Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 545-555
Tytuł artykułu

The Concept of a Strategy of Transformation of a Functional Organization Into Process Organization on the Example of Car Dealerships in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Koncepcja strategii transformacji organizacji zarządzanej funkcjonalnie w procesową na przykładzie autoryzowanych stacji obsługi samochodów w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem głównym niniejszego artykułu było przedstawienie koncepcji strategii transformacji organizacji z zarządzanej funkcjonalnie w procesową na przykładzie autoryzowanych stacji obsługi. Celem cząstkowym było przedstawienie wyników postępowania empirycznego oceny dojrzałości procesowej autoryzowanych stacji obsługi w Polsce. Cele zostały zrealizowane z wykorzystaniem takich metod badawczych jak: przegląd literatury, analiza badań wtórnych, obserwacja i sondażowe badanie opinii. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane definicje dojrzałości procesowej oraz scharakteryzowano, wykorzystany w badaniu, wielowymiarowy model oceny dojrzałości procesowej organizacji. Następnie scharakteryzowano strukturę postępowania empirycznego. W rezultacie przedstawiono wyniki badań empirycznych, na podstawie których sformułowano trzy strategie transformacji: adaptacyjną, rozwojową i dynamiczną. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane obiekty są najczęściej klasyfikowane na drugim i piątym poziomie dojrzałości.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article was to characterize the concept of transformation strategy of an organization that is functionally manager into a process organization on the example of authorized car dealerships. The auxiliary purpose was to present the results of the empirical study on the process maturity assessment of authorized dealerships in Poland. The goals were achieved as a result of literature review, analysis of secondary research, observation and opinion poll method. The second part of the article presents the selected definition of process maturity as well as the characteristics of the multidimensional organizational maturity assessment model used. Then, the structure of the research project was characterized. As a result, the results of the empirical investigation were presented, based on which three transformation strategies were formulated: adaptive, developmental and dynamic. As a result of the study, it was found that the examined objects are mostly classified at the second and fifth level of maturity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
545-555
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Gdańsk
Bibliografia
 • 1. Becker, J., Knackstedt, R., Pöppelbuß, J. (2009). Developing maturity models for IT management - a procedure model and its application. Business & Information Systems Engineering, 1(3), 213-222. doi: 10.1007/11576-009-0167-9
 • 2. Czubasiewicz, H., Grajewski P., Sliż P., (2018). Dojrzałość procesowa hoteli i obiektów noclegowych w Polsce [Business process maturity of hotels and accommodation stablishments - report of empirical research]. Scientific Journals of Poznan University of Technology, 76, 243-257.
 • 3. Cyfert, S. (2009). Metody podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach-ograniczenia i kierunki zmian [Methods of process improvement applied in polish enterprises - limitations and directions of developing]. Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 52, 162-169.
 • 4. de Bruin, T., Rosemann, M., Freeze, R., Kulkarni, U. (2005). Understanding the main phases of developing a maturity assessment model. In B. Campbell, J. Underwood, D. Bunker (Eds.), Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems (ACIS), Sydney, Australia (pp. 8-19). Sydney: Australasian Chapter of the Association for Information Systems.
 • 5. Głuszek, E., Kacała, J., (2015). Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości [Methodological basis of maturity models designing], Management Sciences, 2, 26-42.
 • 6. Grajewski, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją [A process-oriented organisational management]. Warszawa: Polish Economic Publishers.
 • 7. Grajewski, P. (2016). Organizacja procesowa [A process-oriented organization] (2nd ed.). Warszawa: Polish Economic Publishers.
 • 8. Grajewski, P., Rybicki J. (2016). Paradoks radykalizmu zmiany na przykładzie organizacji procesowej [The paradox of a change radicalism on an example of the process organization]. Research Papers of the Wroclaw University of Economics. 422, 275-286.
 • 9. Lush R.F., Nambisan S. (2015). Service innovation: a service-dominant logic perspective. MIS Quaterly, 39(1), 155-176.
 • 10. Maier, A.M., Moultrie, J. Clarkson, P.J. (2009). Developing maturity grids for assessing organizational capabilities: Practitioner guidance. Proceedings of the 4th International Conference on Management Consulting, Academy of Management (MCD). Vienna, Austria.
 • 11. Maull, R.S., Tranfield, D.R., Maull, W. (2003). Factors characterising the maturity of BPR programmes. International Journal of Operations & Production Management, 23(6), 596-624. doi: 10.1108/01443570310476645
 • 12. Pöppelbuß, J., Röglinger, M. (2011, June). What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. Proceedings of the Nineteenth European Conference on Information Systems University of Münster, Germany. Retrieved from https://fim-rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/327/wi-327.pdf
 • 13. Röglinger, M., Pöppelbuß, J., Becker, J. (2012). Maturity models in business process management. Business Process Management Journal, 18(2), 328-346. doi: 10.1108/14637151211225225
 • 14. SAMAR. (2017). https://www.samar.pl/siec-dealerska
 • 15. Shankar, R. (2009). Process improvement using six sigma: a DMAIC guide. ASQ Quality Press
 • 16. Sliż, P. (2016a). Dojrzałość procesowa organizacji - wyniki badań empirycznych [Business process maturity - report of empirical research]. Research Papers of the Wroclaw University of Economics. 421, 530-532.
 • 17. Sliż, P. (2016b). Rola dojrzałości multiprocesowej sieci w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych - wyniki badań empirycznych [The role of multiprocess maturity in establishing interorganizational relations - report of empirical studies]. Journal of Management and Finance, 14(2), 325-336.
 • 18. Sliż, P. (2018a). Concept of the organization process maturity assessment, Journal of Economics and Management, University of Economics in Katowice, 33.
 • 19. Sliż, P. (2018b). Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w Polsce [Process maturity of contemporary organizations in Poland] Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 20. Ząbek, J. (2014). Lojalność i satysfkacja [Loyalty and satisfaction and the choice of organization]. Organization & Management Scientific Quarterly, 1, 65-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555811
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.