Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 112 | 207-217
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego kandydatów na rodziców adopcyjnych realizujących procedurę adopcyjną na różnych jej etapach

Warianty tytułu
Selected Aspects of the Psychological Well-Being of Adoptive Parents Applying for Adoption at Various Stage of Adoption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest prezentacją fragmentu badań dotyczących rodzin adopcyjnych w cyklu ich rozwoju na poszczególnych etapach procedury adopcyjnej. Procedura ta jest wieloetapowa, a jej pozytywne zakończenie często wiąże się z umiejętnością szukania wsparcia oraz korzystania z własnych zasobów, które pomagają radzić sobie z jej trudami. Rodzina adopcyjna spostrzegana jest jako ta, której nieodłącznym doświadczeniem jest strata. Wydaje się zatem, iż poszukiwanie sposobów, które pozwalają na każdym etapie procedury adopcyjnej utrzymać optymalny poziom równowagi psychicznej małżonków, stanowić będzie jedną z podstaw stworzenia rodziny z adoptowanym dzieckiem. Wyniki stanowią porównanie osób badanych w zakresie wybranych aspektów składających się na poczucie dobrostanu psychicznego. W badaniach wzięło udział 90 osób - przyszłych rodziców adopcyjnych - znajdujących się na dwóch różnych etapach procedury adopcyjnej. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic pomiędzy badanymi osobami, w zakresie wybranych składowych dobrostanu psychicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is a preview of a study of adoptive families in their development cycle at different stages of the adoption process. This procedure is multi-stage, and its positive ending often involves the ability to seek support and use its own resources to help with its labor. Adoption family is perceived as one whose inherent experience is loss. It seems therefore that the search for ways to keep the optimal level of mental balance of the spouses at all stages of the adoption process will be one of the foundations for creating a family with an adopted child. The results are a comparison of the subjects surveyed on selected aspects of mental wellbeing. The study involved 90 people - future adoptive parents - at two different stages of the adoption process. The results show that there are significant differences between the examined persons in terms of selected mental well-being components.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
207-217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ślaski
Bibliografia
 • 1. Argyle M.: Psychologia szczęścia. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
 • 2. Brodzinsky D.: The Psychology of Adoption. Oxford University Press, New York 1990.
 • 3. D'Andrea A.: Czas oczekiwania. Jak przeżywają oczekiwanie na adopcję: dziecko, para małżeńska, profesjonaliści? WNWSPiA, Poznań 2010.
 • 4. Diener E., Lucas R., Oishi S.: Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, [w:] Czapiński J. (red.): Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. PWN, Warszawa 2004.
 • 5. Diener E.: Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. "American Psychologist", No. 55, 2000, p. 34-43.
 • 6. Heszen-Niejodek I.: Teoria stresu psychologicznego i radzenie sobie, [w:] Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3. GWP, Gdańsk 2005.
 • 7. Hoffman-Riem Ch.: Podtrzymywanie zagrożonej normalności w przypadku adopcji, [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.): Metoda biograficzna w socjologii. PWN, Warszawa 1990.
 • 8. Jarmołowska A.Ł Adopcja dziecka. Psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.
 • 9. Kaczmarek Ł.: Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Wydawnictwo ZYSK, Poznań 2016
 • 10. Kalus A.: Rodzina adopcyjna, [w:] Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny. PWN, Warszawa 2014.
 • 11. Kościelska M.: Pomoc rodzinom adopcyjnym w przezwyciężaniu kryzysów tożsamości, [w:] Ostrowska K., Milewska E. (red.): Adopcja - teoria i praktyka. CMPP-P MEN, Warszawa 1999.
 • 12. Kozdrowicz E.: Rodzice adopcyjni o swojej drodze do rodzicielstwa, [w:] Kozdrowicz E. (red.): Adopcyjne rodzicielstwo. Dylematy, nadzieje, wyzwania. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2013.
 • 13. Krok D.: Satysfakcja ze związku małżeńskiego a poziom hedonistycznego i eudejmonistycznego dobrostanu psychicznego małżonków. "Family Forum", nr 5, 2015.
 • 14. Krok D.: Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków. Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole 2010.
 • 15. Milewska E.: Kim są rodzice adopcyjni? Studium psychologiczne. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2003.
 • 16. Trepka-Starosta J.: Motywacja do podjęcia decyzji o adopcji, [w:] Ostrowska K., Milewska E. (red.): Adopcja. Teoria i praktyka. CMPP-P MEN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514358
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.