Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 124 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje przyszłości | 91-102
Tytuł artykułu

Zmiany strategii personalnych organizacji pod wpływem "rynku pracownika"

Warianty tytułu
Changes of Personnel Strategies of the Organization Under the "Worker's Market" Impact
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono wpływowi zmian sytuacji na rynku pracy w Polsce na zmiany strategii personalnych organizacji. Do analizy zmian poziomu i struktury zatrudnienia oraz prognoz dotyczących rynku pracy dla roku 2020 i 2025 wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Eurostat i Główny Urząd Statystyczny. Zaprezentowane dane wskazują, że w perspektywie kilku lat na runku pracy w Polsce pojawi się niedobór zasobów ludzkich z perspektywy potrzeb pracodawców. Sytuacja taka zmusi pracodawców do zmian strategii personalnych. Będą one przejawiały się wyższymi wydatkami na zasoby ludzkie (podniesieniem wynagrodzeń, zwiększeniem wydatków na szkolenia, poprawę warunków pracy itp.) i ograniczeniem elastycznych form zatrudnienia. Działania takie będą konieczne w celu stabilizacji załogi i możliwości jej uzupełnienia z zewnętrznego rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the impact of changes in the labor market in Poland on the changes in the HR strategy of the organizations. Statistical data published by Eurostat and the Central Statistical Office were used to analyze the changes in the level and structure of employment and labor market forecasts for 2020 and 2025. The presented data indicate that in the perspective of several years on the labor market in Poland there will be a shortage of human resources from the perspective of employers' needs. Such a situation will force employers to change their personnel strategies. These will be higher expenditure on human resources (raising wages, increasing training expenses, improving working conditions, etc.) and reducing flexible forms of employment. Such actions will be necessary to stabilize the crew and to be able to supplement it from the external labor market.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Antczak, Z., Listwan, T. (2005). Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach. W T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.
 • 2. Bryson, A., Cappellari, L., Lucifora, C. (2005). Job Satisfaction and Employer Behaviour. In S. Bazen, C. Lucifora, W. Salverda (Eds.), Job Quality and Employer Behavior. Hampshire: Palgrave, Macmillan.
 • 3. Eurostat database. Labour market: Employment and activity by sex and age - quarterly data; Unemployment by sex age and educational attainment - quarterly data; Demography and migration, population on 1 January by age and sex; Employment rates by sex, age and citizenship; Part time employment and temporary contracts - quarterly data; Self employment, 16-17.10.2017.
 • 4. Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 • 5. Kehoe, J., Dickter, D. (2006). Customer Service Quality Selecting Value Performers. In L. Fogli (ed.), Customer Service Delivery. San Francisco: Jossey-Bass.
 • 6. Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE.
 • 7. Król, M. (2014). Elastyczność zatrudnienia w organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 • 8. Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford: Oxford University Press.
 • 9. Lipka, A. (2000). Strategie personalne firmy. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 10. Listwan, T. (2006). Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami. W T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.
 • 11. Pawlak, Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Poltext.
 • 12. Roczniki Statystyczne GUS 2012-2016.
 • 13. Rostkowski, T. (2014). Strategia zarządzania kapitałem ludzkim. W M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: PWE.
 • 14. Sienkiewicz, Ł. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. W M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: PWE.
 • 15. Sienkiewicz, Ł. (2016). Determinanty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. W M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Warszawa: PWE.
 • 16. Skarżyński, M. (2017). Przedsiębiorstwo jako element otoczenia. W J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie środowisko, procesy, systemy, zasoby. Warszawa: Difin.
 • 17. Smoder, A. (2012). Elastyczne formy pracy jako instrument work-life balance. Polityka Społeczna, 1.
 • 18. Ściborek, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
 • 19. Wójcik-Augustyniak, M. (2017). Proces zarządzania strategicznego. W J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie, środowisko, procesy, systemy, zasoby. Warszawa: Difin.
 • 20. Zieliński, M., Langer-Babicz, D. (2015). Elastyczne formy zatrudnienia w sektorze MSP z perspektywy pracownika. Polityka Społeczna, 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553393
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.