Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 303-313
Tytuł artykułu

Skuteczność i efektywność zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach w świetle współczesnych badań i studiów literaturowych

Warianty tytułu
Effectiveness and Efficiency of Risk Management in Enterprises in a Light of Modern Research and Literature Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w którym dominuje niepewność, a w związku z tym pojawia się coraz wyraźniejsza potrzeba zarządzania ryzykiem. Celem artykułu jest zidentyfikowanie metod oceny skuteczności i efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz wskazanie determinant skuteczności i efektywności systemów zarządzania ryzykiem. W artykule zaprezentowano główne założenia i wyniki współczesnych badań dotyczących systemów zarządzania ryzykiem opracowane na podstawie studiów literaturowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises operate in a dynamically changing environment in which uncertainty prevails, and therefore there is a growing need for risk management. The purpose of the article is to identify the methods for assessing the effectiveness and efficiency of risk management in enterprises and the determinants of the effectiveness and efficiency of risk management systems. The article presents the main assumptions and results of contemporary research on risk management systems based on literature studies. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. A collaboration between Deloitte and MAPI. (2015). Understanding risk assessment practices at manufacturing companies.
 • 2. Burduk, A., and Lubczyńska J. (2014). Ocena ryzyka wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Faurecia sp. z o.o. W R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (ss. 336-347). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzysztwa Zarządzania Produkcją.
 • 3. Daliga, M. (2011). Przegląd międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Kraków: InProgress.
 • 4. Domagała, A. (2007). Metoda Data Development Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4, 21-34.
 • 5. Fierla, A. (red.) (2009). Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 6. Gordon, L., Loeb, M., and Tseng, Ch. (2009). Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective. J. Account. Public Policy, 28, 301-327, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.006.
 • 7. Grace, F., Leverty, J.T., Phillips, R.D., and Shimpi, P. (2015). The value of investing in Enterprise Risk Management. The Journal of Risk and Insurance, 82(2), 289-316, doi: https://doi.org/10.1111/jori.12022.
 • 8. Grzybowski, W. (1984). Ryzyka, innowacje i decyzje gospodarcze. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 9. Hoyt, R., and Liebenberg, A.P. (2011). The value of Enterprise Risk Management. The Journal of Risk and Insurance, 78(4), 795-822, doi: https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2011.01413.x.
 • 10. Jajuga, K. (red.) (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
 • 11. Janasz, K. (2009). Ryzyko i niepewność w gospodarce -wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 14, 87-98.
 • 12. Jonek-Kowalska, I., Turek, M. (2011). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Warszawa: PWN.
 • 13. Kaczmarek, T.T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 • 14. Knight, F. (1964). Risk, Uncertainty and Profit. New York: Sentry Press.
 • 15. Korombel, A. (2012). Zarządzanie ryzykiem w praktyce polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 313-321.
 • 16. McShane, M.K., Nair, A., and Rustambekow, E. (2011). Does Enterprise Risk Management Increase Firm Value? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 26(4), 641-658, doi: 10.1177/0148558X11409160.
 • 17. Monkiewicz, J., Gąsiorkiewicz, L. (red.) (2010). Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 18. Olkiewicz, A.M. (2012). Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 737, 549-572.
 • 19. PN-ISO 31000:2012. (2012). Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 • 20. Rausand, M. (2011). Risk Assessment. Theory, Methods and Applications. New Jersey: Wiley.
 • 21. Shad, M.K., and Lai, F.-W. (2015). A Conceptual Framework for Enterprise Risk Management performance measure through Economic Value Added. Global Business and Management Research: An International Journal, 7(2), 1-11.
 • 22. Staniec, I., Zawiła-Niedźwiecki, J. (red.). (2008). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • 23. Szabo, A. (2012). Risk management: an integrated approach to risk management and assessment. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 776-781.
 • 24. Terie, A., and Zio, E. (2014). Foundational Issues in Risk Assessment and Risk Management. Risk Analysis, 34(7), 1164-1172, doi: 10.1111/risa.12132.
 • 25. Wróblewski, D. (2015). Zarządzanie ryzykiem przegląd wybranych metodyk. Józefów: CNBOP-PIB.
 • 26. Wróblewski, R. (2011). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarzą-dzanie, 90, 9-31.
 • 27. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji. Kraków-Warszawa: edu-Libri.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558516
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.