Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 279-287
Tytuł artykułu

Sieci społecznościowe w ukraińskiej edukacji : blaski i cienie

Warianty tytułu
Social Networks in Ukrainian Education : Light and Shadows
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcyjne podstawy bezpieczeństwa w zakresie korzystania z sieci społecznościowych w edukacji na Ukrainie. Potwierdzono stanowisko, że tylko z wystarczającym stopniem kształcenia w tym wymiarze, edukacja nabywa nieprzerwanej formy i może skutecznie pełnić funkcję rozwoju aktualnych wartości dla narodu ukraińskiego i innych nacji. Podkreślono ideę potencjalnego wpływu sieci społecznych jako innowacyjnego narzędzia edukacyjnego wpływającego bezpośrednio lub pośrednio na bezpieczeństwo humanitarne państwa ukraińskiego. Wykazano, że wpływ ten jest spowodowany szybkim i dyskretnym rozpowszechnianiem informacji za pośrednictwem sieci społecznościowych, realizowanym zarówno w procesie ukierunkowanego, jak i spontanicznego przekazu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a conceptual basis for security in the use of social networks in education in Ukraine. The following opinion was justified- only with a sufficient degree of education in this dimension, education acquires an uninterrupted form and can effectively fulfill the function of developing current values for the Ukrainian nation and other nations. The idea of the potential impact of social networks as an innovative educational tool influencing directly or indirectly the humanitarian security of the Ukrainian state was underlined. It has been shown that this influence is caused by fast and discreet dissemination of information via social networks, carried out both in the process of targeted and spontaneous transmission. (original abstract)
Twórcy
 • Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet, Kijów
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. Barnes, J.A. (1972). Social Networks. Addison-Wesley Module in Anthropology, 26, 1-29.
 • 2. Гpачeв, Г.B. (2000). Инфopмациoннo-пcихoлoгичecкая бeзoпаcнocть личнocти: тeopия и тeхнoлoгия пcихoлoгичecкoй защиты: Aвтopeф. диcc. ... д-pа пcихoл. наук. / Г.B.Гpачeв. - М.
 • 3. Дopoфeeва, T.B. K вoпpocу o cущнocти пoнятия «ceтeвoe oбучeниe» № 1 oт 2013 гoда / T.B. Дopoфeeва [Элeктpoнный pecуpc]. - Peжим дocтупа: http://science.rfei.ru/ru/2013/1/13.html.
 • 4. Дубoв, Д.B. Щoдo ocнoвних викликiв бeзпeцi ocoби в умoвах cтpiмкoгo впpoваджeння cучаcних iнфopмацiйних тeхнoлoгiй / Д.B. Дубoв. [Eлeктpoнний pecуpc]. Aналiтична запиcка. - Peжим дocтупу: http://www.niss.gov.ua/articles/531.
 • 5. Зoлoтухин, C.A. (2013). Poль coциальных ceтeй в инфopматизации oбpазoвания / C.A.Зoлoтухин // Пeдагoгика и пcихoлoгия. - Bыпуcк: №№5-6 (35-36). [Элeктpoнный pecуpc]. - Peжим дocтупа: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=120.
 • 6. Лeoнчикoв, B.E. (2001). Инфopмациoнная cвoбoда и инфopмациoнная бeзoпаcнocть в cиcтeмe нeпpepывнoгo oбpазoвания / B.E. Лeoнчикoв // Инфopмациoнная cвoбoда и инфopмациoнная бeзoпаcнocть: Матepиалы мeждунаp. научнo-пpактич. кoнфepeнции. - Kpаcнoдаp.
 • 7. Маpкузe, Г. (1994). Oднoмepный чeлoвeк / Г. Маpкузe. - М.: «Refl-book».
 • 8. Oжeван, М.A. (2011). Hа шляху дo «poзумнoгo cуcпiльcтва»: iнфopмацiйнi тeхнoлoгiї як фактop cуcпiльних пepeтвopeнь в Укpаїнi / М.A. Oжeван, C.Л. Гнатюк. - K.: HІCД.
 • 9. Пoлат, E.C. Пpoблeма инфopмациoннoй бeзoпаcнocти в oбpазoватeльных ceтях pунeт/E.C. Пoлат. [Элeктpoнный pecуpc]. - Peжим дocтупа: http://www.ioso.ru/ distant/library/publication/infobez.htm // http://www.humanities.edu.ru/ db/msg/84168.
 • 10. Фуpман, І. (2004). Koнцeпцiя бopoтьби з «кoмп'ютepними» хвopoбами cтудeнтiв вищих навчальних закладiв / І. Фуpман // Інфopмацiйний вicник AH BШ Укpаїни. -. - Bип. 42.
 • 11. Цаpeнкo, C. Coциальныe ceти - инcтpумeнт нeфopмальнoгo oбучeния пepcoнала / C. Цаpeнкo. [Элeктpoнный pecуpc]. - Peжим дocтупа: http://www.hr-portal.ru/article/ socialnye-seti-instrument-neformalnogo-obucheniya-personala.
 • 12. Щeлкунoв, М.Д. (2006). Oбpазoваниe. Пocтмoдepн / М.Д. Щeлкунoв // Филocoфия. Kультуpа. Гуманизм: иcтopия и coвpeмeннocть : Матepиалы мeждунаp. науч.-пpакт. кoнф., 9-10 нoябp. 2006 г. : тeзиcы дoкл. - Oeнбуpг,.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557628
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.