Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 263-271
Tytuł artykułu

Sustainable Development At a Local Level. Case Study: The Elbląg District

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój zrównoważony w skali lokalnej na przykładzie powiatu elbląskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym i regionalnym zależy od wielu czynników. Istotną rolę pełnią w nim władze gmin i powiatu. Prowadzona przez nie polityka lokalna, uchwalane regulacje, budowa i utrzymywanie infrastruktury, wspieranie inicjatyw oddolnych, współpraca między gminami oraz z innymi powiatami, a także odpowiedzialność za politykę gospodarczą, społeczną i środowiskową wpływają na poprawę poziomu życia społeczności lokalnych. Powiat elbląski jest częścią województwa warmińsko-mazurskiego i składa się z 9 gmin (6 wiejskich i 3 miejsko-wiejskich). Powiat elbląski ściśle współpracuje z powiatem miejskim Elbląg i powiatem braniewskim. Jest to region o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych, ale dotknięty wieloma problemami społeczno-gospodarczymi (relatywnie wysokie bezrobocie, niskie przeciętne dochody mieszkańców, niewystarczająca infrastruktura podstawowa itp.). Celem artykułu jest analiza wybranych wskaźników dotyczących rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej na przykładzie powiatu elbląskiego (na podstawie danych GUS) oraz porównanie rezultatów badania z celami przedstawionymi w strategii rozwoju dla powiatu elbląskiego oraz poszczególnych gmin. Analiza zawiera również klasyfikację poziomu rozwoju na poziomie gmin na podstawie wybranych mierników rozwoju zrównoważonego, przeprowadzoną zgodnie z metodą Perkala.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable local and regional development is associated with a number of factors. At local and regional level, local authorities have important tasks to cope with. They establish local policies and regulations, maintain the infrastructure, support bottom-up initiatives, cooperate with one another and are responsible for implementing the economic, social and environmental policy in order to improve the quality of life of local communities. The district of Elbląg is a part of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship and includes 9 municipalities (6 rural and 3 urban-rural municipalities). The Elbląg district cooperates very closely with the city of Elbląg and the Braniewo district. While the region exhibits high natural and cultural values, it is affected by some economic problems (a relatively high unemployment rate, low average income per capita, insufficient basic infrastructure etc.). The purpose of this paper is to present an analysis of selected local-level sustainability indicators for the Elbląg district (based on statistical data provided by the Central Statistical Office) and to compare the results with the goals set out in the development strategy for the Elbląg district. The analysis also involves using the Perkal method to classify the municipalities by local development level based on selected sustainability indicators(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
263-271
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wie- lofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW Polit. Eur. Fin. Market., 2(51), 11-38.
 • Adamska, H. (2009). Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego. J. Agribus. Rural Dev., 2, 5-12.
 • Agenda 21 (1992). United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 June 1992.
 • Bank Danych Lokalnych GUS (BDL GUS) (n.d.). Retrieved March 1st 20118 from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Bańkowska, K. (2017). Endogeniczny potencjał prośrodo- wiskowych funkcji obszarów wiejskich - próba oceny w oparciu o bazę Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju GUS. Stud. Obsz. Wiej., 45, 21-41; https://doi.org/10.7163/ SOW.45.2
 • Baran-Zgłobicka, B. (2015). Znaczenie środowiska przyrodniczego w procesie zarządzania rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich w południowo-wschodniej Polsce. In: E. Wójcik (Ed.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe. Stud. Obsz. Wiej., 35, 197-214.
 • Baum, R. (2008). Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny. J. Agribus. Rural Dev., 1(7), 5-15.
 • Bołtromiuk, A. (2003). Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Probl. Ekorozw. Probl. Sust. Dev., 6(2), 75-81.
 • Borys, T. (2016). Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ekon. Środ., 3, 33-46.
 • Graymore, M. L. M., Sipe, N. G., Rickson, R. E. (2008). Regional sustainability: How useful are current tools of sustainability assessment at the regional scale? Ecol. Econ., 67, 362-372; doi:10.1016/j.ecolecon.2008.06.002
 • GUS (2013). Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Jezierska-'l Thole, A. (2013). Modele rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu teoretycznym. In: E. Wójcik (ed.). Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno- -ekonomiczne. Stud. Obsz. Wiej., 34, 23-37.
