Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 259-272
Tytuł artykułu

Zarządzanie innowacją technologiczną na wstępnym etapie jej opracowania - case study

Warianty tytułu
Managing Technological Innovation at the Initial Stage of Its Development - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy wdrażania nowych produktów innowacyjnych, będących efektem procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Globalizacja gospodarki i rozwój technologii sprawiają, że współcześnie bardzo szybko zmieniają się oczekiwania klientów wobec dostarczanych produktów. Wśród najistotniejszych czynników sukcesu przy wdrażaniu nowego przedsięwzięcia wymienia się innowacyjność produktu, orientację na rynek, jak również umiejętność dostrzeżenia przez przedsiębiorcę oraz wykorzystania pojawiających się szans rynkowych. Wprowadzanie nowych produktów technologicznych oraz zarządzanie nimi wymaga także specyficznych kompetencji samego przedsiębiorcy i zaangażowanego w proces zespołu. Celem prezentowanych badań była identyfikacja czynników wpływających na zainicjowanie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcą w oparciu o innowacyjny pomysł opracowany przez naukowców. Badania empiryczne zrealizowano w 2018 r. w Lublinie, metodą case study z techniką wywiadu oraz obserwacji uczestniczącej. Poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze, analizie poddano dwa przedsiębiorstwa, współpracujące z uczelnią w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Wywiady przeprowadzono z trzema osobami, tj. dyrektorem działu badawczego w dwóch spółkach z branży farmaceutycznej zainteresowanym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności oraz kierownikami zespołów naukowych biorących udział w projektach badawczych. Analiza wyników badań umożliwiła zaproponowanie rekomendacji dla dalszego rozwoju tego typu przedsięwzięć realizowanych we współpracy z centami transferu technologii w uczelniach.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of the article concerns the implementation of new innovative products resulting from commercialization process of scientific research. Globalization of the economy and the development of technologies mean that today's customers' expectations are changing rapidly. Among the most important success factors in the implementation of the new venture there are product innovations, market orientation and the ability recognise emerging market opportunities. The introduction and management of new technological products also requires specific competences of the entrepreneur himself and the team involved in the process. The aim of the presented research was to identify factors influencing the initial stages of cooperation between the university and the entrepreneur based on an innovative idea developed by the researchers. Empirical research was carried out in 2018 in Lublin, using a diagnostic survey with an interview technique. Seeking answers to the research questions posed, two enterprises were analyzed, cooperating with the university in the process of commercialization of the research results. Interviews were conducted with three persons, i.e. the director of the R&D department in two pharmaceutical companies involved in implementing innovative solutions and managers of research teams involved in research projects. The analysis of the research results allowed to propose recommendations for further development of such projects carried out in cooperation with technology transfer centers at universities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
259-272
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • 1. Bassett-Jones, N. (2005). The Paradox of Diversity Management. Creativity and Innovation. Creativity & Innovation Management, 14, 2, pp.169-175.
  • 2. Baxter, P., Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 13, No. 4, pp. 544-559.
  • 3. Bessant, J., Tidd, J. (2007). Innovation and Entrepreneurship. London: Wiley.
  • 4. Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
  • 5. Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. Second Edition. California: SAGE Publications, Inc.
  • 6. Czupryna-Nowak, A. (2011). Metody heurystyczne w procesie wdrażania innowacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 57/1847, s. 57-63.
  • 7. Deloitte (2018). Global life sciences outlook. Innovating life sciences in the fourth industrial revolution: Embrace, build, grow. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/ pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/sektor-farmaceutyczny-2018.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555345
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.