Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 305-315
Tytuł artykułu

Stosowanie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Autorzy
Warianty tytułu
The Application of Human Resources Management Practices in Innovative Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W innowacyjnych przedsiębiorstwach wdrażane są praktyki ZZL, których celem jest kształtowanie pożądanych przez przedsiębiorstwo zachowań pracowników. Obserwacje wskazują na występujące różnice w częstotliwości ich stosowaniu przez innowacyjne przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację trzech skupień innowacyjnych przedsiębiorstw, które w najbardziej podobny do siebie sposób stosują praktyki ZZL. W skupieniu przedsiębiorstw, które uzyskało wysokie wyniki w zakresie realizacji wszystkich praktyk ZZL w obszarze selekcji, rozwoju, motywowania, oceny, zarządzania wiedzą i zarządzania talentami, częściej innowacje pochodziły ze źródeł wewnętrznych, a efektywność faz procesu innowacji i skala nowości wdrożonych innowacji były wyższe.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovative enterprises implement HRM practices which aim to shape employee behavior. The existence of differences in the frequency of application of these practices by innovative enterprises was observed. The conducted analysis help to identify three concentrations of innovative enterprises which exhibit similarities in the way they apply HRM practices. In the concentraction of enterprises with high results in the implementation of all HRM practices in areas of selection, development, assessment, motivation, knowledge management and talent management, more often innovations came from internal sources, and the effectiveness of the individual phases of the innovation process, and the scale of novelty of implemented innovations were higher.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
305-315
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Arvanitis, S., Loukis, E.N., Diamantopoulou, V. (2013). Are ICT, workplace organization and human capital relevant for innovation? A comparative study based on swiss and greek micro data, KOF Working Papers.
 • 2. Arvanitis, S., Seliger, F., Stucki, T. (2016). The relative importance of human resource management practices for innovation. Economics of Innovation and New Technology, No. 25 (8).
 • 3. Borkowska, S. (2010). ZZL dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw. W S. Borkowska (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Warszawa: C.H. Beck.
 • 4. Boselie, P., Dietz, G., Boon, C. (2005). Commonalities and Contradictions in HRM and Performance Research. Human Resource Management Journal, No. 15.
 • 5. Cantwell, J. (2009). Innovation and competitiveness. W J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford Handbooks Online.
 • 6. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • 7. Edwards, T., Battisti, G., McClendon Jr., W.P., Neely, A. (2005). Pathways to value how UK firms create more value using innovation Strategically, AIM Research.
 • 8. Edgar, F., Gearem, A. (2014). An employee-centred analysis: Professionals' experiences and reactions to HRM. International Journal of Human Resource Management, No. 25 (5).
 • 9. Gableta, M., Bodak, A. (2015). Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1 (24).
 • 10. Gadomska-Lila, K. (2013). Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
 • 11. Gault, F. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. Research Policy, 47, 3, pp. 617-629.
 • 12. Głód, G. (2014). Uwarunkowania i źródła działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane aspekty. W A. Stabryła, S. Wawak (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.pl.
 • 13. Gojny-Zbierowska, M. (2015). Kształtowanie Wysoce Efektywnych Systemów Pracy (HPWS) poprzez praktyki ZZL. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, t. 3, nr 39, pp. 51-63.
 • 14. Guest, D., Conway, N. (2011). The impact of HR practices, HR effectiveness and a 'strong HR system' on organisational outcomes: A stakeholder perspective. International Journal of Human Resource Management, 22, pp. 1686-1702.
 • 15. Jawor-Joniewicz, A., Sajkiewicz, B. (2018). Dobre praktyki ZZL XVIII edycja konkursu Lider ZZL. Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 121, 2, pp. 79-92.
 • 16. Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R. (2008). Could HRM support organizational innovation? International Journal of Human Resource Management, 19, No. 7, pp. 1211.
 • 17. Kepes, S., Delery, J. (2007). HRM systems and the problem of internal fit. W P. Boxall, J. Purcell, P. Wright (eds.), The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press, s. 385-404.
 • 18. Kraśnicka, T. (2016). Działania kadry menedżerskiej zorientowane na stymulowanie innowacyjności pracowników w MŚP. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 278, s. 53-66.
 • 19. Kraśnicka, T., Ingram, T. (red.). (2014). Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • 20. Laursen, K., Foss, N. (2003). New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation performance. Cambridge Journal of Economics, No. 27 (2), pp. 243-263.
 • 21. McAdam, R., Keogh, W. (2004). Transitioning towards creativity and innovation measurement in SMEs. Creativity and Innovation Management, 13 (2), pp. 26-139.
 • 22. Michna, A. (2017). Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 23. Michna, A., Męczyńska, A., Kmieciak, R. (2011). Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 218.
 • 24. Norek, T. (2015). Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP. Rezultaty badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 386.
 • 25. Ostroff, C., Bowen, D.E. (2016). Reflections on the 2014 Decade Award: Is there strength in the construct of HR system strength. Academy of Management Review, 41, No. 2, pp. 196-214.
 • 26. Pichlak, M. (2016). The innovation adoption process: A multidimensional approach. Journal of Management & Organization, 22, 4, pp. 476-494.
 • 27. Pichlak, M. (2015). Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach. Organizacja i Kierowanie, nr 2 (167).
 • 28. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, (2006). OECD, Eurostat. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 • 29. Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • 30. Raport: Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmianę? (2016). PwC, www.pwc.pl/pl/publikacje/ 2016/lider-przyszlosci.html (dostęp: 24.08.2018).
 • 31. Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, nr 2.
 • 32. Romanowska, M. (2015). Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce. Przegląd Organizacji, nr 8.
 • 33. Shipton, H., West, M.A., Dawson, J., Birdi K., Patterson, M. (2006). HRM as a predictor of innovation. Human Resources Management Journal, 16, 1, pp. 3-27.
 • 34. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
 • 35. Taj, S.A. (2016). iApplication of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory. European Management Journal, 34, 4, pp. 338-348.
 • 36. Wright, P.M., Nishii, L.H. (2013). Strategic HRM and organizational behaviour: Integrating multiple levels of analysis. In D. Guest, J. Paauwe, P. Wright (eds.), Human Resource Management and Performance: Progress and Prospects, Oxford: Wiley-Blackwell.
 • 37. Zhou, H., Dekker, R., Kleinknecht, A. (2011). Flexible labor and innovation performance: evidence from longitudinal firm-level data. Industrial and Corporate Change, 20(3), pp. 941-968.
 • 38. Zhou, Y., Hong, Y., Liu, J. (2013). Internal commitment or external collaboration? The impact of human resource management systems on firm innovation and performance. Human Resource Management, No. 52, pp. 263-288
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555373
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.