Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 523-536
Tytuł artykułu

50% koszty uzyskania przychodów z twórczej działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej - koncepcja podejścia efektywnościowego

Warianty tytułu
50% of Tax Deductible Expenses from Creative Activities of Scientific or R&D Works - the Concept of Efficiency Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia efektywnościowego do sposobu określania części wynagrodzenia, do którego mogą mieć zastosowanie podwyższone koszty uzyskania przychodów (k.u.p.). Koncepcja oparta jest na, oczekiwanej przez pracodawcę i rzeczywiście osiągniętej przez pracownika, wartości wytworzonych utworów. Punkt wyjścia w koncepcji stanowiły obowiązujące regulacje prawne oraz zasady i wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych przeprowadzonej w 2017 r. Wykorzystanie obiektywnych danych wejściowych pozwoliło na wypracowanie formuły, którą można wykorzystać w różnych jednostkach prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową, niezależnie od formy prawnej jednostki i obszaru, w jakim prowadzone są badania. Ograniczeniem koncepcji jest możliwość zastosowania jej głównie do działalności naukowej i badawczo-rozwojowej oraz konieczność modyfikacji dla akademickiej działalności dydaktycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present an efficiency approach relating to the method of assessment of the part of remuneration payments, in the case when increased tax deductible costs may apply. The value of the composition actually created by the member of staff pertaining to employer expectation is the core of concept. Present legal regulations as well as the principles and results of the comprehensive assessment of scientific units carried out in 2017 is used as the starting point. The use of factual data input allowed to develop a formula that can be used in various entities conducting scientific or research and development activities, regardless both the legal status of the entity and the field of the research works. The possibility to apply the concept mainly to scientific activities and R&D works forms the frame of concept use. In the event of concept adaptation to didactic activity some adjustment is required. (original abstract)
Twórcy
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Bibliografia
 • 1. Barszcz, M. (red.) (2016). Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016. Warszawa: NCBiR.
 • 2. Barta, J., Markiewicz, R. (red.) (2011). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 3. Górnicz-Mulcahy, A. (2012). Utwór naukowy jako przedmiot ochrony autorskoprawnej. W E. Marszałkowska-Krześ (red.), Aktualne zagadnienia prawa prywatnego (pp. 41-63). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • 4. Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2018 r. Nr 0112-KDIL3-1.4011.68.2018.2.AN (2018.05.11). Available online https://inter pretacje-podatkowe.org.
 • 5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r. Nr 0111-KDIB2-3.4011.25.2017.1.HK (2018.04.08). Available online https://inter pretacje-podatkowe.org.
 • 6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2017 r. Nr 0111-KDIB2-3.4011.123.2017.1.KK (2018.04.08). Available online https://interpretacje-podatkowe.org.
 • 7. Koszty uzyskania przychodu - stanowisko MNiSW i MF, https://www.nauka.gov.pl/ komunikaty/koszty-uzyskania-przychodu-stanowisko-mnisw-i-mf.html, 11.06.2018.
 • 8. Orłowski, J., Salamonowicz, M. (2016). Dochody nauczycieli akademickich z praw do utworów pracowniczych i ich opodatkowanie. Studia prawno-ekonomiczne, XCIX, 63-74.
 • 9. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 75/2017 Rady Naukowej Centrum Onkologii - lnstytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 09.05.2017 r.) (2018.05.04). Retrieved from https://www.coi.pl/wp-content/uploads/2017/08/Reg_praw_autorskich_75_17.pdf.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (DzU z 2016 r., poz. 2154).
 • 11. Sokołowska, D. (2015). Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. Retrieved from https://pressto.amu. edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1247/1173, 2018.04.12, 75-89.
 • 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.).
 • 13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. DzU z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).
 • 14. Wartości ocen jednostek referencyjnych. Retrieved from https://www.nauka. gov.pl/g2/oryginal/2017_10/e3bd00e5aaade519e14b17d2531487d0.pdf, 2018.04.18.
 • 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.03.2010 r., sygn. II FSK 1791/08. Available online www.orzeczenia.nsa.gov.pl, 2018.05.24.
 • 16. Zabel, M. (2018.05.16). Odwołania od kompleksowej oceny jednostek naukowych. Warszawa: UKN. Retrieved from www.ukn.uw.edu.pl/wp-content/upload/sites/175/2018/ 1/UKN-odw2018.pdf, 19.01.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559799
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.