Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 61-69
Tytuł artykułu

Zarządzanie międzykulturowe jako wyzwanie dla współczesnych menedżerów - rozwijanie potencjału wielokulturowych zespołów

Warianty tytułu
Intercultural Management as a Challenge for Modern Managers - Development of Potential of Multicultural Teams
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastające znaczenie współpracy międzynarodowej sprawia, że menedżerowie coraz większą uwagę przywiązują do zarządzania różnicami kulturowymi (zarządzanie międzykulturowe). Przyszłością zarządzania międzykulturowego stanie się prawidłowe selekcjonowanie kandydatów do pracy w środowisku różnic kulturowych, przy czym na pierwszy plan wyjdą kwestie predyspozycji kandydata do pracy w środowisku międzykulturowym, jego sposobu postrzegania różnorodności potencjalnych współpracowników, jak i podejścia do stereotypów i różnic kulturowych. Współcześnie na rynku pracy sukces zawodowy nie zależy w głównej mierze od posiadanej specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale od posiadania umiejętności przystosowania się do nowych warunków kulturowych. Rośnie świadomość, że różnorodność podnosi jakość zasobów ludzkich, a na wzrost jej znaczenia wpływają również zmiany demograficzne na świecie oraz ustawodawstwo i działania prawne. Szczególną rolę w zarządzaniu międzykulturowym odgrywają dziś menedżerowie, którzy potrafią właściwie wykorzystywać potencjał wielokulturowych zespołów. (abstrakt oryginalny)
EN
A growing role of international cooperation increase the significance of multicultural management. The future of intercultural management lies in informed selection of candidates for work in an environment of cultural differences, especially their predispositions towards working in an intercultural environment, their perception of diversity of potential co-workers, and their attitude to stereotypes and cultural differences. The contemporary trend in the labour market indicates that success no longer depends primarily on specialist knowledge and professional qualifications, but if they are not accompanied by an ability to adapt to new cultural conditions, they do not guarantee success. People realize that diversity increases the quality of human resources and that this increase is further consolidated by global demographic changes, legislature and legal acts. Managers who can properly use the potential of multicultural teams play a special role in intercultural management today.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61-69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Adler, N. (1986). International Dimensions of Organizational Behavior. Boston: PWS Kent.
 • 2. Amaram, D.I. (2007). Cultural Diversity. Implications for Workplace Management. Journal of Diversity Management, 2, 4.
 • 3. Burkiewicz, Ł. (2016). Zarządzanie wielokulturowością. Różnice kulturowe determinantem rozwoju współczesnego biznesu. W E. Sowa-Bethane (red.), Relacje międzykulturowe. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie.
 • 4. Cox, T.H., Blake, S. (1991). Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness. The Executive, 5, 3.
 • 5. Gottfredson, L.S. (1992). Dilemmas in developing diversity programs. In S.E. Jackson (Ed.), Diversity in the workplace: Human resources initiatives. New York: Guilford Press.
 • 6. Griffin, R.W. (2014). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 7. Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, F. (1997). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. London: Nicholas Brealey Publishing.
 • 8. Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkow M. (2010). Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw -Hill.
 • 9. Hofstede, G. (1980). Culture Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Beverly Hills: Sage Publications.
 • 10. Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. New Jersey: Princeton University Press.
 • 11. Jabłońska, U. (2013). Nowe wyzwania: Zespoły międzykulturowe. GFMP Management Focus, 14.
 • 12. Jankowska-Mihułowicz, M. (2011). Kształtowanie organizacji wielokulturowej - strategie behawioralne. Problemy Zarządzania, 9, 4(34).
 • 13. Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2018). Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym. Marketing i Zarządzanie, nr 1(51).
 • 14. Kouzes, M.J., Posner, B.Z. (2008). The Leadership Challenge. San Francisco: Jossey -Bass.
 • 15. Kucharski, J. (2017). Przywództwo w instytucjach kultury W Ł. Burkiewicz, J. Kucharski (red.), Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie.
 • 16. Lowney, Ch. (2003). Heroic Leadership: Best Practices from a 450-Year-Old Company that Changed the World. Chicago: Loyola Press.
 • 17. MacLeod, D., Brady, Ch. (2011). The Extra Mile: How to engage your people to win. London: Prentice Hall Financial Times.
 • 18. Morgan, G. (1989). Endangered Species: New Ideas. Business Month, 133, 4.
 • 19. Ochieng, E.G., Price, A.D. (2009). Framework for managing multicultural project teams. Engineering, Construction and Architectural Management, 16, 6.
 • 20. Pink, D.H. (2012). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. New York: Riverhead Books.
 • 21. Rozkwitalska, M. (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 22. Rozkwitalska, M. (2012). Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji. Organizacja i Kierowanie, 4(153).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552293
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.