Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 457-470
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju innowacyjności w wybranych regionach polski

Warianty tytułu
Directions of Innovativeness Development in Selected Regions of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu ocenę poziomu innowacyjności państw i regionów, które pozwalają wskazać możliwości i przeszkody w rozwoju innowacyjności. W tym kontekście istotne jest zidentyfikowanie obecnego stanu poziomu innowacyjności w poszczególnych regionach w kraju oraz określenie ich kierunków rozwoju. W artykule podjęto wiec próbę odpowiedzi na pytanie: czy poszczególne regiony starają się wzmocnić obszary w których wskaźniki innowacyjności są niskie, czy też skupiają się na obszarach dla których wskaźniki innowacyjności są wysokie. (abstrakt oryginalny)
EN
For many years, research has been carried out concerning the assessment of the innovativeness level of countries and regions. The main aim was to indicate possibilities and obstacles in innovativeness development. In this context, the key element is to identify the current levels of innovativeness in individual regions and to determine their development directions. The article attempts to answer the question: do individual regions try to strengthen areas in which innovativeness indicators are low or focus on areas for which innovativeness indicators are high? (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Dobni, C.B. (2010). The relationship between an innovation orientation and competitive strategy. International Journal of Innovation Management, 14, 2.
 • 2. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • 3. Gust-Bardon, N. (2011). Innowacyjność w aspekcie regionalnym. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 50-63.
 • 4. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en, 30.10.2018.
 • 5. https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en, 30.10.2018.
 • 6. Hult, G.T.M., Hurley, R.F., Knight, G.A. (2004). Innovativeness: It's antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33.
 • 7. Indeks Millennium-Potencjał Innowacyjności Regionów (2018). https://www.bank millennium.pl/documents/10184/26648072/Indeks_Millennium_2018-Potencjal_ Innowacyjnosci_Regionow.pdf.
 • 8. Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • 9. Khayyat, N.T., Jeong-Dong, L. (2010). A new index measure of technological capabilities of developing countries. Innov. Stud. - Policy Sci. Technol., 5(1).
 • 10. Nowakowska, A. (2007). Regionalne strategie innowacji w Polsce - pierwsze doświad-czenia i oceny. W P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska (red.), Innowacje, przedsię-biorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453(8), 203-210.
 • 11. PARP (2013). Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badań. Warszawa.
 • 12. Pinto, H. (2009). The Diversity of Innovation in the European Union: Mapping Latent Dimensions and Regional Profiles. European Planning Studies, 17, 2, 303-326.
 • 13. Porter, M.E. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies, 37, 6-7, 549-578.
 • 14. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.
 • 15. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020.
 • 16. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020.
 • 17. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - "LORIS 2030".
 • 18. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Małopolskiego 2020.
 • 19. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.
 • 20. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
 • 21. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • 22. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012). Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Warszawa: Rada Ministrów.
 • 23. Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020".
 • 24. Weresa, M.A. (2002). Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki. Monografie i opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • 25. Wiatrak, A.P. (2016). Uwarunkowania innowacyjności strategii rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Instytutu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559663
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.