Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 383-396
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza krótkookresowych form finansowania przedsiębiorstwa: faktoring i kredyt w rachunku bieżącym

Warianty tytułu
Comparative Analysis of Short-Term Forms of Corporate Financing: Factoring and Overdraft
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej publikacji autorzy postawili sobie dwa cele. Pierwszym jest zaprezentowanie podobieństw oraz różnic między faktoringiem a kredytem w rachunku bieżącym. Drugim jest analiza konsekwencji wynikających z wdrożenia wymienionych krótkookresowych form finansowania w przedsiębiorstwie z branży budowlanej. Przyjęto następujący układ artykułu. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano faktoring i kredyt w rachunku bieżącym. Druga część to analiza porównawcza wymienionych form finansowania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. W części trzeciej autorzy zaprezentowali wnioski z przeprowadzonej analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the authors set two goals. The first is to present the similarities and differences between factoring and overdraft. The second is to analyze the consequences resulting from the implementation of these short-term forms of financing in the enterprise that operates in the construction industry. The following structure of the article has been adopted. The first part of the article characterizes factoring and overdraft. The second part is a comparative analysis of the mentioned forms of financing on the example of a company from the construction industry. In the third part, the authors present conclusions from the analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Benea, I., Duma, F. (2013). Financing with receivables: factoring, securitization and collateral. Finance - Challenges of the Future, 1, 15.
 • 2. Czajkowska, A. (2013). Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 3. Czarecki, J. (2010). Kredyt bankowy i faktoring - źródła finansowania substytucyjne czy komplementarne? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - polonia, XLIV, 2, h.
 • 4. Grabowska, M. (2012). Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 • 5. Grzywacz, J. (2001). Factoring. Warszawa: Difin.
 • 6. http://www.ekonomik.rzeszow.pl/attachments/article/643/SKRYPT.pdf.
 • 7. Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy - metody analizy. Warszawa: C.H. Beck.
 • 8. Kreczmańska-Gigol, K. (2013). Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału. Warszawa: Difin.
 • 9. Kredyt bankowy jako źródło finansowana działalności (2015). Warszawa: NBP.
 • 10. Niedziółka, P. (2014). Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej. Zesz. Nauk. UEK, 10(934).
 • 11. Patterson, R., Wejer-Kudełko, M. (2018). Keeping the cash flowing - the principles and practice of modern trade credit management in Poland's market economy. Warszawa: CeDeWu.
 • 12. Popovic, M. (2011). Rozwój polskiego rynku faktoringowego w porównaniu do krajów europejskich. W Trendy ekonomiczne współczesnej Europy. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 13. Wodyńska, A. (2006). Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. W P. Szczepankowski (red.), Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Warszawa: Vizja Press & IT.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559245
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.