Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 407-417
Tytuł artykułu

Znaczenie struktur organizacyjnych w innowacyjnym i twórczym rozwoju przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Importance of Organizational Structures in Innovative and Creative Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z innowacyjnym i twórczym rozwojem przedsiębiorstw w kontekście kształtowania odpowiednich struktur organizacyjnych. Omówiono w szczególności ewolucje i znaczenie struktur organizacyjnych w rozwoju innowacyjnej i twórczej organizacji. Artykuł prezentuje również wyniki badań, które ukierunkowane były na identyfikacje cech struktur organizacyjnych, posiadających walory sprzyjające jej zachowaniom twórczym, wspierające twórczość i innowacyjność. Podmiotem badań były przedsiębiorstwa branży lotniczej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues related to innovative and creative development of enterprises in the context of shaping appropriate organizational structures. In particular, the evolution and importance of organizational structures in the development of innovative and creative organization are discussed. The article also gives the results of the research, which were focused on identifying the features of organizational structures, possessing values conducive to its creative behavior, supporting creativity and innovation. The subjects of the research were aviation industry enterprises in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Ambos, T.C., Birkinshaw, J. (2010). How do new ventures evolve? An inductive study of archetype changes in sciencebased ventures. Organ. Sci., 21(6).
 • 2. Brzeziński, M. (2004). Inżynieria kreatywnej organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8.
 • 3. Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Warszawa: PWN.
 • 4. Burns, T., Stalker, G. (1961). The management of Innovation. London: Tavistock.
 • 5. Child, J. (1980). Organisations. London: Harper&Row.
 • 6. Es-Sajjade A., Wilkins, T. (2017). Design, Perception and Behavior in the Innovation Era: Revisiting the Concept of Interdependence. Journal of Organization Design.
 • 7. Foss, N. (2003). Selective intervention and internal hybrids: interpreting and learning from the rise and decline of the Oticon Spaghetti Organization. Organ. Sci., 14(3).
 • 8. Galbraith, J.R. (2012). The future of organization design. J. Organ. Design. 1(1).
 • 9. Griffin, R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • 10. Gulati, R, Puranam, P, Tushman, M. (2012). Meta-organization design: rethinking design in interorganizational and community contexts. Strateg. Manag., 33.
 • 11. Hamel, G., Breen, B. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Harvard Business School Press, Red Horse sp. z o.o.
 • 12. Huber, G.P. (2016). Changes in the structures of US companies: action implications for executives and researchers. Journ. Org. Des. 5(1), 8.
 • 13. Lawrence, P., Dyer, P. (1983). Renewing American Industry, New York: Free Press.
 • 14. Lawrence, P., Lorsch, J. (1967). Organization and Environment. Boston: Harvard University Press.
 • 15. Lichtarski, J.M. (2014). Ewolucja kryteriów oceny doskonałości struktury organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 359. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • 16. Lotko, A., Wójtowicz, Ł. (2018). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych w usługach i przemyśle. Przegląd Organizacji, 1.
 • 17. Machnik-Słomka, J. (2015). Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 19. Częstochowa.
 • 18. Machnik-Słomka, J. (2016). Twórczość technologiczna a strategie rozwojowe przedsię-biorstw wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 93. Gliwice: Politechnika Śląska.
 • 19. Markus, M.L., Manville, B., Agres, E.C. (2000). What makes a virtual organization work? Sloan. Manag. Rev. 42(1).
 • 20. Miles, R., Snow, C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process. New York: McGraw-Hill.
 • 21. Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • 22. Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 30 czerwca 2014 r., http://www.rynkometr.pl/pkd/30.3, 15.06.2018.
 • 23. Sloane, P. (2003). Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 24. Stachowicz, J. (2014). Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarzadzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania. W J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, A. Voronina (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Lublin-Toruń: Dom Organizatora.
 • 25. Tidd, J., Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 26. Tushman, M.L., O'Reilly, CA. (1996). Ambidextrous organizations: managing evolutionary and revolutionary change. Calif. Manag. Rev. 38(4).
 • 27. Wilber, K. (2000). The Collected Works of Ken Wilber. Shambhala Publications Inc.
 • 28. Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Ewolucja struktur organizacyjnych - w drodze do elastyczności i innowacyjności. W J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559231
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.