Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 609-619
Tytuł artykułu

Kształtowanie kompetencji kluczowych w systemie ewaluacji edukacji

Warianty tytułu
Developing Key Competencies in the Education Evaluation System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentacji uzasadniającej pogląd, że skoro w naszym życiu zaszło tak wiele zmian, trzeba bliżej przyjrzeć się temu, jak przygotować młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie, w którym przyszłość wydaje skomplikowana a rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Wiemy już bardzo wiele o sposobach uczeniu się i o tym, w jaki sposób nauczyciele mogą angażować uczniów w proces zdobywania wiedzy. Wydaje się, że w odpowiedzi na globalizacje świata, zmiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem dyskusji o przyszłości pracy, w sprawie kompetencji kluczowych z 2006 roku nastąpiła zmiana i aktualizacja zarówno zalecenia, jak i europejskich ram odniesienia dla kompetencji kluczowych, w tym uczeniu się przez całe życie. Kompetencje kluczowe to wiedza, umiejętności i postawy, których wszystkie osoby potrzebują do rozwoju osobistego, zatrudnienia, samorealizacji, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Zatem kompetencje nabywane i rozwijane w procesie kształcenia są wpisane w ewaluacje systemu edukacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present arguments justifying the view that since so many changes have taken place in our lives, we need to look more closely at how to prepare young people to live in a modern world where the future seems complicated and the labor market is more and more demanding. In reaction to globalization, social and economic changes, including the discussion on the future of employment and as a result of public consultations concerning the review of the recommendation of key competencies in 2006, there occurred a change and actualization of both the recommendation and the European reference framework for key competencies in lifelong learning. Key competencies mean knowledge, skills and basic aspects that everyone needs for personal development, employment, personal fulfilment, social inclusion and active citizenship. Thus, competencies acquired and developed in the process of lifelong learning are entered into the evaluation of the education system. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • University of Lower Silesia
Bibliografia
 • 1. Borek, A., Kowalczyk-Rumak, E. (2015). Różne drogi ewaluacji - poradnik dla dyrektorów szkół i placówek. Warszawa: Wydawnictwo Ery Ewaluacji.
 • 2. Gerlach, R. (2003). Edukacja wobec rynku pracy. Realia - możliwości - perspektywy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
 • 3. Gocłowska, A. (2016). Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w 2015 roku. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • 4. Jadasz, E. (2017). Prawo pracy - pierwsze kroki. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 • 5. Mazurkiewicz, G. (2012). Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 6. Milerski, B., Śliwerski, B. (1999). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: PWN.
 • 7. Komisja Europejska, Biała księga (22.11.2018), https://ec.europa.eu/transparency/ regdoc/.../COM-2018-24-F1-PL-MAIN-PART-1.PD.
 • 8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (22.11.2018), http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001457/U/D20181457Lj.pdf.
 • 9. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (22.11.2018), http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf.
 • 10. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (22.11.2018), http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf.
 • 11. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpni 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (22.11.2018), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20180001675/O/D20181675.pdf.
 • 12. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpni 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (22.11.2018), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/WDU20170001611/O/D20171611.pdf.
 • 13. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpni 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (22.11.2018), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20170001611/O/D20171611.pdf.
 • 14. Sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 roku z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (22.11.2018), https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(01)&from.
 • 15. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (22.11.2018), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560149
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.