Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 345-356
Tytuł artykułu

Badanie zaangażowania nauczycieli szkół publicznych. W poszukiwaniu ram koncepcyjnych modelu badawczego

Autorzy
Warianty tytułu
The Study of Public School Teachers Enagagement. Search for the Conceptual Frameworks of Research Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechne dążenie do profesjonalizacji zarządzania placówkami oświatowymi, w tym szkołami publicznymi stwarza zapotrzebowanie na projekty badawcze ukierunkowane na diagnozę szeroko rozumianych działań zarządczych oraz formułowanie zaleceń dla zwiększenia skuteczności i efektywności funkcjonowania tych instytucji. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości implementacji teoretycznych ustaleń dotyczących zaangażowania pracowników do badania zaangażowania nauczycieli szkół publicznych. Prezentacja koncepcji zaangażowania W. Kahna oraz W. Schaufeliego i A. Baakera oraz założeń modelu badawczego A. Saksa, stały się podstawą do ustaleń co do możliwości skonstruowania projektu badawczego, którego celem byłaby ocena poziomu zaangażowania nauczycieli.(abstrakt oryginalny)
EN
The widespreading desire to professionalise the management in educational institutions, including public schools, creates the need for research projects aimed at diagnosing broadly understood management actions and formulating recommendations for increasing the efficiency and effectiveness of these institutions. The aim of the article is to identify the possible solution enabling implementation of theoretical findings regarding the engagement of employees to study the engagement of public school teachers. Presentation of the concept of involvement of W. Kahn and W. Schaufeli and A. Baaker as well as the assumptions of A. Sax's research model, became the basis for findings regarding the possibility of constructing a research project aimed at assessing the level of teacher engagement.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
345-356
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Adamska-Chudzińska, M. (2015). Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji. Zeszyty Naukowe UEK, 8(944). DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804
 • 2. Andrzejczak, A., (2016). Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109) "ZZL w instytucjach edukacyjnych", 15-33.
 • 3. Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 4. Armstrong, M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 5. Czerw, A., Borkowska, A. (2010). Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psychologia Społeczna, 5, 4(15), 303-315.
 • 6. Gorgievski, M.J., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. (2010). Work engagement and workaholism: comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5(1). DOI: 10.1080/17439760903509606
 • 7. Juchnowicz, M., Skowron, Ł. (2014). Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań. W P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 8. Juchnowicz, M., (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. PWE, Warszawa.
 • 9. Jurek, P., Adamska, K. (2017). Skala emocjonalnego nastawienia wobec organizacji (SENO) - konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia. Psychologia Społeczna, t. 12, 4(43,), 444-458. DOI: 10.7366/1896180020174307
 • 10. Kahn, W. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, No. 4, pp. 692-724. DOI: 10.2307/256287
 • 11. Kołodziejska, E. (2007). Jacy jesteśmy? Gimnazjaliści o sobie, rodzicach i nauczycielach. Warszawa. W: K. Żegnałek, E. Gutkowska-Wyrzykowska. (2016). Nauczyciel - misja czy zawód? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13: 173-184.
 • 12. Kulikowski, K., Madej, M. (2014). Zaangażowanie w pracę - problemy z pomiarem. Problemy Zarządzania, 45, 99-112. DOI: 10.7172/1644-9584.45.7.
 • 13. May, D.R., Gilson, R.L. Harter, L.M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77: 11-37. doi:10.1348/096317904322915892
 • 14. Maslach, C., Schaufelli, W.B., Leiter, M.P. (2001), Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, pp. 397-422. doi10.1146/annurev.psych.52.1.397
 • 15. Mendryk, I., Rakowska, A. (2017). Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a poziom zaangażowania pracowników. Wyniki badań. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, LI, 4, 237-246. DOI:10.17951/h.2017.51.4.237
 • 16. Mendryk, I. (2016). Polish employees sex vs. employees' engagementa - comparative analysis based on research results. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць. № 847. С. 220-224. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34905
 • 17. Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa. W K. Żegnałek, E. Gutkowska- Wyrzykowska (2016). Nauczyciel - misja czy zawód? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13, 173-184.
 • 18. Rakowska, A., Mendryk, I. (2017). Satysfakcja i zaangażowanie kadry kierowniczej w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 4 (964), 67-80. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0964.0404.
 • 19. Rakowska, A., Mącik, R. (2015). Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy - modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM. Przegląd Organizacji, nr 5, 48-57.
 • 20. Rothbard, N.P. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. Administrative Science Quarterly, 46, pp. 655-84. https://www.researchgate.net/publication/254078573
 • 21. Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21, no. 7, pp. 600-19. DOI 10.1108/02683940610690169
 • 22. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004a). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315. DOI: 10.1002/job.248
 • 23. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004b). Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary manual (Version 1.1). Utrecht: Utrecht University. Pobrano z: http://www.wilmarschaufeli.nl/publications 21.06.2018
 • 24. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Bakker, A.B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach. Journal of Happiness Studies, 3, nr 1, 71-92. https://doi.org/10.1023/A:1015630930326.
 • 25. Skowron-Mielnik, B. (2009). Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi - możliwości i ograniczenia transferu praktyk zzl z przedsiębiorstw do szkół. W J. Fazlagić, M. Schmidt (red.), Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 53-55.
 • 26. Solarz, G., (2004). Misja zawodu nauczyciela w wieloznacznej rzeczywistości. W Z. Ratajek, P. Biłous, (red.), Psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształcenia specjalistów w warunkach integracji europejskiej, Kielce. W: A. Kaczmarczyk, M. Kątny (2010). Nauczyciel - zawód, misja czy powołanie? Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 19, 65-75.
 • 27. Storey, J. (red.). (2011). Human Resource Management: A critical text, Routledge, London 1995. W: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • 28. Wójcik-Karpacz, A. (2017). Eksploracja konceptualizacji i operacjonalizacji zaangażowania pracowniczego: implikacje dla teorii i praktyki. Organizacja i Kierowanie, 4 (178), 47-64.
 • 29. Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353. doi: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X
 • 30. FIFA Technical Report 2014, Retrived from: https://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/technicalsupport/02/42/15/40/2014fwc_tsg_report_15082014web_neutral.pdf
 • 31. FIFA Technical Report 2010, Retrived from: https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/technicaldevp/01/29/30/95/reportwm2010_web.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.