Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 405-416
Tytuł artykułu

Szczupłe wytwarzanie a wzrost sprzedaży jako kierunek realizacji strategii przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Lean Manufacturing and Growth of Sales as a Direction of the Implementation of the Enterprise's Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemem badawczym podniesionym w pracy było zbadanie roli szczupłego zarządzania w kształtowaniu się sprzedaży oraz realizacji strategii. Praca składa się trzech części. W pierwszej części omówiono podejmowanie decyzji w odniesieniu do realizacji strategii przedsiębiorstwa. W drugiej części zaprezentowano istotę i zasady szczupłego wytwarzania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W ostatniej części przeprowadzono studium przypadku, w którym analizie poddano badanie rentowności sprzedaży w kontekście implementacji szczupłego wytwarzania zrealizowane w trzech przedsiębiorstwach branży chemicznej. Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy były studia literaturowe oraz analiza wskaźnikowa. Z przeprowadzonego studium przypadku wynika, że decyzje w obszarze rentowności sprzedaży powinny uwzględniać instrumenty optymalizujące koszty prowadzonej działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The research problem raised at work was to examine the role of lean management in shaping sales and implementation of the strategy. The work consists of three parts. The first part discussed decision making in relation to the implementation of the company's strategy. The second part presented the essence and principles of lean manufacturing in business management. In the last part, a case study was carried out, in which the sales profitability analysis in the context of the implementation of lean manufacturing carried out in three companies of the chemical industry was analyzed. The research methods used in the work were literature studies and index analysis. The case study shown that decisions in the area of sales profitability should include instruments optimizing the costs of operations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
405-416
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Akerlof, G.A. (1970). The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, s. 488-500.
 • 2. Antoszkiewicz, J.D., Pawlak, Z. (2010). Techniki menedżerskie: skuteczne zarządzanie firmą. Warszawa: POLTEXT, s. 15.
 • 3. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE, s. 77.
 • 4. Borowiecki, R. (1989). Gospodarka środkami produkcji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wyd. AE Kraków, s. 60.
 • 5. Borowiecki, R., Romanowska, M. (2001). System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, s. 28.
 • 6. Bossidy, L., Charan, R. (2008). Szósty zmysł w zarządzaniu firmą, tworzenie planów i modeli biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., s. 91-92.
 • 7. Cebrowska, T. (2006). Analiza finansowa. W T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Warszawa: PWN, s. 680.
 • 8. Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2007). Strategia błękitnego oceanu. MT Biznes, październik, s. 42-43.
 • 9. Cionescu, V. (2009). The Internal Potential of Sustainable Organization. Manager, 10, s. 53.
 • 10. Czakon, W. (red.). (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-209.
 • 11. Griffin, R.W. (2012). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN, s. 244.
 • 12. Jakubczak, A., Jakubiec, M. (2016). Wdrażanie Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym z perspektywy pracownika - case study. Marketing i Rynek, nr 7 (CD), s. 298-309.
 • 13. Jakubiec, M. (2015). Instrumenty doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie. W M. Giemza, T. Sikora (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania. Kraków: Wyd. Naukowe PTTŻ.
 • 14. Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 213-214.
 • 15. Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa: Difin, s. 167-168.
 • 16. Kotler, Ph., Caslione, J. A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes, s. 44-45.
 • 17. Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy, metody analizy. Warszawa: C.H. Beck, s. 1.
 • 18. Koźmiński, A.K. (2011). Tożsamość nauki o zarządzaniu. W W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Warszawa: WoltersKluwer Business, s. 123-124.
 • 19. Krupski, R. (2012). Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Przegląd Organizacji, nr 4, s. 4.
 • 20. Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: PWE, s. 167.
 • 21. Łada, M., Burkat, H. (2015). Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej - wyniki badań literaturowych. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 245, s. 123-132.
 • 22. Masood Qureshi, T., ShahzadWarraich, A., Hijazi, S.T. (2009). Significance of project management performance assessment (PMPA) model. International Journal of Project Management, 27, s. 387.
 • 23. Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku do balanced scorecard. Warszawa: DIFIN, s. 77.
 • 24. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 186.
 • 25. Nguyen Minh, D. (2018). A New Decision Making Model Based on the Made in Vietnam Lean Management Philosophy. Economics & Sociology, 11, No. 1, pp. 44-60.
 • 26. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2012) Szczupłe wytwarzanie - paradygmat lidera kosztowego w przedsiębiorstwie wiedzy. Przegląd Organizacji, nr 8, s. 15-19.
 • 27. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2016). Szczupła produkcja - próba oceny poziomu jej realizacji w wybranych przedsiębiorstwach wytwórczych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 44, s. 15-39.
 • 28. Nogalski, B. (2009). Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. MBA, 2, s. 7.
 • 29. Nowodziński, P. (2013). Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 104.
 • 30. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE, s. 60-123.
 • 31. Rapaport, A., Sirower, M.L. (2006). W akcjach czy w gotowce - formy zapłaty za fuzje i przejęcia. W Fuzje i przejęcia. Gliwice: Harvard Business School Press, Helion, s. 82.
 • 32. Reeves, M., Love, C., Tillmanns, P. (2012). Your Strategy Needs a Strategy. Harvard Business Review, September, p. 76-83.
 • 33. Romanowska, M. (2004). Planowanie strategiczne. Warszawa: PWE, s. 30.
 • 34. Siemińska, E. (2002) Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK, s. 96.
 • 35. Skoczylas, W., Waśniewski, T. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRRwP, s. 21.
 • 36. Skoczylas, W., Waśniewski, T. (2005). Analiza finansowa. W M. Gmytrasiewicz (red.), Encyklopedia rachunkowości. Warszawa: Wyd. LexisNexis, s. 36.
 • 37. Sudoł, S. (2011). Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu. W W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Warszawa: WoltersKluwer Business, s. 112.
 • 38. Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (1990). The machine that changed the Word. Free Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555515
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.