Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 47-59
Tytuł artykułu

Otoczenie ekonomiczno-technologiczne jako elementy wpływające na kształtowanie się strategii przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Economic and Technology Environment as an Elements Influencing the Strategy of the Car Communication Enterprises (PKS)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja gospodarki i pogłębiające się procesy integracyjne, zachodzące w turbulentnym otoczeniu wymuszają adaptacyjne i elastyczne zarządzanie przedsiębiorstwem a także konieczność budowy jego strategii. Każde przedsiębiorstwo chcące konkurować na rynku musi stale monitorować swoje otoczenie pod kątem pojawiających się w nim szans i zagrożeń. Celem artykułu jest identyfikacja czynników makrootoczenia determinujących tworzenie strategii badanych przedsiębiorstw. W artykule krótko omówiono metodę PEST a następnie przedstawiono analizę wybranych segmentów makrootoczenia z wykorzystaniem tej metody. (abstrakt oryginalny)
EN
The globalization of the economy and the deepening integration processes taking place in the turbulent environment force the adaptive and flexible management of the enterprise and the necessity to build its strategy. Any enterprise wishing to compete on the market must constantly monitor its environment in terms of opportunities and threats emerging in it. The aim of the article is to identify the macro-environment factors determining the creation of the strategies of the surveyed enterprises. The article briefly discusses the PEST method and then presents the analysis of selected segments of macro-environment using this method.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47-59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Anonim. (09.06.2014). Autobusy elektryczne naładują baterie w centrum miasta. Retrived from: http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3474,autobusy-elektryczne-naladuja-baterie-w-centrum-miasta.html
 • 2. Anonim. (23.07.2013). Polskie miasta testują elektryczne autobusy. Retrived from: https://www.forbes.pl/technologie/polskie-miasta-testuja-elektryczne-autobusy/hxfs9wh
 • 3. Bartczak, K. (2006). Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia systemów telematycznych w transporcie. W E. Załoga (red.), Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 4. Budzik, T. (2014). Analiza zatrudnienia w sektorze transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2012-2014. Logistyka, nr 6.
 • 5. Budzik, T. (2017a). Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej jako przykład grupy strategicznej. Zarządzanie i Finanse, nr 2, cz. 2.
 • 6. Budzik, T. (2017b). Przykład nieefektywnej zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie retrospekcji działalności PKS. Sosnowiec: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie.
 • 7. Budzik, T., Zachorowska, A. (2016). Rola otoczenia w strategii organizacji. Częstochowa: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie.
 • 8. Cole, G.A. (2003). Strategic Management, London: Thomson Learning.
 • 9. Dorosiewicz, S. (2009). Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Logistyka i Transport, nr 1.
 • 10. Dyr., T. (2006). Rozwój telematyki jako czynnik zmian popytu na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. W E. Załoga (red.), Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 11. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012. (2014). Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • 12. Ekspertyza pn. Poprawa efektywności energetycznej transportu w Polsce - analiza dostępnych środków i propozycje działań. (2012). ECORYS Polska Sp. z o.o. dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 • 13. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2014). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • 14. GUS. (15.06.2018). Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016. Informacje sygnalne, Available online: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/9/1/1/efektywnosc_wykorzystania_energii_2006_2016.pdf
 • 15. Gwarda, K. (2013). Zastosowanie proekologicznych rozwiązań w wybranych środkach komunikacji miejskiej w Gdyni. Zeszyty Naukowe nr 21- Europejska przestrzeń transportu. Usługi i Procesy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 16. Jemielniak, D., Koźmiński, A. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 17. Kaliski, M., Białek, M. (2013). Czynniki kształtujące ceny detaliczne paliw ciekłych w Polsce w latach 2011-2012. Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013. Kraków: Aknet.
 • 18. Kaliski, M., Białek, M., Jedynak, Z. (2011). Detaliczne ceny paliw w Polsce na tle notować ropy naftowej. Przemysł naftowy w Polsce 2011. Kraków: Aknet.
 • 19. Kopczyk, M., Osińska-Broniarz, M. (2013). Akumulator ekologiczna alternatywa źródła energii dla napędu w systemie transportu. Katowice: Zeszyty Problemowe Nr 2 - Maszyny Elektryczne, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.
 • 20. Kozłowska, M. Abramowicz, A. (2017) Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, R. 18, nr 7-8.
 • 21. Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego, Warszawa: PWE.
 • 22. Mężyk, A., Zamkowska, S. (2006). Nowe technologie w przewozach pasażerskich jako warunek ekspansji rynkowej kolei. W E. Załoga (red.), Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 23. Milewski, D. (2006). Ekonomiczne aspekty wdrażania telematyki w transporcie. W E. Załoga (red.), Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 24. Oręziak, L. (2009). Euro - pieniądz międzynarodowy. W W. Pacho (red.), Europejska Integracja Monetarna od A do Z. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • 25. Osiński, J. (2011). Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 26. Rudkowski, M., Dybaś, K. (2001). Zastosowanie gazów jako alternatywnych paliw silnikowych w transporcie samochodowym. Kraków: Forgaz'2000.
 • 27. Semenov, I., Ignalewski, W. (2013). Analiza efektywności inwestycji w tabor autobusów komunikacji zbiorowej zasilany CNG. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej nr 97 - Transport, Warszawa.
 • 28. Raport: Transport pod lupą. (2013). Europejski Fundusz Leasingowy.
 • 29. Tundys, B. (2006). Wpływ zastosowania łączności satelitarnej na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw transportu drogowego. W E. Załoga (red.), Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 30. Wielgus, J., Kasperek, D., Małek, A., Łusiak, T. (2017). Generacje rozwojowe autobusów elektrycznych marki Ursus, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, R. 18, nr 11.
 • 31. Włudyka, T., Smaga, M. (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 32. Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552287
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.