Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 13-26
Tytuł artykułu

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego z perspektywy aspiracji, planów życiowych i usamodzielnienia wychowanków

Warianty tytułu
Social Welfare Institutions of the Socializing Type from the Perspective of Aspiration, Living Plans and Guardians 'Property
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (domów dziecka) z perspektywy nie tylko historyczno-prawnej, ale procesu usamodzielnienia się wychowanków tychże placówek. Celem opracowania jest przedstawienie badań, które dotyczą startu wychowanków w dorosłe życie, ich planów życiowych, aspiracji i perspektyw, z próbą wskazania trudności w realizacji tychże planów i sposobów im przeciwdziałania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns social welfare institutions (orphanages) from the perspective not only of historical and legal type, but also the process of helping the fosterlings of these institutions become independent. The studies which have been presented in the paper concern the start of foster children into adult life, their life plans, aspirations and perspectives. At the end, an attempt was made to identify both the greatest difficulties in implementing these plans and the ways to counter them.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • 1. Andrzejewski, M. (2015). Prawne i aksjologiczne standardy funkcjonowania pieczy zastępczej w Polsce. Horyzonty Wychowania, 29, 14.
 • 2. Czeredrecka, B. (1988). Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • 3. Górnicka, B. (2003). Plany życiowe młodzieży. W T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. Tom IV. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 4. Heine, M., Gajewska, G. (1999). Sieroctwo społeczne i jego kompensacja. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 • 5. Instytucjonalna piecza zastępcza w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-irodzina/dzieci/instytucjonalna-piecza-zastepcza-w-2016-r-,2,1.html, 2018.06.13.
 • 6. Janicka, I. (2005). Rodzina a poczucie osamotnienia. W H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna Rodzina Polska - jej stan i perspektywy. Mysłowice: Wydawca GWSP.
 • 7. Lalak, D., Pilch, T. (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 8. Maciaszkowa, J. (1991). Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej: opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków. Warszawa: WSiP.
 • 9. Markiewiczowa, H. (2010). Rozwój społecznej działalności opiekuńczej na ziemiach polskich. Seminare. Poszukiwania naukowe, 28, 273-284.
 • 10. Meissner-Łozińska, J. (2010). Problemy egzystencjalne młodzieży wychowującej się w domach dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9.
 • 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU z dnia 24.05.2018, poz. 998, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000998/O/D2018 0998.pdf, 2018.06.14.
 • 12. Sajkowska, M. (1999). Stygmat instytucji. Społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • 13. Sołtysik, T. (1999). Sieroctwo społeczne. Przyczyny, objawy, skutki i sposoby zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju. Włocławek: Wydawnictwo WSHE.
 • 14. Statystyka rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 2015, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z...zastepcza-nad.../dane-statystyczne/, 2018.06.13.
 • 15. Syrek, E. (1986). Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • 16. Szefer-Timoszenko, J. (1981). Aspiracje w życiu człowieka. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • 17. Szewczuk, W. (1979). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo WP.
 • 18. Szymborska, A. (1969). Sieroctwo społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • 19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU 2011 Nr 149, poz. 887.
 • 20. Wagner, I. (1997). Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • 21. Wroczyński, R. (1979). Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557634
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.