Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 263-277
Tytuł artykułu

Perspektywy pracodawców w kontekście zatrudniania pracowników niepełnosprawnych - między teorią a praktyką

Warianty tytułu
Employer's Perspectives in the Context of Hiring People With Disabilities - between theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest skupiona na perspektywie pracodawców identyfikacja i analiza socjo-ekonomicznego kontekstu zatrudniania osób niepełnosprawnych, ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju. Prezentacja pełnego obrazu tego procesu wymaga teoretycznej analizy statystyk, systemowych rozwiązań wsparcia oraz praktycznego rozpoznania problemów, luk, obecnych tendencji i przyszłych trendów. Wiedza ta może być wykorzystana przy projektowaniu skutecznych środków wsparcia i aktywizacji przedsiębiorstw do zatrudnienia bezrobotnych niepełnosprawnych osób, z zauważeniem faktu, iż działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu są głównie podejmowane przez nich z przyczyn ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is focused on the employers' perspective identification and analysis of socio- economic context of employing disabled people, with an indication of possible directions of development. Presentation of the complete picture of this process requires theoretical analysis of statistics, system support solutions and practical recognition of problems, gaps, current tendencies and future trends. This knowledge can be used in designing effective support measures and activating enterprises for employing unemployed people with disabilities, noting the fact that CSR activities are mainly undertaken by them for economic reasons. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • English House Learning Centre, Rybnik
Bibliografia
 • 1. Biuro Pełnomocnika Rządy ds. Osób Niepełnoprawnych, http://www.niepelno sprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demografczne/informacje-i-dane-demograficzne, 2018.11.16.
 • 2. Biuro Pełnomocnika Rządy ds. Osób Niepełnoprawnych, http://www.niepelno sprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/Osoby niepelno sprawne na rynku pracy.pdf, 2018.11.16.
 • 3. Biuro Pełnomocnika Rządy ds. Osób Niepełnoprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/ index.php?c=page&id=80&print=1, 2018.11.16.
 • 4. Bizness Insider Polska, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/rynek-pracownika-pracownicy-rzucaja-prace-bez-uprzedzenia/3w9b4qx, 2018.11.16.
 • 5. eGospodarka.pl, http://www.egospodarka.pl/art/plik/1428 (Raport z badania "Pracodawcy na TAK", Grupa Job), 2018.11.18.
 • 6. Gałęziak, J., Pater, K. (2013). Prawne i instytucjonalne rozwiązania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warszawa.
 • 7. Garbat, M. (2007). Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 • 8. Gazeta prawna, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/997055,czas-pracy-niepelno sprawnych-2017.html, 2018.11.23.
 • 9. Grabowska, A. (2018) Tytułem wstępu. Pracować bezpiecznie, komfortowo, za godziwą płacę. Dialog w Centrum i Regionach, 5.
 • 10. Infor.pl kadry, https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca_tymczasowa/ 770079,Duze-zmiany-dla-niepelnosprawnych-pracownikow-w-2018-r.html, 2018.11.18.
 • 11. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/europejska-strategia-w-sprawieniepe nosprawno ci-0, 20.11.2018.
 • 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 • 13. Poliwczak, I. (2007). Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Warszawa: Krajowa Izba gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 • 14. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, http://www.lodolamacze. info.pl/pliki/materialy-poradniki/vademecum.pdf, 2018.11.21.
 • 15. Portal samorządowy, https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/wazne-zmiany-w-dzialaniu-warsztatow-terapii-zajeciowej,107897.html, 2018.11.20.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU Nr 187, poz. 1940).
 • 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (DzU Nr 63, poz. 587).
 • 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).
 • 19. Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/europejska-strategia-w-sprawie-niepelnosprawnosci/, 2018.11.20.
 • 20. Sobolewska, A. (2010) Urodzeni trzy razy Szkoła Integracyjna czy specjalna. W B. Kaczmarek (red), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa Jak możemy pomóc? Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • 21. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. Dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Polityki Społecznej.
 • 22. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w latach 2012-2017, http://stat.gov.pl/pts_konkurs/konkurs/prace_zadania/9_I_miejsce.pdf, 2018.11.20.
 • 23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r., nr 14, poz. 92, z późn. zm.).
 • 24. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (DzU 2018, poz. 932).
 • 25. Watchdogpfron.pl, http://www.watchdogpfron.pl/co-niepokoi-srodowisko-pracodawcow-osob-niepelnosprawnych/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557626
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.