Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 621-632
Tytuł artykułu

Determinanty jakości w przedsiębiorstwach branży obróbki metali

Warianty tytułu
Quality Determinants in Processing Industry Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na problematyce dotyczącej przedstawienia narzędzia do pomiaru poziomu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie propozycji kryteriów, które można wykorzystać w celu oceny skuteczności systemu zarządzania jakością w branży obróbki metali. W publikacji zaprezentowano najważniejsze kryteria oceny skuteczności systemów zarządzania jakością w tej branży. Uwzględniono pięć głównych grup czynników: zdolność organizacji do poznania potrzeb klienta, zdolność organizacji do zarządzania procesami, wiedza i zdolność do jej pozyskania, zdolność do zmiany i realizacji celów oraz zdolność do kreowania i utrzymania wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami. W dalszej części publikacji zaprezentowano najważniejsze technologiczne determinanty jakości w branży obróbki metali. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issue of presenting a tool for measuring the level of quality management in companies in the metalworking industry. The purpose of this publication is to present proposals for criteria that can be used to assess the effectiveness of the quality management system in the metalworking industry. The publication presents the most important criteria for assessing the effectiveness of quality management systems in this industry. Five main groups of factors were taken into account: the organization's ability to understand the client's needs, the organization's ability to manage processes, knowledge and ability to acquire it, the ability to change and achieve goals, and the ability to create and maintain mutually beneficial relationships with suppliers. The next part of the publication presents the most important technological determinants of quality in the metal processing industry. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • QUAL-ISO, Nowy Sącz
Bibliografia
 • 1. Allur, E., Heras-Saizarbitoria, I., Casadesús M. (2014). Internalization of ISO 9001: a longitudinal survey. Industrial Management & Data Systems, 6, 872-885.
 • 2. Baraniecka, A., Witkowski, S. (2005). Siedem pułapek certyfikacji systemów zarzadzania jakością. Przegląd Organizacji, 7-8.
 • 3. Cholewicka-Goździk, K. (2016). Struktura normy ISO 9001:2015, podstawowe wymagania. Problemy Jakości,1, 25-30.
 • 4. Cieślewicz, W. (2011). Wpływ systemów zarzadzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 64, 33-42.
 • 5. Czermiński, J. (2011). Nowe spojrzenie na system zarządzania jakością w normie ISO 9001:2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 21-31.
 • 6. Horodecka, A.M., Wolniak, R. (2015). Valutazione delle non conformita nell'esempio di un Azienda Italiana. In J. Kaźmierczak (ed.), Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Review of problems and solutions, 18-31.
 • 7. Jung, J., Su, X., Baeza, M., Hong, S. (2008). The effect of organizational culture stemming from national culture towards quality management deployment. The TQM Magazine, 6, 622-635.
 • 8. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2015). Analysis of the causes the quantitative changes and trends in conferred ISO 9001 certificates in Poland Research based on the data from audits. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 1, 42-50.
 • 9. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2015). Weryfikacja przydatności opracowanego narzędzia badawczego do analizy problemów w systemach zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 80, 133-141.
 • 10. Juszczak-Wiśniewska, A., Ligarski, M. (2016). Akredytacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych w Polsce - wyniki badań. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2, 163-171.
 • 11. Krzemień, E., Wolniak, R. (2010). Integrated management systems - quality, environment, safety. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 159, Poznań. In A. Maleszka (ed.), Current Trends in Commodity Science. General Quality Problems, 27-34.
 • 12. Krzemień, E., Wolniak, R. (2011). The assessment of maturity level of quality management system - most often applied methods and tools. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań. In H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska (ed.), Current Trends in Commodity Science. Packaging and Product Qualit,. 163-173.
 • 13. Kucińska, A. (2007). Ocena skuteczności SZJ - jako narzędzie jego doskonalenia. Problemy Jakości, 5, 17-21.
 • 14. Lemanowicz, M. (2012). Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego. Zarządzanie i Finanse, 1, 505-513.
 • 15. Ligarski, M. (2007). Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4, 25-35.
 • 16. Ligarski, M. (2014). Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach. Problemy Jakości, 5, 14-22.
 • 17. Lisiecka, K. (2008). Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe. Problemy Jakości, 2.
 • 18. Łuczak, J., Wolniak, R. (2015). Problem-solving and developing quality management methods and techniques on the example of automotive industry. Manager, 22, 237-250.
