Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 227-234
Tytuł artykułu

Licencja przymusowa w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek

Autorzy
Warianty tytułu
Compulsory Licence in the Light of Ruthless Character of the Exclusive Law for Invention
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Patent, który jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki ma charakter bezwzględny tzn. jest skuteczny przeciw wszystkim. Oznacza to, iż tylko uprawniony z patentu może rozporządzać swoim prawem, korzystać z niego oraz pobierać z niego pożytki. Krajowe regulacje prawne przewidują jednak instytucję licencji przymusowej, która stanowi wyjątek od powyższej zasady. Oznacza to, iż w pewnych, ściśle określonych sytuacjach możliwe jest udzielenie prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku nawet bez zgody uprawnionego z patentu. Celem artykułu jest prawna analiza dopuszczalności stosowania instytucji licencji przymusowej w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek. Autor wskazuje także na analogię do znanego i powszechnie stosowanego prawa własności, które podobnie jak prawo wyłączne udzielane na wynalazek ma charakter bezwzględny, to znaczy jest skuteczne erga omnes i podobnie jak w przypadku patentu znane są wyjątki od tej zasady. W artykule zaprezentowano także propozycje zmian regulacji prawnych w analizowanym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The patent which is an exclusive law granted for inventions has ruthless character i.e. is effective against everyone. That's why only authorised from the patent is able to dispose it, to use it and to enjoy the profits from it. However domestic regulations present the institution of the compulsory licence which constitutes the exception to the above-mentioned rule. That's why sometimes it's possible to let to use the invention even without permission of the patent holder. A legal analysis of applying the institution of the compulsory licence in the light of ruthless character of the exclusive law for invention is a purpose of the article. The author is pointing also at the analogy to the known and universally used ownership title, which similarly to the exclusive law for the invention has ruthless character. It means that it is effective erga omnes and similarly as in case of the invention exceptions to this principle are well-known. The article presents also proposals for changes of regulations in the analysed scope.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bator, K. (2016). Licencje przymusowe na patenty medyczne jako prawne narzędzie ochrony życia i zdrowia. Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka, 19, 25-38.
 • 2. Besler, M. (2000). Licencja przymusowa jako ograniczenie patentu. W A. Adamczak, Transformacje prawa własności przemysłowej. Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, 24, 36-37.
 • 3. Chaudhuri, S. (2005). TRIPS and changes in Pharmaceutical Patent Regime in India. Working Paper, http://www.who.int/hiv/amds/IDA_India-Patent-amendments-Sudip.pdf? ua=1, 10.10.2016.
 • 4. Du Vall, M. (2008). Prawo patentowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 290.
 • 5. Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Akt Sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r.) DzU 1975, nr 9, poz. 51.
 • 6. Machlup, F., Penrose, E. (1950). The Patent Controversy in the Nineteenth Century. The Journal of Economic History, 10, 11.
 • 7. Miszczak, A. (2016). Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz w umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 123-136.
 • 8. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) DzU 1996, nr 32, poz. 143.
 • 9. Promińska, U. (2004). Prawa do dóbr własności przemysłowej. W U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej. Warszawa.
 • 10. Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym, Dz. Urz. UE L 157 9 czerwca 2006.
 • 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU 2003, nr 119, poz. 1117).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558466
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.