. (2015). Czynniki ryzyka w cyklu realizacji zamówienia. Logistyka, 2, 414-424.
 • 14. Krzemień, E., Wolniak, R. (2010). Integrated management systems - quality, environment, safety. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 159. W A. Maleszka (red.), Current Trends in Commodity Science. General Quality Problems, 27-34.
 • 15. Krzemień, E., Wolniak, R. (2011). The assessment of maturity level of quality management system - most often applied methods and tools. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska (red.), Current Trends in Commodity Science. Packaging and Product Quality, Poznań: Wydawnictwo UEP, 163-173.
 • 16. Kucińska, A. (2007). Ocena skuteczności SZJ - jako narzędzie jego doskonalenia. Problemy Jakości, 5, 17-21.
 • 17. Lemanowicz, M. (2012). Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego. Zarządzanie i Finanse, 1, 505-513.
 • 18. Ligarski, M. (2007). Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4, 25-35.
 • 19. Ligarski, M. (2014). Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach. Problemy Jakości, 5, 14-22.
 • 20. Lisiecka, K. (2008). Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe. Problemy Jakości, 2.
 • 21. Łuczak, J., Wolniak, R. (2015). Problem-solving and developing quality management methods and techniques on the example of automotive industry. Manager, 22, 237-250.
 • 22. Łuczak, J., Wolniak, R. (2016). Integration of quality environment and safety management systems in a foundry. Metalurgija, 4, 843-845.
 • 23. Męczyńska, A. (2006). Wspomaganie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym metodami heurystycznymi. Zabrze.
 • 24. Pacana, A. (2014). Synteza i doskonalenie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w małych i średnich organizacjach. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • 25. Pacana, A., Gazda, A., Bednárová, L. (2014). The impact of quality information on innovatory environment of the public administration. International Journal of Inter-disciplinarity in Theory and Practice, ITPB, 4, 25-26.
 • 26. Pacana, A., Ingaldi, M., Czajkowska, A. (2017). Projektowanie i wdrażanie sformalizo-wanych systemów zarządzania. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 27. Pacana, A., Lew, G., Kulpa, W. (2017). Rating the quality of implementation of environmental management systems. Journal of Business & Retail Management Research, 11, 2, 165-169.
 • 28. Pacana, A., Stadnicka, D. (2006). Wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • 29. Pacana, A., Stadnicka, D. (2017). Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 30. Rachwał, A., Sędek, A., Wolniak, R. (2017). Wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 a realizacja procesu spawalniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 363-372.
 • 31. Ścierski, J.: (2011). Nowelizacja normy ISO 9001. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 59, 101-117.
 • 32. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R., Gembalska-Kwiecień, A. (2018). Improving the efficiency of the Production process using SMED. MATEC Web of Conferences QPI, 183, 01002.
 • 33. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R., Zasadzień, M. (2017). Use of quality engineering tools and methods for the analysis of production processes - case study. Advances in Economic, Business and Management Research, 33. Second International Conference on Economic and Business Management, FEBM, Shanghai, 240-245.
 • 34. Sułkowski, M. (2011). Struktura wdrożeń systemów zarządzania jakością w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, 208-218.
 • 35. Sułkowski, M. (2016). Badania skuteczności systemów zarządzania jakością w przedsię-biorstwach obróbki metali z wykorzystaniem rozmytego rachunku zdań. Praca doktorska, promotor R. Wolniak. Zabrze: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania.
 • 36. Sułkowski, M., Wolniak, R. (2018). Poziom wdrożenia instrumentów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości.
 • 37. Szkiel, A. (2016). Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015. Marketing i Zarządzanie, 3, 83-93.
 • 38. Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2003). Zarządzanie Projektami. Warszawa: PWE.
 • 39. Wolniak, R (2018). Advantages and limitations of using QFD method. Production Engineering Archives, 18, 14-17.
 • 40. Wolniak, R. (2010). Ekonomiczne aspekty procesów normalizacji systemów jakości. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, 608-616.
 • 41. Wolniak, R. (2011). Certyfikacja systemów a wskaźniki makroekonomiczne dla krajów UE. Problemy Jakości, 4, 32-37.
 • 42. Wolniak, R. (2011). Ocena poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością - przegląd stosowanych podejść. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 45, 325-333.
 • 43. Wolniak, R. (2011). Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 44. Wolniak, R. (2011). The factors of self-assessment in a Quality Management system-within a client orientation criterion. Proceedings of 7th research Conference with International Participation, Neum, Bosnia and Hercegowina, 273-277.
 • 45. Wolniak, R. (2012). Czynniki samooceny systemu zarządzania jakością - kryterium podejścia systemowego do zarządzania. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3, 30-39.
 • 46. Wolniak, R. (2012). Kryterium przywództwa w procesie oceny poziomu dojrzałości system zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 264, 475-487.
 • 47. Wolniak, R. (2012). The benefits obtained by the improvement of quality management systems - an analysis of the validity. W W. Biały, J. Kaźmierczak (red.), Systems Supporting Production Engineering. Gliwice: PKJS, 241-249.
 • 48. Wolniak, R. (2013). Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle. W R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 524-534.
 • 49. Wolniak, R. (2013). The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations. Quality & Quantity, 1, 515-528.
 • 50. Wolniak, R. (2014). Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009. Problemy Jakości, 3, 20-25.
 • 51. Wolniak, R. (2014). Relationship between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 75, 157-266.
 • 52. Wolniak, R. (2016). Kulturowe aspekty zarządzania jakością. Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne, 1, 109-122.
 • 53. Wolniak, R. (2016). Metoda QFD w zarządzaniu jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 54. Wolniak, R. (2017). Analiza relacji pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności a nasyceniem kraju certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949. Kwartalnik Organizacja i Kierowanie, 2, 139-150.
 • 55. Wolniak, R. (2017). Analiza wskaźników nasycenia certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949 oraz zależności pomiędzy nimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 421-430.
 • 56. Wolniak, R. (2017). Koncepcja wykorzystania analizy Kano w metodzie QFD. W R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, 400-409.
 • 57. Wolniak, R. (2018). Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej.
 • 58. Wolniak, R. (2018). Quality management systems according to ISO 9001:2015 requirements and its improvement. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 59. Wolniak, R. Sułkowski, M. (2015). Rozpowszechnienie stosowania Systemów Zarządzania Jakością w Europie na świecie - lata 2010-2012. Problemy Jakości, 5, 29-34.
 • 60. Wolniak, R. Sułkowski, M. (2016). The reasons for the implementation of quality management systems in organizations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 92, 443-455.
 • 61. Wolniak, R., Skotnicka, B. (2011). Metody i narzędzia zarządzania jakością - Teoria i praktyka, cz. 1. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej.
 • 62. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B., Gembalska-Kwiecień, A. (2018). Identification of the bottlenecks and analysis of the state before applying lean management. MATEC Web of Conferences QPI, 183, 01001.
 • 63. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B., Zasadzień, M. (2017). Application of the theory of constraints for continuous improvement of a production process - case study. 3rd International Conference on Social, Education and Management Engineering (SEME), Shanghai, 169-173.
 • 64. Wolniak, R., Sułkowski, M. (2015). Motywy wdrażania certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością. Problemy Jakości, 9, 4-9.
 • 65. Zendla, S. Wolniak, R. (2015). Wyeliminowanie obszarów niezadowolenia klienta za pomocą metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wprowadzenie udoskonaleń w między-narodowym porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 82, 357-366.
 • 66. Zimon, D. (2011). Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560171
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.