Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 63-71
Tytuł artykułu

W kierunku poprawy zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa - efekt podwójnej mediacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards enhancing the absorptive capacity of the organization- the double-mediating effect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdolność absorpcyjna, postrzegana jako umiejętność nabycia, przyswojenia, przetworzenia oraz wykorzystania w praktyce wiedzy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych, silnie oddziałuje na wyniki funkcjonowania przedsiębiorstw. Dotychczasowe badania nad tą kategorią zdolności nadal mają charakter fragmentaryczny. Dostrzegana jest potrzeba identyfikacji mechanizmów ją kreujących. Dlatego celem przeprowadzonego badania była weryfikacja zależności występujących pomiędzy wewnątrzorganizacyjnym dzieleniem się wiedzą a zdolnością absorpcyjną przedsiębiorstwa w warunkach zaistnienia dwóch mediatorów: satysfakcji z pracy oraz zaangażowania organizacyjnego. Wyniki analizy świadczą przede wszystkim o tym, że wewnątrzorganizacyjna absorpcja i transmisja wiedzy wywołują wzrost satysfakcji z pracy, w wyniku czego wzrasta zaangażowanie organizacyjne, dzięki któremu dostrzegalny jest wzrost zdolności absorpcyjnej badanego przedsiębiorstwa. Rozpoznany efekt podwójnej mediacji stanowi wkład w rozwój literatury z zakresu zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The study aimed to investigate the relationships between intra-organizational knowledge sharing and the absorptive capacity of a company - under conditions of two mediators: job satisfaction and organizational commitment. Identifying the relationships between these variables contributes to the development of the literature in the field of strategic management concerning the mechanisms creating the absorptive capacity of the company. Absorptive capacity is understood as the ability to acquire, assimilate, transform, and exploit useful external knowledge. The object of study was a company specializing in the production of high-quality insulating glass and special glass - one of the leading producers in this line of business in Poland. To test the hypotheses, the author performed the regression analysis, which revealed a direct relationship between the process of knowledge sharing and absorptive capacity. Above all, the results achieved show that intra-organizational knowledge absorption and transmission stimulates an increase in job satisfaction, which in turn leads to an increase in organizational commitment. Both changes result in a perceptible increase in the absorptive capacity of the examined company. The observed double-mediating effect constitutes the added value of the above investigations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
63-71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Agarwal, P., Sajid, S.M. (2017). A Study of Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention Among Public and Private Sector Employees. "Journal of Management Research", 17(3), 123-136.
 • Ahn, J.M., Ju, Y., Moon, T.H., Minshall, T., Probert, D., Sohn, S.Y., Mortara, L. (2016). Beyond Absorptive Capacity in Open Innovation Process: The Relationships Between Openness, Capacities and Firm Performance. "Technology Analysis & Strategic Management", 28(9), 1009-1028.
 • Aino K., Mika, V., Pia, H. (2016). The Impact of Knowledge Management on Job Satisfaction. "Journal of Knowledge Management", 20(4), 621-636.
 • Akeke, N.I., Akeke, A.R., Awolusi (2015). The Effect of Job Satisfaction on Organisational Commitment Among Non-academic Staff of Tertiary Institutions in Ekiti State. International Journal of Interdisciplinary Research Method, 2(1), 25-39.
 • Bartol, K.M., Srivastava, A. (2002). Encouraging Knowledge Sharing: The Role of Organizational Reward Systems. "Journal of Leadership & Organizational Studies", 9, 64-7
 • Batarseh, F.S., Usher, J.M., Daspit, J.J. (2017). Absorptive Capacity in Virtual Teams: Examining the Influence on Diversity and Innovation." Journal of Knowledge Management", 21(6), 1342-136
 • Cavaliere, V., Lombardi, S. (2015). Exploring Different Cultural Configurations: How Do They Affect Subsidiaries' Knowledge Sharing Behaviors? "Journal of Knowledge Management", 19(2), 141-16
 • Chiang, Y.W., Hung, K.P. (2010). Exploring Open Search Strategies and Perceived Innovation Performance from the Perspective of Inter-organizational Knowledge Flows. "R&D Management", 40(3), 292-29
 • Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-15
 • Dai, Y., Goodale, J.C., Byun, G., Ding, F. (2018). Strategic Flexibility in New High-Technology Ventures. "Journal of Management Studies", 55(2), 265-29
 • Davenport, T., Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage. What They Know. Cambridge, MA: Harvard Business School Pres
 • Denicolai, S., Ramirez, M., Tidd, J. (2016). Overcoming the False Dichotomy Between Internal R&D and External Knowledge Acquisition: Absorptive Capacity Dynamics Over Time. "Technological Forecasting and Social Change", 104, 57-6
