Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 381-390
Tytuł artykułu

Ocena zgodności witryn internetowych z przeglądarkami witryn na przykładzie rynku turystycznego

Warianty tytułu
An Assessment of the Compatibility of Websites With Web Browsers on the Example of the Tourist Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach zaobserwować można wzrost presji ukierunkowanej na informatyzację branży turystycznej, spowodowany dynamicznym rozwojem infotechnologii. W artykule przedstawiono wyniki testów synchronicznych użyteczności, których głównym celem była identyfikacja niezgodności (błędów) prezentacji poszczególnych elementów witryn gospodarstw agroturystycznych w różnych przeglądarkach internetowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, there has been an increase in the pressure on the tourism industry due to the dynamic development of ICT. The article presents the results of the synchronous tests of usability, the main purpose of which was to identify the incompatibility (errors) of the presentation of particular elements of agritourism farms websites in various web browsers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
381-390
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Badzińska, E. (2013). Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 35, s. 24-41.
 • 2. Balińska, A. (2014). Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych - rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101(2), s. 112-122.
 • 3. Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny. Wieś i Rolnictwo, nr 1(150), s. 147-161.
 • 4. Browser Market Share Worldwide - August 2017. StatCounter GlobalStats, http://gs.statcounter.com, (dostęp: 29.09.2017).
 • 5. Butryn, B., Laska, M. (2014). Analiza porównawcza witryn e-sklepów w ujęciu branżowym - propozycja metody badań. Informatyka Ekonomiczna, nr 1(31), s. 340-350.
 • 6. Dziechciarz, T. (2011). Wykorzystanie witryn internetowych i poczty elektronicznej w marketingu agroturystyki na przykładzie województwa lubelskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 23, s. 30-39.
 • 7. Garnik, I., Basińska, B. (2011). Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 56, s. 23-34.
 • 8. Herrero, Á., San Martín, H. (2012). Developing and testing a global model to explain the adoption of websites by users in rural tourism accommodations. International Journal of Hospitality Management, 31(4), pp. 1178-1186.
 • 9. Jaremen, D.E., Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych, Studia i Prace WNEiZ US, nr 43(2), s. 85-93.
 • 10. Kachniewska, M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, s. 13-34.
 • 11. Kachniewska, M. (2014). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. E-mentor, nr 1(53), s. 86-91.
 • 12. Król, K. (2015). Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 4, s. 5-23.
 • 13. Król K. (2016). Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 103(3), s. 84-100.
 • 14. Król, K. (2016). Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 3, s. 57-71.
 • 15. Król, K. (2017). Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 2, s. 33-40.
 • 16. Król, K. (2017). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4(90), s. 27-39.
 • 17. Król, K., Bedla, D. (2016). Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego. Marketing i Rynek, nr 3, s. 20-28.
 • 18. Król, K., Bedla, D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 22-29.
 • 19. Król, K., Bedla, D. (2015). Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 3, s. 53-65.
 • 20. Krzyżanowska, K. (2014). Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 57-67.
 • 21. Krzyżanowska, K., Wojtkowski, R. (2012). Rola internetu w promocji usług agroturystycznych. Economic and Regional Studies, nr 5(1), s. 48-57.
 • 22. Kukuła, K., Bogocz, D. (2014). Zero Unitarization Method and Its Application in Ranking Research in Agriculture. Economic and Regional Studies, 7(3), pp. 5-13.
 • 23. Martin, R., Shamari, M.A., Seliaman, M.E., Mayhew, P. (2014). Remote asynchronous testing: A cost-effective alternative for website usability evaluation. International Journal of Computer and Information Technology, 3(1), pp. 99-104.
 • 24. Matlegiewicz, M. (2015). Agroturystyka - pozarolniczy biznes polskiej wsi. Ekonomia i Środowisko, nr 4(55), s. 221-234.
 • 25. Piasecki, M. (2002). Czy projektowanie witryny to działalność artystyczna? W C. Danilowicz (red.), Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 401-410.
 • 26. Ranking silników przeglądarek używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami, gemiusTraffic, https://goo.gl/A2vYbW (dostęp: 29.09.2017).
 • 27. San Martín, H., Herrero, Á. (2012). Influence of the user's psychological factors on the online purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework. Tourism Management, 33(2), pp. 341-350.
 • 28. Sikorski, M. (2012). Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
 • 29. Smul, P. (2013). Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, nr 1, s. 88-104.
 • 30. Tomczak-Woźniak, E. (2013). Polskie rolnictwo wobec wyzwań e-gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105 Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, T. 2, s. 583-591.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555499
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.