Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 51-60
Tytuł artykułu

Globalne cele zrównoważonego rozwoju a idea życia człowieka w koncepcji eko-filozofii Henryka Skolimowskiego

Warianty tytułu
Global Goals of Sustainable Development and the Idea of a Human Life in the Concept Henryk Skolimowski's Eco-Philosophy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono refleksje dotyczące idei zrównoważonego rozwoju z perspektywy koncepcji H. Skolimowskiego. Przedstawiono tu analizę kluczowych założeń eko-filozofii polskiego filozofa oraz dokonano próby zestawienia ich z celami zrówno-ważonego rozwoju. Rozważania oscylują wokół następującego pytania: Czy koncepcja Henryka Skolimowskiego, a zwłaszcza jego postulaty nadania kulturze ogólnoludzkiej proekologicznego charakteru, da się pogodzić z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju zawartymi w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. pn. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030"?(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents reflections on the idea of sustainable development from the perspective of Henryk Skolimowski's concept. It presents an analysis of the key assumptions of the Polish philosopher's eco-philosophy and an attempt to combine them with the goals of sustainable development. The considerations oscillate around the following question: Is the concept of Henryk Skolimowski, and especially his postulates of giving the culture a universal pro-ecological character, be reconciled with the global goals of sustainable development included in the Resolution adopted by the General Assembly on September 25, 2015, entitled "We are transforming our world: Agenda for sustainable development 2030"?(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • 1. Marcinkiewicz, J. (1986), Ekologiczne zanieczyszczenie Polski. Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 6.
 • 2. Piątek, Z. (2008). Ekofilozofia. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • 3. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
 • 4. Skolimowski, H. (1991). Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław: Wrocławska Oficyna Wydawnicza.
 • 5. Skolimowski, H. (1995). Technika a przeznaczenie człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Ethos, Biblioteka Ery Ekologicznej.
 • 6. Skolimowski, H. (1999). Wizje nowego millenium. Kraków: Wydawnictwo EJB.
 • 7. Skolimowski, H. (2006). Refleksje nad teraźniejszością - przesłanie do uczestników konferencji. Problemy Ekorozwoju, 1.
 • 8. Szyszko, J. Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ, 09 czerwca 2017, http://ekorozwoj.pl/2017/06/09/polska-przykladem-realizacji-koncepcji-zrownowazonego-rozwoju/, 30.12.2017.
 • 9. Tyburski, W. (2011). Człowiek - środowisko przyrodnicze w świetle wybranych stanowisk filozoficznych i ekofilozoficznych. Pedagogia Christiana, 2/28. Toruń.
 • 10. W stronę światła. Rozmowa z prof. Henrykiem Skolimowskim. Wywiad Mikołaja Niedka, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2016/listopad-2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557662
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.