Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 91-101
Tytuł artykułu

Zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy poprzez rozwiązania IT wspierające GIG w koncepcji "ekonomii współdzielenia"

Warianty tytułu
Ensuring Safety and Ergonomics of Work Through IT Solutions Supporting GIG in the "Sharing Economy" Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w gospodarce zatrudnienia. Jest to związane z rozwojem systemów informatycznych i ciągłym poszukiwaniem przez przedsiębiorców optymalizacji zadań i kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz pojawienia się nowych form zatrudnienia (np. GIG) w ramach gospodarki dzielenia się. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie prawne związane z bezpieczeństwem działań, a także na zagrożenia, które mogą pojawić się zarówno dla firm zlecających zadania, jak i dla użytkowników takich systemów. Podjęto próbę usystematyzowania tych zagrożeń i zaproponowano działania, które mogą wpłynąć na ich zmniejszenie. Rozważania dokonane w ramach tego artykułu doprowadziły również do wniosku w sprawie modelu wzajemnego zrozumienia i akceptacji ryzyka przez instytucje będące członkami systemu gospodarki dzielenia się.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years there have been significant changes in the employment economy. It is connected with the development of IT systems and the continuous pursuit of enterprises to optimize the tasks and costs associated with employing employees. The aim of this article is draw attention to the issues of occupational health and safety in the era of the development of information and communication technologies and the emergence of new forms of employment (eg GIG) within the sharing economy. Particular attention has been paid to legal issues related to the safety of such activities, as well as to threats that may arise to both companies commissioning tasks and the users of such systems. An attempt has been made to systematize these threats and to propose actions that may affect their reduction. The considerations made under this article have also led to a proposal for a model for mutual understanding and acceptance of risk by institutions that are members of the sharing economy system.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, doktorantka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • 1. Butlewski, M. (2013). Extension of working time in Poland as a challenge for ergonomic design. Machines, Technologies, Materials, International Virtual Journal, VII, 11, 42-47.
 • 2. Friedman, G. (2014). Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics, 2(2), 171-188.
 • 3. Hałasik, M.G. (2017). Sharing economy wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zarządzanie, 44(2), 135.
 • 4. http://zs23.wroclaw.pl/przedmiot/tbzs23/maszyny/ergo2.pdf, 03.11.2017.
 • 5. https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-raport-2-pwc.pdf, 02.11.2017.
 • 6. Kryńska, E. (2003). Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich. W R. Horodeński, Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne.
 • 7. Lachiewicz, S., Matejun, M. (2007). Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu usług. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 41-52.
 • 8. Organiściak-Krzykowska, A., Walkowiak, R., Nyklewicz, K. (Eds.) (2014). Innowacyjne formy pracy. Expol, P. Rybiński, J. Dąbek.
 • 9. Pyszka, A. (2016). Rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w ramach ekonomii współdzielenia a wyzwania w obszarze zarządzania ich odpowiedzialnością. W I. Jonek-Kowalska (red.), Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach i gospodarce. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 3. Zabrze, 105- 109.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 11. Skrzek-Lubasińska, M. (2016). Sharing economy - szanse i zagrożenia dla polskiego rynku pracy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 12. Trzcieliński, S., Włodarkiewicz-Klimek, H., Pawłowski, K. (2013). Współczesne koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • 14. Wolański, M., Pieróg, M. (2016). Ocena potencjału rozwoju car-sharingu w Polsce. E-mobliność.
 • 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1974 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557674
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.