 • Ferreras-Méndez, J.L., Fernández-Mesa, A., Alegre, J. (2016). The Relationship Between Knowledge Search Strategies and Absorptive Capacity: A Deeper Look. "Technovation", 54, 48-6
 • Fleury, M-J., Grenier, G., Bamvita, J-M. (2017). A Comparative Study of Job Satisfaction Among Nurses, Psychologists/Psychotherapists and Social Workers Working in Quebec Mental Health Teams. "BMC Nursing", 16, 1-1
 • Gebauer, H., Worch, H., Truffer, B. (2012). Absorptive Capacity, Learning Processes and Combinative Capabilities as Determinants of Strategic Innovation. "European Management Journal", 30(1), 57-7
 • Hackman, J., Oldham, G. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. "Journal of Applied Psychology", 60(2), 159-17
 • Kang, M., Lee, M-J. (2017). Absorptive Capacity, Knowledge Sharing, and Innovative Behaviour of R&D Employees. "Technology Analysis & Strategic Management", 29(2), 219-23
 • Kianto, A., Vanhala, M., Heilmann, P. (2016). The Impact of Knowledge Management on Job Satisfaction. "Journal of Knowledge Management", 20(4), 621-63
 • Kim, L. (1997). The Dynamics of Samsung's Technological Learning in Semiconductors. "California Management Review", 39(3), 86-10
 • Lane, P.J., Koka, B.R., Pathak S. (2006). The Reification of Absorptive Capacity: A Critical Review and Rejuvenation of the Construct. "Academy of Management Review", 31(4), 833-86
 • Liao, S.H., Fei, W.C., Chen, C.C. (2007). Knowledge Sharing, Absorptive Capacity, and Innovation Capability: An Empirical Study of Taiwan's Knowledge Intensive Industries. "Journal of Information Science", 33(3), 340-35
 • Lin, H.F. (2007). Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study. International Journal Of Manpower, 28(3/4), 315-33
 • Locke, E.A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction. In: M.D. Dunette (ed.), Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally, 1295-134
 • Markovits, Y., Davis, A.J., Van Dick, R. (2007), Organizational Commitment Profiles and Job Satisfaction among Greek Private and Public Sector Employees. "International Journal of Cross Cultural Management", 7(1), 77-9
 • Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application. Thousand Oaks, CA: Sag
 • Meyer, J.P., Stanley, L.H., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates and Consequences. "Journal of Vocational Behavio"r, 61(1), 20-5
 • Ozer, M., Vogel, D. (2015). Contextualized Relationship Between Knowledge Sharing and Performance in Software Development." Journal of Management Information Systems", 32(2), 134-16
 • Pavlou, P.A., Sawy, O.A. (2011), Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities." Decision Sciences Journal", 42(1), 239-27
 • Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2012). Wissen Managen: Wie Unternrhmen Ihre Wertvollste Ressource Optimal Nutzen (7. Aufgabe). Wiesbaden: Springer Gabler
 • Rafique, M., Hameed, S., Agha, M.H. (2018). Impact of Knowledge Sharing, Learning Adaptability and Organizational Commitment on Absorptive Capacity in Pharmaceutical Firms Based in Pakistan. "Journal of Knowledge Management", 22(1), 44-5
 • Robbins, S.P. (2003). Organizational Behavior. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hal
 • Spector, P. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences. California: Sag
 • Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 11-36
 • Stelmaszczyk, M. (2017). Zdolność innowacyjna a "Innovative Ambidexterity": rola czynników dzielenia się wiedzą i procesu dzielenia się wiedzą. "Marketing i Rynek", 7, 705-72
 • Swarnalatha, C., Sureshkrishna, G. (2013). A Study on the Effects of Managerial Initiatives on Job Satisfaction Among Employees of Automotive Industries in India. "Pakistan Journal of Statistics", 29(5), 659-67
 • Tallman, S., Jenkins, M., Henry, N., Pinch, S. (2004). Knowledge, Clusters, and Competitive Advantage. Academy of Management Review, 29(2), 258-27
 • Teece, D.J. (2012). Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action. "Journal of Management Studies", 49(8), 1395-140
 • Tortoriello, M. (2015). The Social Underpinnings of Absorptive Capacity: The Moderating Effects of Structural Holes on Innovation Generation Based on External Knowledge. "Strategic Management Journal", 36(4), 586-59
 • Van den Hooff, B., Van Weenen, F.D.L. (2004). Committed to Share: Commitment and CMC Use as Antecedents of Knowledge Sharing. "Knowledge and Process Management", 11(1), 13?2
 • Volberda, H.W., Foss, N.J., Lyles, M.A. (2010). Absorbing the Concept of Absorptive Capacity: How to Realize Its Potential in the Organization Field. "Organization Science", 21(4), 931-95
 • Zacher, H., Jimmieson, N.L. (2013). Leader-Follower Interactions: Relations with OCB and Sales Productivity. "Journal of Managerial Psychology", 28(1), 92-106
 • Zahra, S.A., George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. "Academy of Management Review", 27(2), 185-203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533713
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.