Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 459-473
Tytuł artykułu

Portfele fundamentalne i portfele z chaosem - analiza porównawcza

Warianty tytułu
Fundamental Portfolios and Chaos Portfolios - a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 - 2015.(abstrakt oryginalny)
EN
Historical information about the rate of return and the risk of individual assets are basic factors that an investor pays attention to when making investment decisions. Based on these characteristics, the lowest expected rate of return or the highest possible portfolio risk can be pre-determined. Research conducted for many years provides new tools for building an optimal portfolio. The indicators of fundamental analysis defining econo-financial situation of companies allow for selection of appropriate shares in the portfolio, aimed at its diversification. The new approach proposed by the authors is the use of deterministic chaos measures, i.e. the largest exponent of Lapunov and the Hurst exponent. The aim of the paper is an attempt to diversify the risk of fundamental portfolios and portfolios built on the basis of deterministic chaos as well as to assess the efficiency of portfolios received based on their actual rates of return. In the study we used financial time series of companies included in the WIG20 index, which at the time of portfolios building were listed on the Warsaw Stock Exchange for at least 10 years. The optimal portfolios were built at the end of each year in 2010-2015.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
459-473
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Chun, S.H., Kim, K.J., Kim, S.H. (2002). Chaotic analysis of predictability versus knowledge discovery techniques: case study of the Polish stock market. Expert Systems, 19, No. 5, 264-272.
 • 2. Devaney, R.L. (1987). An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Addison-Wesley Redwood City: Publishing Company, Inc.
 • 3. Kantz, H., Schreiber, T. (2004). (second edition). Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press.
 • 4. Miśkiewicz-Nawrocka, M., Zeug-Żebro, K. (2017a). The efficiency of stocks investment strategy with the use of chosen measures of deterministic chaos to building optimal portfolios. In Proceedings of 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, Czech Republic.
 • 5. Miśkiewicz-Nawrocka, M., Zeug-Żebro, K. (2017b). The evaluation of the effectiveness of a long-term stocks investment strategy based on the largest Lyapunov exponent. 11th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava.
 • 6. Nawrocki, T., Jabłoński, B. (2011). Inwestowanie na Rynku Akcji. Jak Ocenić Potencjał Rozwojowy Firm Notowanych na GPW w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 7. Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 • 8. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
 • 9. Tarczyński, W. (2013). Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001-2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 60, Szczecin, 537-550.
 • 10. Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 177, 171-189.
 • 11. Walesiak, M. (2002). Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 • 12. Walesiak, M. (2011). Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 13. Zawadzki, H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane zagadnienia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555567
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.