Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 315-328
Tytuł artykułu

Wartości i normy religijne w etosie pracy. Opinie polskich przedsiębiorców

Autorzy
Warianty tytułu
Religious Values and Ethos of Polish Enterpreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem roli wartości i norm religijnych w etosie pracy polskich przedsiębiorców. Koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy te wartości są przez nich cenione i sytuowane w sferze aksjologicznej etosu ich pracy. Zostały tutaj wykorzystane wyniki reprezentatywnych badań socjologicznych przeprowadzonych w populacji przedsiębiorców zrealizowane przez Pracownię Badawczą Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaplecze teoretyczne stanowi rozumienie etosu odwołujące się do jego ujęć wypracowanych przez M. Ossowską, A. Sicińskiego, T. Szawiela. To rozumienie wyznacza także paletę innych zagadnień, które zostały podjęte w tym artykule, takich jak kwestia pluralizmu moralnego w Polsce oraz społeczne nauczanie Kościoła katolickiego na temat pracy jak i stan jej recepcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the presence of religious values in the ethos of work of Polish entrepreneurs. The article will use the results of sociological research of entrepreneurs, carried out by the Institute of Sociology of the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. The ethos definitions developed by M. Ossowska, A. Siciński, T. Szawiel were also used. The article discusses the subject of moral pluralism in Polish society and the social teaching of the Catholic Church about work. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Baniak, J. (2007). Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • 2. Boguszewski, R. (2017). Zasady moralne a religia: (raport No.4/2017). Warszawa: CBOS.
 • 3. Borowik, I., Doktór, T. (2001), Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • 4. Borowik, I., Koralewska I., Mleczko J. (2015), Pluralizm moralny. W J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności (pp. 575-581). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • 5. Fedyszak-Radziejowska, B. (1992). Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa: PAN.
 • 6. Jacher, W., Swadźba U. (2008). Od tradycyjnego do komunikatywnego etosu pracy? Specyfika etosu pracy w Polsce. W J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie (pp. 359-376). Kraków: Wydawnictwo WAM, PTS.
 • 7. KDK - Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes), II Sobór Watykański.
 • 8. Kiciński, K. (2005). Świadomość moralna Polaków - główne tendencje. W W. Wesołowski, W. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska - Europa - świat (pp. 341-358). Warszawa: Scholar, PTS.
 • 9. Klimski, W. (2018). Wiara, wierzenia i ich transfiguracje. W S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją, a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017 (pp. 161-180). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
 • 10. Kwiatkowski, M. (2000). Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce. Studium z socjologii moralności. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • 11. LE - Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens.
 • 12. Libiszowska-Żółtkowska, M. (2010). Od religijności rodzinnej do duchowości indywidualnej - z biografii studentów. W M. Libiszowska- Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy (pp. 167-184). Kraków: Nomos.
 • 13. Majka, J. (1987). Katolicka nauka społeczna. Rzym: Tipolitografia "Abilgraf".
 • 14. Mariański, J. (2014). Moralność w kontekście społecznym. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • 15. Mariański, J. (1994), Etos pracy bezrobotnych. Lublin: TN KUL.
 • 16. Mariański, J. (2010). Nowa duchowość - alternatywa czy dopełnienie religijności? W M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy (pp. 19-34). Kraków: Nomos.
 • 17. Mariański, J. (2011). Katechizacja szkolna a religijność młodzieży. W K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011, tom II (pp. 116-136). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 18. Ossowska, M. (1973). Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN.
 • 19. Pasek, Z. (2018). Między samorealizacją a ideałem self-made mana, czyli protestancki etos pracy a nowa duchowość. W I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński (red.), Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych (pp. 231-246). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • 20. Potocki, A. (2015). Katecheza i moralność. W J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności (pp. 277-283). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • 21. Siciński, A. (1985) Styl życia - kultura - wybór. Kultura i Społeczeństwo, 2, 48-53.
 • 22. SP - Jan Paweł II. Przemówienie do robotników w São Paulo (04.07.1980).
 • 23. Swadźba, U. (2001). Śląski etos pracy. Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 24. Swadźba, U. (2012), Wartości - pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 25. Szawiel, T. (1982) Struktura społeczna i postawy a grupy ethosowe (O możliwościach ewolucji społecznej). Studia Socjologiczne, 1-2, 157-178.
 • 26. Tokarski, P.W. (2011). Personalistyczno-aksjologiczna koncepcja pracy. Studium z katolickiej nauki społecznej. Warszawa-Lublin-Jaworzno: TEXT-ART.
 • 27. Tyrała, R. (2014). Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • 28. Wojciechowska, A., Koralewicz-Zębik, J. Lutyński J., Żelazo, M. (1977). Styl życia - problematyka teoretyczna i badawcza. Studia Socjologiczne, 1, 51-80.
 • 29. Zaręba, S.H. (2014). Religijna praxis polskiego przedsiębiorcy. W S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (pp. 49-68) Warszawa: Kontrast.
 • 30. Zych, M. (2014). Współczesne badania nad systemami religijnymi i rozwojem gospo-darczym. W S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (pp. 85-104). Warszawa: Kontrast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558522
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.