Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 195-208
Tytuł artykułu

Zadania dla organizacji XXI wieku w zakresie zarządzania wiedzą i wdrażania innowacji

Warianty tytułu
The Tasks for the 21st Century Organization In Knowledge Management and Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie istoty zarządzania wiedzą oraz wyjaśnienie innowacyjności a także ukazanie korzyści dla przedsiębiorstwa ze stosowania tych koncepcji i przedstawienie zadań dla zarządów, aby ten proces przebiegał sprawnie i skutecznie. Artykuł powstał z myślą o studentach i przedsiębiorcach z sektora MSP, aby uzmysłowić osobom zarządzającym w tych firmach, że wiedza i innowacje, w XXI wieku są źródłem sukcesu i pozwalają rozwijać się z dużą dynamiką na konkurencyjnym europejskim rynku. Dzisiaj należy opierać swoje decyzje na faktach i konkretach, a na to pozwala umiejętne zarządzanie wiedzą. Oprócz wyjaśnienia teoretycznego pojęć zarządzanie wiedzą i innowacji, zaprezentowano także wyniki badań na temat zastosowania wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
Showing the being of the knowledge management and explaining is a purpose of the article innovations as well as portraying the benefit to the enterprise from applying these concepts and describing tasks for management boards so that this process proceeds efficiently and effectively. The article rose with the thought about students and entrepreneurs from the small and medium-sized business sector in order to make aware persons managing in these companies, that the knowledge and innovations, in the 21st century they are the source of the success and let develop with great dynamics on the competitive European market. Today one should base its decisions on facts and something concrete, and lets it competent knowledge management. Apart from theoretical explaining notions knowledge management and of innovation, they also presented research results about applying the knowledge and the innovation in the enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • 1. Brdulak, J.J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 2. Brzostek, K., Michna, A. (2015). Wdrażanie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 80.
 • 3. Brzostek, K., Michna, A. (2015). Wiedza organizacyjna w procesie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 83.
 • 4. Bukovitz, W.R., Williams, R.L. (1999). The Knowledge Management Fieldbook. London: Financial Times Prentice Hall, Pearsons Education Ltd.
 • 5. Carlino, G, Kerr, W.R. (2014). Agglomeration and Innovation. NBER Working Paper, 20367.
 • 6. Coates, J.F. (2001). Knowledge management is a person to person enterprise. Research Technology Management, 44.
 • 7. Gomułka, G. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo CASE.
 • 8. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 • 9. Howells, J.R.L. (2002). Tacit Knowledge, Innovation and Economic Geography. Urban Studies, 39(5-6).
 • 10. Kmieciak, R., Michna, A. (2016). Orientacja międzynarodowa Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - bariery, ograniczenia i perspektywy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i zarządzanie, 97.
 • 11. Kotler, Ph. (2016). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i Ska.
 • 12. Lundvall, B-Å., Borrás, S. (1997). The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy. Luxembourg: Commission of the European Community.
 • 13. Łobesko, S. (2004). Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Wiedzą i Innowacją w Przedsię-biorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 14. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
 • 15. OECD (2005). Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe. OECD Publishing.
 • 16. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Placet.
 • 17. Penc, J. (2004). Nowe oblicze organizacji. Przegląd Organizacji, 3.
 • 18. Perlaki, I. (1983). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
 • 19. Perry-Smith, J.E., Shalley, C.E. (2003). The Social Side of Creativity: A Static and Dynamic Social Network Perspective. The Academy of Management Review, 28.
 • 20. Płoszajski, J. (2010). Zarządzanie wiedzą w Polsce. Bilans doświadczeń, raport z badań (niepublikowany). Katedra Teorii Zarządzania SGH.
 • 21. Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Cheltenham: Edward Elgar.
 • 22. Skryme, D.J. (1999). Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprice. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • 23. Suorsa, K. (2007). Regionality, Innovation Policy and Peripheral Regions in Finland, Sweden and Norway. EBSCO Academic Search Premier, 185.
 • 24. Szymczak, M. (red.) (1982). Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa: PWN.
 • 25. Tiwana, A. (2003). Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • 26. Vinnova (2014). Innovations and new technology - what is the role of research? Implications for public policy. Vinnova ANALYSiS, VA, 5.
 • 27. Weber, R.A. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557692
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.