Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 124 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje przyszłości | 7-18
Tytuł artykułu

Kadra dydaktyczna jako czynnik warunkujący zarządzanie wizerunkiem uczelni publicznej

Warianty tytułu
Didactic Staff as a Determining Factor in the Management of University Image
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja poglądu na temat roli i znaczenia kadry dydaktycznej w zarządzaniu wizerunkiem uczelni. Przedstawione zagadnienia stanowią wprowadzenie do dyskusji nad sposobem kształtowania reputacji szkoły wyższej. Analiza na bazie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawiona została z badaniami empirycznymi przeprowadzonymi wśród studentów Politechniki Opolskiej. Wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy na temat czynników mających, w opinii studentów, najważniejsze znaczenie dla efektywności procesu kreowania i zarządzania wizerunkiem nowoczesnej uczelni. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the last decade, with the increasing demographic decline, universities have intensified their marketing efforts, thus ensuring the number of students guaranteeing stable functioning. The aim of the article is to present the idea of the role and importance of didactic staff in managing the image of the university. The presented issues are an introduction into the discussion on how to create a reputation for higher education. An analysis based on an in-depth literature review was compiled with empirical research conducted among students of the Opole University of Technology. The research results are an important source of knowledge about the factors which are, in the opinion of students, of paramount importance for the efficiency of the process of creating and managing the image of a modern university.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Adamska, M., Kucińska-Landwójtowicz, A., Szewczuk-Stępień, M. (2017). Assumptions for accomplishing purposes of development projects: factors affecting involvement of external participants'. Ekonomikos Vystymasis: procesai ir tendencijos. Vilnius: University of Applied Sciences, 138-145.
 • 2. Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: PWE.
 • 3. Biuletyn MNiSW z dnia 25 listopada 2016 r. Rekrutacja 2016: uczelnie techniczne najczęstszym wyborem maturzystów, https://www.nauka.gov.pl /aktualnosci-ministerstwo /rekrutacja-2016-uczelnie-techniczne-najczestszym-wyborem-maturzystow.html, 28.11.2016.
 • 4. Cenker, E.M. (2007). Public Relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • 5. Fazlagić, J. (2013). Struktura kapitału intelektualnego jako kontekst dla tworzenia strategii szkół wyższych. E-mentor, 2(49). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1000, 30.10.2017.
 • 6. Filip, A. Marketing theory applicability in higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(012), 912-916, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.223, 03.11.2017.
 • 7. Górniak, J. (red.) (2015). Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Do 2020 R. Część III Diagnoza Szkolnictwa Wyższego. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich - Instytut Społeczeństwa Wiedzy oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 • 8. Informacje i opracowania statystyczne GUS z dnia 28 listopada 2016 r. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html, 3.10.2017.
 • 9. Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: Wydawnictwo M.T. Biznes.
 • 10. Lafuente Ruiz de Sabando, A., Forcada, J., Zorrilla, P. (2017). The marketing orientation as a university management philosophy: a framework to guide its application. Cuadernos de Gestión. DOI: 10.5295/cdg.150576al, 15.10.2017.
 • 11. Naseer, M.S. (2010). Factors affecting the role performance of academic staff in the Maldives College of Higher Education. Paper presented at the Second Annual International Research Conference on Social Sciences and Humanities. Bangkok, Thailand, https://www.researchgate.net/publication/276295548, 13.11.2017.
 • 12. Nicolescu, L. (2009). Applying marketing to higher education: scope and limits. Management & Marketing, 4(2), 35-44.
 • 13. Pabian, A. (1977). Zarządzanie i marketing w szkołach wyższych. Wybrane problemy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 8, 113-120, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/ view/4501, 30.01.2016.
 • 14. Raport MNiSW z dnia 22 lipca 2013 r. Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf, 3.10.2013.
 • 15. Rokita-Poskart, D. (2015). Higher education facilities as catalysts for local and regional development. In K. Malik, Ł. Dymek (Eds.), Effective transfer of knowledge from science to industry in the Opolskie Voivodeship - requirements for an effective cooperation. Warszawa: Difin, 26-32.
 • 16. Senge, P.M. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 17. Sujchaphong, N., Nguyen, B., Melewar, T.C. (2015). Internal branding in universities and the lessons learnt from the past: the significance of employee. Brand support and transformational leadership. Journal of Marketing for Higher Education, 25, 2, 204-237. DOI: 10.1080/08841241.2015.1040104, 3.10.2017.
 • 18. Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553037
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.