Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 371-382
Tytuł artykułu

Kształtowanie tożsamości jednostki wobec rzeczywistości VUCA i ryzyka zjawisk teorii Czarnego Łabędzia

Autorzy
Warianty tytułu
Formation the Identity of Individual in the VUCA Reality and Risks Occurrences of the Theory of Black Swans
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewodnim celem artykułu jest próba ukazania sposobów kształtowania się ludzkiej tożsamości w świecie toczących się procesów globalizacyjnych. Podejmując refleksję nad niniejszymi zagadnieniami, szczególną uwagę zwracam na wpływ niestabilnego otoczenia określanego akronimem VUCA oraz sytuację wydarzania się zdarzeń lub zjawisk mało prawdopodobnych ujmowanych symbolem Czarnego Łabędzia Nassima Nicolas Taleba. Czyniąc punktem wyjścia rozważań aksjologię jako etykę samookreślania się podmiotu wobec siebie i otoczenia, przyglądam się jakości ludzkiego życia. W artykule, w sposób systematyczny, poruszam zagadnienia: rozumienia tożsamości, znaczenia globalizacji (w jej indywidualnym i wspólnotowym wymiarze) oraz glokalizacji z uwzględnieniem znamiennych cech człowieka kultury euroamerykańskiej, by w rezultacie prowadzonych analiz przedstawić charakterystykę VUCA i Czarnych Łabędzi.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to is exhibition of manners formation the human identity in the world rolled globalization processes. Undertaking reflection over present problems, a special attention I return on the influence of the uncertain environment qualified with the VUCA acronym and situation of occurring itself events or occurrences of the highly improbable seized with symbol of Black Swans Nassim Nicolas Taleb. Making the starting point of my considerations is axiology as ethics of self-qualifying subject towards myself and environments, I look the quality of human life. In the article, in a systematic way, I address following issues: understanding of identity, role of globalization (in individual and community dimension) and glocalisation, taking into account significant features of the Euro-American culture man, in order to present characteristic of VUCA and Black Swans.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • 1. Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa.
 • 2. Bennett, N., Lemoine, G. (2014). What VUCA really means for you. Harvard Business Review, January-Ferbuary. Retrieved from https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-mens-for-you.
 • 3. Bourke, V.J. (1970). Historia etyki. Warszawa.
 • 4. Cynarski, W.J. (2003). Globalizacja a spotkanie kultur. Rzeszów.
 • 5. Czakon, T. (2013). Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm. Toruń.
 • 6. Czerny, M. (2005). Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. Warszawa.
 • 7. De Lamartine A. (1869). Délaration de principles. Paris.
 • 8. Fromm, E. (2013). O sztuce miłości. Poznań.
 • 9. Giddens, A. (2012). Nowoczesność i tożsamość. »Ja« i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.
 • 10. Global Talent 2021 study conducted by Oxford Economics and Towers (2012). Watson.
 • 11. Harvey, D. (1996). Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford.
 • 12. Inglis, F. (2007). Kultura. Warszawa.
 • 13. Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków.
 • 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 • 15. Kowalczyk, S. (2006). Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej. Lublin.
 • 16. Koźmiński, K. (2012), Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny - filozofia dobra Charlesa Taylora. In A. Kunce (red.), Anthropos, 18-19.
 • 17. Leszniewski, T. (2008). Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie. Toruń.
 • 18. Majcherczyk, M. (2017). Rzeczywistość VUCA z perspektywy działów personalnych. Inforlex.pl, 1. 27.08.2017.
 • 19. Noras, A.J. (1998). Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice.
 • 20. Otoka, M.T., Dąbrowska, E. (2011). Globalizacja - dynamiczne zmiany początku XXI wieku. In A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.). Globalizacja. Szanse i zagrożenia. Białystok.
 • 21. Sassen, S. (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Kraków.
 • 22. Ślęczek-Czakon D., Wojewoda M. (red.) (2009). Wartości - tradycja i współczesność. Katowice.
 • 23. Taleb, N.N. (2017). Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń. Warszawa.
 • 24. Taylor, C. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa.
 • 25. Wojtyła, K. (2001). Zagadnienie podmiotu moralności. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (red.). Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559241
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.