Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 339-349
Tytuł artykułu

Wykorzystanie neurodydaktyki we współczesnym systemie kształcenia uczniów, na rzecz przyszłego zapotrzebowania biznesu

Warianty tytułu
The Application of Neurodidactics in the Modern System of Education in Favour of the Future Requirements of Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie istoty kształcenia, zgodnie z rozwojem mózgu ucznia. Szkoła w obecnym kształcie nie wykorzystuje w pełni potencjału uczniów. Współczesny świat jest bardzo zmienny, człowiek musi się ciągle dostosowywać do nowej rzeczywistości, jednak system nauczania jest taki sam jak kilkanaście lat temu. Spojrzenie na proces edukacji z perspektywy neurodydaktyki pozwala zrozumieć mechanizmy zachodzące w mózgach uczniów, a także wskazać jak stosowanie określonych metod nauczania wpływa na jego aktywizację. Celem artykułu jest ukazanie nowych możliwości, jakie niosą interdyscyplinarne badania z zakresu neurobiologii i edukacji, podkreślenie zależności pomiędzy jakością polskiego szkolnictwa a funkcjonowaniem uczniów w środowisku społecznym i ekonomicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to present the essence of education, in accordance with the development of the student's brain. School, as it is now, does not fully put to use the students' potential. The modern world is very changeable, people need to adjust to a new reality on a regular basis, however, the system of education has not changed for several years. Looking at the educational process from the point of view of neurodidactics allows us to understand the underlying mechanisms occurring in the brains of the students, and it can show how using particular teaching methods activate the brain. The objective of the article is to present new possibilities of interdisciplinary research in the field of neurobiology and education, emphasizing the relationship between the quality of Polish education and the functioning of students in the social and economic environment. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lower Silesia
Bibliografia
 • 1. Ansari, D., De Smedt, B., Grabner, R.H. (2012). Neuroeducation - A Critical Overview of An Emerging Field. Neuroethics, 5(2).
 • 2. Bauer, J. (2015). Co z tą szkołą?: Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Słupsk: Dobra Literatura.
 • 3. Birch, A. (2012). Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.
 • 4. Deszczyński, B. (2016). Upodmiotowienie pracowników jako element przewagi konkurencyjnej w organizacjach ukierunkowanych na zarządzanie relacjami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255.
 • 5. Fisher, R. (1999). Uczymy, jak myśleć. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • 6. Gołębiowska, A. (2016). Neurodydaktyka a przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. W M. Kowalski, I. Koszyk, S. Śliwa (red.), Edukacja i/a mózg: mózg a/i edukacja = Education and brain : brain and education. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • 7. Grzywniak, C. (2011). Podstawy neurobiologii w uczeniu się u dzieci młodszych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, LXIV.
 • 8. Handzel, A. (2015). Nauczanie przyjazne mózgowi? Metody stosowane przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum wobec postulatów neurodydaktyki. Polonistyka. Innowacje, 2.
 • 9. Hüther, G. (2015). Kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być: zachęta neurobiologiczna. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • 10. Juszczyk, S. (2012). Neuronauki w edukacji: nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się. Chowanna, 2, 39-57.
 • 11. Kaczmarzyk, M. (2018). Unikat: biologia wyjątkowości. Słupsk; Warszawa: Dobra Literatura.
 • 12. Kamza, A. (2014). Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. Brzezińska, A. (red.). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 13. Karpińska, A. (2013). Niepowodzenia edukacyjne: renesans myśli naukowej. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • 14. Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala - transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 1(46).
 • 15. Kostusiak, M. (2015). Nauka przez zabawę. W Neuroedukacja. Opole: Dobra Literatura.
 • 16. Moravcová, L., Maďarová, L. (2016). Neurodidactics and its utilization in the field of language teaching. W E. Horská, Z. Kapsdorferová, M. Hallová (red.), International Scientific Days 2016. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra.
 • 17. Mróz, K., Rudnicka, A. (2018). CSR-owiec, czyli kto? Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 1.
 • 18. Olchawska, M. (2015). Rozwijanie umysłu dyscyplinarnego. W W. Sikorski (red.), Neuroedukacja. Słupsk: Dobra Literatura.
 • 19. Petlak, E. (2012). Neuropedgogika i neurodydaktyka - tendencje XXI wieku. Chowanna, 2.
 • 20. Plewka, C., Taraszkiewicz-Kotońska, M. (2010). Uczymy się uczyć. Szczecin: "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP.
 • 21. Podruczny, R., Jureczko. (2015). Edukacja polisensoryczna. W W. Sikorski (red.), Neuroedukacja. Słupsk: Dobra Literatura.
 • 22. Rasfeld, M., Breidenbach, S. (2015). Budząca się szkoła. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • 23. Romm, C. (2015). Americans Are More Afraid of Robots Than Death. The Atlantic, https://www.theatlantic.com/technology.
 • 24. Rudnicki, P. (2016). Pedagogie małych działań: krytyczne studium alternatyw edukacyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • 25. Saddington, S. (2017). Organizational Agility: Thriving in a State of Constant Change. https://conversations.actionable.co
 • 26. Sahin, M., Akbasli, S., Yelken Yanpar, T. (2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research adn Review, 5(6), 545-556.
 • 27. Schulte-Markwort, M. (2017). Wypalone dzieci: o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • 28. Sowińska, H. (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • 29. Spitzer, M. (2014). Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN.
 • 30. Szczeblewka, A. (2017). Jakich kwalifikacji wymaga Przemysł 4.0? (Przemysł 4.0 a edukacja i kompetencje).
 • 31. Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558630
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.