Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 357-368
Tytuł artykułu

Formowanie zespołu a jego innowacyjność

Warianty tytułu
Team Formation and Its Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem referatu jest przedstawienie roli procesu formowania zespołu w działalności innowacyjnej oraz szeregu praktycznych uwag i sugestii, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania zespołów w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Praca ma charakter rozważań teoretycznych, które nawiązują do wyników badań pochodzących z wybranych publikacji naukowych i raportów badawczych. Dominującą część referatu stanowią rekomendacje w zakresie formowania zespołów, których celem jest działalność kreatywna na rzecz rozwoju innowacji. Analizie poddano takie zagadnienia, jak: liczebność zespołu, dobór kadry, podział ról i kształtowanie kultury zespołu. Referat kończy podsumowanie zawierające syntezę prowadzonych rozważań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the role of the process of team formation in the innovative activity and show a number of practical remarks and suggestions that can contribute to the improvement of teams' functioning in the area of creating innovative solutions. The paper has the character of theoretical considerations which refer to the results of the secondary research coming from selected scientific publications and research reports. The main part of the paper constitute recommendations regarding team formation whose purpose is creative activity in favour of development of innovations. The analysis covered the following issues: team size, staff selection, division of roles and shaping team's culture. The paper finishes with a summary containing the synthesis of the conducted considerations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
357-368
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Adair, J., (2001). Anatomia biznesu. Budowanie zespołu. Warszawa: Studio EMKA.
 • 2. Belbin, R.M., (2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 3. Bruhn, J., (2011). Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia, Warszawa: Academica.
 • 4. Ryan, R., Deci, E., (2000). Self-determination theory and the facilitation intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), pp. 68-78.
 • 5. Drozdowski, R., et al., (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: PARP.
 • 6. Gadomska-Lila, K., (2011). Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, Współczesne Zarządzanie, 1, s. 127.
 • 7. Gellert, M., Nowak, C., (2008). Zespół. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 8. Górski, J., Mikołajczyk, A., Tataj, M., (2016). Społeczne oblicze innowacji. Jak wspierać postawy innowacyjne i promować etos innowatora? Warszawa: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
 • 9. Hackman, J.R., (2002), Why Teams Doesn't Work. In R. Scott Tindale et al. (Eds.), Theory and Research on Small Groups (pp. 245-267). Springer: Social Psychological Applications to Social Issues.
 • 10. Hawkins, P., (2017). Leadership Team Coaching. London: Kogan Page Ltd.
 • 11. Fulczyk, A., (21.06.2018. Warsztaty KAIZEN - jak stworzyć efektywny zespół? http://leanmenedzer.pl/warsztat-kaizen-jak-stworzyc-efektywny-zespol/.
 • 12. Katzenbach, J.R., Smith, D.K., (2006). Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna.
 • 13. Kezsbom, D., Edward, K., (2001). The New Dynamie Project Management. New York: Wiley.
 • 14. Klinkosz, W., Sękowski, A., (2018). Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera, G.C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • 15. Kowalewski K., (2016). Nepotyzm i kronizm jako przejaw dysfunkcji w zarządzaniu (wyniki badania ankietowego w Polsce północno-wschodniej). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(4), ss. 275-283.
 • 16. Kożusznik, B., (2002). Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 17. Marquardt, M. J., (2011). Optimizing the Power of Action Learning. London: Nicholas Brealey Publishing.
 • 18. Mastrangelo, P.M., (2009). Will Employee Engagement be Hijacked or Reengineered? OD Practitioner. 41(2), p. 14.
 • 19. Moczydłowska, J., Kowalewski, K., (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin.
 • 20. Nonaki, I., Tekuchi, M., (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 • 21. Pawlak, M., (2015). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWN.
 • 22. Piskorz, Z., (2013). Wyznaczniki efektywności zespołów pracowniczych. Przedsiębior-czość i Zarządzanie. 14(11), s. 160-166.
 • 23. Popek, S., (2010). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • 24. Pyszka, A., (2015). Modele i determinanty efektywności zespołu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230, s. 43.
 • 25. Robbins, S., (2003). Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy. Warszawa: PWE.
 • 26. Satell, G., (28.06.2018). 4 sposoby na zbudowanie innowacyjnego zespołu. Harward Business Review Polska, https://www.hbrp.pl.
 • 27. Skuteczna współpraca w zespole, (21.06.2018). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://dsc.kprm.gov.pl.
 • 28. Słownik języka polskiego, (21.06.2018). https://sjp.pwn.pl/.
 • 29. Sundstrom, E., et al., (1999). Supporting Work Team Effectiveness. Best Management Practices for Fostering High Performance. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
 • 30. Trompenaars, F., (2010). Kultura innowacji, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • 31. Tuckman, B.W., (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63(6), pp. 384-399.
 • 32. Urban, K., Jellen, H., (2000). Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TDT-CP, Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • 33. West, M.A., (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: PWN.
 • 34. West, M.A., (1990). The Social Psychology of Innovation in Groups. In M.A. West, J. Farr, (Eds.), Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, Chichester: Wiley.
 • 35. Zych, B., (21.06.2018). Efektywność zespołu - czyli jak zmotywować swoich pracowników do współpracy. https://hrstandard.pl/
 • 36. https://hr24.com.pl/. (2018, czerwiec 26).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555391
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.