 • 19. Łuczak, J., Wolniak, R. (2016). Integration of quality environment and safety management systems in a foundry. Metalurgija, 4, 843-845.
 • 20. Pacana, A. (2014). Synteza i doskonalenie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w małych i średnich organizacjach. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • 21. Pacana, A., Gazda, A., Bednárová, L. (2014). The impact of quality information on innovatory environment of the public administration. International Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice, ITPB, 4, 25-26.
 • 22. Pacana, A., Ingaldi, M., Czajkowska, A. (2017). Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 23. Pacana, A., Lew, G., Kulpa, W. (2017). Rating the quality of implementation of environmental management systems. Journal of Business & Retail Management Research, 11, 2, 165-169.
 • 24. Pacana, A., Stadnicka, D. (2006). Wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • 25. Pacana, A., Stadnicka, D. (2017). Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 26. Rachwał, A., Sędek, A., Wolniak, R. (2017). Wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 a realizacja procesu spawalniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 363-372.
 • 27. Ścierski, J. (2011). Nowelizacja normy ISO 9001. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 59, 101-117.
 • 28. Sułkowski M. (2016). Badania skuteczności systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach obróbki metali z wykorzystaniem rozmytego rachunku zdań. Praca doktorska, promotor R. Wolniak. Zabrze: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania.
 • 29. Sułkowski, M. (2011). Struktura wdrożeń systemów zarządzania jakością w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, 208-218.
 • 30. Sułkowski, M., Wolniak, R. (2018). Poziom wdrożenia instrumentów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości.
 • 31. Szkiel, A. (2016). Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015. Marketing i Zarządzanie, 3, 83-93.
 • 32. Wolniak, R. (2010). Ekonomiczne aspekty procesów normalizacji systemów jakości. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, 608-616.
 • 33. Wolniak, R. (2011). Certyfikacja systemów a wskaźniki makroekonomiczne dla krajów UE. Problemy Jakości, 4, 32-37.
 • 34. Wolniak, R. (2011). Ocena poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością - przegląd stosowanych podejść. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 45, 325-333.
 • 35. Wolniak, R. (2011). Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 36. Wolniak, R. (2011). The factors of self-assessment in a Quality Management system-within a client orientation criterion. Proceedings of 7th Research Conference with International Participation. Neum, Bosnia and Hercegowina, 273-277.
 • 37. Wolniak, R. (2012). Czynniki samooceny systemu zarządzania jakością - kryterium podejścia systemowego do zarządzania. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3, 30-39.
 • 38. Wolniak, R. (2012). Kryterium przywództwa w procesie oceny poziomu dojrzałości system zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 264. Wrocław, 475-487.
 • 39. Wolniak, R. (2012). The benefits obtained by the improvement of quality management systems - an analysis of the validity. In W. Biały, J. Kaźmierczak (eds.), Systems Supporting Production Engineering. Gliwice: PKJS, 241-249.
 • 40. Wolniak, R. (2013). The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations. Quality & Quantity, 1, 515-528.
 • 41. Wolniak, R. (2014). Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009. Problemy Jakości, 3, 20-25.
 • 42. Wolniak, R. (2016). Kulturowe aspekty zarządzania jakością. Etyka biznesu i zrówno-ważony rozwój. Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne, 1, 109-122.
 • 43. Wolniak, R. (2017). Analiza relacji pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności a nasyceniem kraju certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949. Kwartalnik Organizacja i Kierowanie, 2, 139-150.
 • 44. Wolniak, R. (2017). Analiza wskaźników nasycenia certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949 oraz zależności pomiędzy nimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 421-430.
 • 45. Wolniak, R. (2018). Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 46. Wolniak, R. (2018). Quality management systems according to ISO 9001:2015 requirements and its improvement. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 47. Wolniak, R. Sułkowski, M. (2015). Rozpowszechnienie stosowania Systemów Zarządzania Jakością w Europie na świecie - lata 2010-2012. Problemy Jakości, 5, 29-34.
 • 48. Wolniak, R. Sułkowski, M. (2016). The reasons for the implementation of quality management systems in organizations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 92, 443-455.
 • 49. Wolniak, R., Sułkowski, M. (2015). Motywy wdrażania certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością. Problemy Jakości, 9, 4-9.
 • 50. Zimon, D. (2011). Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560159
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.