Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 349-362
Tytuł artykułu

IT jako element strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
IT as an Element of Sustainable Development Strategy at Enterprise Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa określa zmiany ilościowe i jakościowe ukierunkowane na koincydencyjną realizację celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Wymaga on długofalowego podejścia do zarządzania organizacją oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi, technologii i sprzętu. Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju organizacji są współczesne technologie informacyjne, które wpływają na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie roli IT dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Początkowe rozważania poświęcono krótkiemu omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, następnie przedstawiono rolę rozwiązań informatycznych jako elementu jego wsparcia. Końcowe rozważania zawierają próbę wkomponowania IT w strategię zrównoważonego rozwoju organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable enterprise development defines quantitative and qualitative changes aimed at coincidence implementation of economic, social and environmental goals. It requires a long-term approach to managing the organization and the use of appropriate tools, technologies and equipment. An important element of the sustainable development at enterprise level are modern information technologies that affect the efficiency of enterprises and enable the implementation of pro-ecological innovations. Initial considerations are devoted to a brief discussion of the basic issues related to sustainable development at enterprise level, then the role of IT solutions for enterprise development. The final considerations include an attempt to integrate IT into the organization's sustainable development strategy.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 • 2. Borys, T. (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • 3. Brzozowski, T. (2012). Zrównoważony rozwój szansą dla organizacji obecnie przyszłości. W A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji. Kraków: MFiles.pl.
 • 4. Brzozowski, T. (2015). Zrównoważony rozwój organizacji - ujęcie praktyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 377.
 • 5. Chandler, A.D. (1964). Strategy and Structure. Cambridge: MIT Press.
 • 6. Chwesiuk, K. (2011). Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce. Logistyka, 4.
 • 7. CSR Profit, http://raport.csrprofit.com/raport1/zielone_it.pdf, 10.05.2018.
 • 8. Doś, A. (2011). Współczesne koncepcje celu przedsiębiorstwa w aspekcie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. W T. Famulska, J. Nowakowski, Kontrowersje wokół finansów. Warszawa: Difin.
 • 9. Egov, http://egov.pl/kim/wp-content/uploads/2011/02/wyklad2_ig1.pdf, 14.05.2018.
 • 10. Gorczyńska, M. (2010). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 2/2.
 • 11. Greenitfocus, https://www.greenitfocus.pl, 13.05.2018.
 • 12. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • 13. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
 • 14. Hopfer, A. (1992). Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju. Ekorozwój obszarów wiejskich. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 401.
 • 15. ITfocus, www.itfocus.pl/dzial-it/green-it/branza-it-liderem-we-wdrazaniu-zasad-zrowno wazonego-rozwoju/, 13.05.2018.
 • 16. Jobfitter, http://www.jobfitter.pl/pracaIT/green-IT-skuteczne-metody-dzialania, 11.05.2018.
 • 17. Kale, V. (2001). SAP R/3: Przewodnik dla m menedżerów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • 18. Kisielnicki, J. (2009). MIS Systemy Informatyczne Zarządzania. Warszawa: Placet.
 • 19. Kreikebaum, H. (1997). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • 20. Kryk, B. (2005). Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze. W D. Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania. Szczecin: Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 21. Lenart, A. (2009). Zarządzanie cyklem życia produktu a systemy ERP. W R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom II. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • 22. Lenart, A. Systemy ERP a zarządzanie relacjami z klientami, www.pszw.edu.pl/images/ publikacje/t016_pszw_2008_lenart__systemy_erp_a_zarzadzanie_relacjami_z_klientami.pdf, 10.07.2017.
 • 23. Mazur-Wierzbicka, E. (2005). Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. W D. Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 24. Odpowiedzialny biznes, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2014/03/ Publikacje_FOB_Broszura_ZieloneIT.pdf, 10.05.2018.
 • 25. Okonek, P. (2010). Strategie i plany marketingowe dla e-usług. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 26. Pabian, A. (2017). Planowanie strategiczne z perspektywy sustainability. Handel Wewnętrzny, 3(368), I.
 • 27. Pearce, D., Turner, R.K. (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York: Harvester Wheatsheaf.
 • 28. Pyrek, R. (2006). Charakterystyka koncepcji szybkiego wytwarzania QRM oraz systemu kart POLCA. Zeszyty Naukowe PTE, 4.
 • 29. Queris, https://www.queris.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-system-aps/, 12.05.2018.
 • 30. Raport ERP, http://www.raport-erp.pl/slownik-erp/364-aps-zaawansowane-planowanie-i-harmonogramowanie.html, 12.05.2018.
 • 31. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka.
 • 32. Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo/podstawowe nauki o przedsiębiorstwie. PWE.
 • 33. Sutter, J. (2004). Potęga technologii informatycznych. North Charleston: BookSurge LLC.
 • 34. Szkudlarek, P., Milczarek, A. (2014). Rola społeczeństwa informacyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 3(50).
 • 35. Szulc, R., Kobylański, A. (2014). E-biznes. Olsztyn: Wydawnictwo Expol P. Rybiński, J. Dąbek.
 • 36. Turban, E., Leidner, D., McLean, E., Wetherbe, J. (2006). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy. New York: John Wiley and Son.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559235
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.