 • Kotliński, A. (Ed.). (2000). Powiat elbląski. Przyroda i historia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst.
 • Kruk, H. (2011). Zrównoważony rozwój regionów - ujęcie teoretyczne. In: B. Kryk (Ed.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju (pp. 213-231). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Kruk, H. (2014). Działalność parków krajobrazowych w opinii pracowników gmin województwa wielkopolskiego - wyniki badań. Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. Zarz. Uniw. Szczec., 37(3), 223-233.
 • Lorek, E., Sobol, A. (2003). Ocena postępów wdrażania Lokalnej Agendy 21 na świecie. Stud. Region. Lokal., 2(12), 111-122.
 • Miś, T. (2015). Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 42, 282-295.
 • Paschalis-Jakubowicz, P. (2011). Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Probl. Ekorozw. Probl. Sust. Dev., 6(2), 101-106.
 • Pieńkowski, D., Zbaraszewski, W. (2016). Czy "zielone" gminy są zrównoważone? Analiza uwarunkowań rozwoju gmin na obszarach przyrodniczo cennych. Ekon. Środ., 3, 284-294.
 • Płotkowski, L. (2010). Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 92(2), 110-120.
 • Program rozwoju miasta i gminy Tolkmicko na lata 2016
 • 2025 (2016). Retrieved Jan 14th 2018 from: http://tolkmic- ko-umig.bip-wm.pl/public/?id=115139
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) (2017). Retrieved March 1st 2018 from: http://olsztyn.stat.gov.pl/ statystyczne-vademecum-samorzadowca/
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Rychliki na lata 2016-2026 (2016a). Retrieved Jan 14th 2018 from: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/get_file_con- tents.php?id=297436 (14.01.2018).
 • Strategia rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2016 z dnia 12 października 2016 r. Komitetu Sterującego ZIT (2016b). Elbląg: Geoprofit.
 • Strategia rozwoju gminy Elbląg na lata 2016-2025 (2016c).
 • Retrieved Jan 14th 2018 from: http://bip.gminaelblag.pl/ system/obj/4769_zal._do_uch_157_Strategia_Rozwoju_ Gminy_Elblag_2016-2025_tj.pdf
 • Strategia rozwoju gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025 (2017). Retrieved Jan 14th 2018 from: http://www.gmina- gronowo.pl/atachment/article/2083/Strategia Roz- woju Gminy Gronowo Elbl skie na lata 2017 2025.pdf
 • Strategia rozwoju gminy Markusy (2000). Retrieved Jan 14th 2018 from: https://bipmarkusy.warmia.mazury.pl/ 5028/2234_strategia-rozwoju-gminy-markusy-na-lata- -2000-2015.html
 • Strategia rozwoju gminy Markusy 2020+ (2016d). EU-Consult Sp z o.o. Retrieved Aug 4th 2018 from: http://www.marku- sy.pl/images/ogloszenia2016/Strategia Rozwoju Gminy Markusy 2020+ 20.10.2016 r..pdf
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Młynary na lata 2016-2026 (2016e). Młynary: Remedis S.A. Retrieved Jan 14th 2018 from: http://www.mlynary.bip.doc.pl/upload/doc/32100_2016 0810_150243.pdf
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Pasłęk na lata 2015-2023 (2016f). Retrieved Jan 14th 2018 from: https://docplayer. pl/17895331-Strategia-rozwoju-miasta-i-gminy-paslek- na-lata-2015-2023.html
 • Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Godkowo na lata 2013-2020 (2012). Retrieved Jan 14th 2018 from: http:// www.bip.godkowo.pl/upload/strategia_rozwoju_gminy_ do_2020.pdf
 • Strategia rozwoju powiatu elbląskiego na lata 2007-2015 (2007). Elbląg: Zarząd Powiatu w Elblągu.
 • WCED - World Commission on Environment and Development: Our common future (1987). Oxford: Oxford University Press.
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju (WZR) (n.d.). Moduł lokalny. Powiat elbląski. Retrieved March 1st 2018 from: http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/info.j sf?poziom=lokal&pa- rametr_inf=ml&symbol_wsk=&jezyk=pl&panel=_offli- ne¶metr_o1=¶metr_r1=&rozmiar=pl
 • Zalewska, M. (2015). Zrównoważona konsumpcja i produkcja - nierówności w krajach Unii Europejskiej. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 42(2), 140-151.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538509
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.