Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 141-148
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność jako czynnik wzrostu konkurencyjności modelu biznesowego

Warianty tytułu
Social Responsibility as a Factor in Increasing the Competitiveness of the Business Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla wielu współczesnych przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu, jednocześnie nie mając obiekcji przed obniżaniem np. kosztów produkcji niejednokrotnie naruszając standardy ekologiczne. W artykule wykorzystano dane firmy, wyniki własnych badań koncernu oraz literaturę przedmiotu z zakresu konkurencyjności, modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR korzystnie wpływa na konkurencyjność modelu biznesowego.(abstrakt oryginalny)
EN
For many modern enterprises, building the competitiveness of a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. Many of them pride themselves on belonging to the Respect Index, while they have no objection to lowering eg production costs, often violating environmental standards. The article uses the company's data, the results of the company's own research and the subject literature on competitiveness, business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities has a positive impact on the competitiveness of the business model.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Afuah, A. (2014). Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases. New York: Routledge.
 • 2. Afuah, A. (2004). Business Models. A Strategic Management. Approach. McGraw-Hill Irwin.
 • 3. Bąk, M., Kulawczuk, P. (red.) (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa.
 • 4. Bis, J. (2013). Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 13, II. Łódź: Wydawnictwo SAN.
 • 5. Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Vizja Press & IT.
 • 6. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 • 7. Brzóska, J. (2009). Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, 2(6). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 8. Celaya, J., Vazquez, J.A. (2016). How the new business in the digital age have evolved. London: Olympia.
 • 9. Dyczkowska, J. Klient na rynku usług TSL, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/ wydawnictwo/zeszyty/05/dok_08.pdf.
 • 10. Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M. (2015). The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. Harlow: Pearson.
 • 11. Grabowska, S., Furman, J. (2015). Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez model biznesowy. W M. Dudek, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji. Zagadnienia wybrane. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 • 12. Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa.
 • 13. Karkula, M. (2013). Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 97. Warszawa.
 • 14. Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review, 24, 4.
 • 15. Maciejczak, M. (2011). Zarządzanie procesami biznesowymi w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
 • 16. Michna, A., Męczyńska, A., Kmieciak, R. (2011). Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Artykuł wygłoszony na konferencji: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane.
 • 17. Nogalski, B. (2011). Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. W W. Kieżun, Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia. Warszawa Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • 18. Piekkari, R., Welch, C. (2011). Rethinking the Case Study in International Business and Management Research. CheltenhamŁ Edward Elgar.
 • 19. Prahalad, C.K., Krishnan M.S. (2010). Nowa Era Innowacji. Warszawa: PWN.
 • 20. Świerczak, A. (2006). Koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt Naukowy WSZOP, 1(2). Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557684
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.