Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 167-182
Tytuł artykułu

Znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
The Importance of the Safety Culture Shaping in a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przedstawiono znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w aspekcie przyczyn wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na różne poziomy kultury bezpieczeństwa, a więc analizę tej problematyki na płaszczyźnie społeczeństwa, przedsiębiorstwa oraz jednostki, jak również wskazano na związek pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a ilością oraz przyczynami wypadków przy pracy w Polsce. Wyszczególniono ponadto czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zarówno na poziomie zarządzania, jak również samych pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
This study presents the importance of shaping of the safety culture in the company in the aspect of causes of accidents at work and occupational risk assessment. Special attention was paid to the different levels of safety culture, ie the analysis of this issue at the level of society, company and individuals, as well as the relationship between the safety culture and the number and causes of accidents at work in Poland. The factors that shape the safety culture in the enterprise, both at the management level as well as the employees themselves, are also specified.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/view, 01.05.2018.
 • 2. Gajdzik, B., Wyciślik, A. (2010). Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 3. Galwas-Grzeszkiewicz, M., Rzepecki, J. (2017). Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34, 2.
 • 4. Geller, E.S. (1996). The psychology of safety: How to improve behaviors and attitudes on the job. Radnor, PA: Chilton Book Company.
 • 5. Gembalska-Kwiecień, A., Kółkowska, B. (2005). Badanie wpływu wybranych cech osobowości na bezpieczne wykonywanie pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Zarządzanie, 33.
 • 6. Health and Safety Executive (1997). Successful health and safety management. London.
 • 7. http://kultbezp.ciop.pl/, 20.04.2018.
 • 8. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html, 20.04.2018.
 • 9. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-r-dane-wstepne,3,30.html, 20.04.2018.
 • 10. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/, 04.05.2018.
 • 11. Imai, M. (2007). Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Warszawa: Kaizen Institute.
 • 12. International Labour Organization World Day for Safety and Health at Work, Join in building a culture of prevention on OSH, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/genericdocument/wcms_382814.pdf, 01.05.2018.
 • 13. Iwko, J. (2010). Analiza bezpieczeństwa pracy na stanowisku operatora wtryskarki, cz. 3. Zapobieganie stratom w przemyśle wytwórczym. PlastNews, 7/8.
 • 14. Kremel, A. (2014). Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jako czynnik rozwoju biznesu. Państwo i Społeczeństwo, 3.
 • 15. Lis, K. (2013). Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy. Studia Oeconomica Posnaniesia, 1, 7.
 • 16. Lis, K. (2010). Kultura bezpieczeństwa czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw. W A. Antonowicz (red.), Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 17. Łochnicka, D. (2013). Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4(36).
 • 18. Marcinkowski, J., Zemfler, K. (2008). Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie w opinii studentów studiów niestacjonarnych. Problemy Profesjologii, 2.
 • 19. Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50.
 • 20. Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Warszawa: CIOP.
 • 21. Milczarek, M. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 10.
 • 22. Oleszak, W. (2012). Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy. Edukacja Humanistyczna, 1.
 • 23. Pawłowska, Z. (red.) (2008). Podstawy prewencji wypadkowej. Warszawa: CIOP PIB.
 • 24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 25. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (2017). Warszawa.
 • 26. Studenski, R. (2000). Kierowanie firmą bez wypadków i chorób zawodowych. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Tarbonus.
 • 27. Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9.
 • 28. Zymonik, Z., Hamrol, A., Grudowski, P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: PWE.
 • 29. Żurakowski, Z. (2015). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557688
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.