Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Podatki, finanse, przedsiębiorstwo | 91-102
Tytuł artykułu

Rachunkowość podatkowa w gminnej jednostce samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozdział prezentuje specyfikę rachunkowości podatków i opłat w gminnej jednostce samorządu terytorialnego, która pełni funkcję organu podatkowego, a ponadto przedstawia aktualną strukturę dochodową wybranych gmin oraz krajowe tendencje. Poruszono w nim również zagadnienie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych. Pojęcie rachunkowości podatków i opłat lokalnych należy rozumieć jako podsystem skomplikowanego systemu rachunkowości budżetowej i połączonej z nią rachunkowości jednostek sektora publicznego. Podmioty sektora finansów publicznych muszą przestrzegać nie tylko ogólnych przepisów rachunkowości, ale także przepisów szczególnych odnoszących się do rozwiązań w tym zakresie ze względu na ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na dodatek, jednostki samorządu terytorialnego mają do spełnienia zadania związane z tworzeniem i realizacją budżetu. Przez to rachunkowość sektora publicznego nabiera specyficznych cech. Celem rozdziału jest przedstawienie zasad rachunkowości budżetowej związanych z dochodami z tytułu podatków lokalnych na tle zasad gospodarki finansowej gminy. W tekście posłużono się danymi dotyczącymi całego kraju, a także bardziej szczegółowymi, lokalnymi zarządzeniami i uchwałami rad gmin powiatu mikołowskiego oraz samej gminy Mikołów. Dokonano również analizy aktów prawnych i literatury krajowej poruszającej kwestie finansów publicznych, rachunkowości finansowej i budżetowej. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D. (2014), Partnerstwo publiczno - prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Augustowska M., Rup W. (2014), Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Wydanie XV uaktualnione i rozszerzone, ODDK, Gdańsk.
 • Budzyński I. (2017), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., GUS, Warszawa.
 • Felis P. (2014), Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce, "Finanse i Prawo Finansowe", nr 4, s. 37-51.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kulicki J. (2014), Administracja danin publicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Przygodzka R. (2014), Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 40, s. 334-343 .
 • Uchwała Budżetowa na rok 2018 Miasta Łaziska Górne nr XXXIII/352/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku.
 • Uchwala nr XXXVlI/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018.
 • Uchwała nr XXXVIII/317/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.
 • Uchwała nr XL/531/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok.
 • Uchwala nr XXXVI1/351/2O17 Rady Gminy Wyry z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2018.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2013), Rachunkowość budżetowa, Wydanie IV rozszerzone i zaktualizowane, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017, poz. 2077.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2017, poz. 1453.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2017, poz. 2342.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2017, poz. 1785.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2017, poz. 1875.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2010, Nr 208, poz. 1375.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2017, poz. 760.
 • Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 2032/092/14 z dnia 10/03/2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłat i podatków lokalnych oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 • Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 883/263/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów.
 • [www 1] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (dostęp: 2.01.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550123
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.